Ocak 2010 İnsan Hakları Raporu

Ocak 2010 İnsan Hakları Raporu

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi tarafından periyodik olarak hazırlanan aylık hak ihlalleri raporu yayınlanmaya devam ediyor. İşte 2010 yılı Ocak ayına ait insan hakları bilançosu ve değerlendirme raporları…

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi tarafından periyodik olarak hazırlanan aylık hak ihlalleri raporu yayınlanmaya devam ediyor. İşte 2010 yılı Ocak ayına ait insan hakları bilançosu ve değerlendirme raporları:

ÖZGÜR-DER

OCAK 2010 İNSAN HAKLARI DEĞERLENDİRMESİ

 

Cuntacıların Vahşet Planları Deşifre Oluyor

 

Militarist vesayet rejimini sürdürmek ve pekiştirmek amacıyla üretilen darbe planlarına bir yenisi daha eklendi. Ayışığı, Yakamoz, Sarıkız, Eldiven, Kafes gibi planlarından sonra camileri bombalama, kendi jetlerini düşürüp uluslar arası kriz çıkarma gibi korkunç planları içeren "Balyoz" adıyla bir darbe planı hazırlandığı ortaya çıktı.


Halkın oylarıyla seçilen iktidarın ideolojik yapısını içine sindiremeyen ve bu iktidardan kurtulmak için dindarları camilerde ibadet esnasında bombalarla katlederek oluşacak kaotik ortamdan faydalanarak darbe yapmayı amaçlayan militarist zihniyet böylece yeniden deşifre oldu. Böyle vahşice planları hazırlayan kurumsal zihniyet; binlerce Kürdü JİTEM eliyle katlederek, kuyularda gencecik bedenleri asitlerle eriterek, Ceylan'ları havan mermileriyle parçalayarak, iman eden insanlara Cumhuriyetle yaşıt nice acılar yaşatarak ve tüm bunları sistemin gerçek sahibi olduğu söylemine dayandırıp temellendirme iddiasında bulunarak yapmıştır. Askeri vesayet anlayışının halklara kan ve kaostan başka sunacağı herhangi bir şeyin olmadığı Balyoz Planıyla iyice anlaşılmış oldu.

 

Deşifre olan her darbe planından sonra öfkeli bir ruh haliyle basının karşısına çıkıp, jest ve mimikleriyle korkutucu sözler sarf etmeyi alışkanlık haline getiren Genelkurmaya başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un, Balyoz Planının Taraf Gazetesinde ayrıntılı biçimde haberleştirilmesinin ardından ifade ettiği çelişkili ve inandırıcılıktan uzak sözleri de en az darbe planı kadar önem arz etmektedir. Zira Başbuğ, camilere saldırı iddiasını tekzip etme gayreti içine girerek, 'Allah Allah' nidalarıyla taarruz eden bir ordunun asla böyle bir plan hazırlamadığını iddia etmiştir. Oysa yakın tarih, Başbuğ'u binlerce acı örnekle yalanlamaya yetecek malzemeyi bizlere sunmaktadır. En azından YAŞ kararları ve TSK'nin başörtülülere yönelik hamaset içeren tavrı ve hatta Başbakan'ın eşine GATA'da yapılan haksızlık bile Başbuğ'un bu sözlerinin gerçeklerle bir ilgisi olmadığını ayan beyan ortaya koymaktadır.

 

Kendisiyle çelişmekten çekinmeyen bir üslubu ısrarla sürdüren Genelkurmay Başkanı, sözlerine inanılmasını emreder bir tarzda konuşarak ve yine haddini aşan bir üslupla "TSK'nın sabrının bir sınırı vardır" deyip; darbe planlamalarının hesabını soranlara aba altından sopa göstermiştir. Bu tehditler bile başlı başına, TSK'nin suçüstü yakalandığının bariz bir ispatı niteliğindedir. Genelkurmay Başkanı şunu iyi bilmelidir ki; ordunun "sabrı taşsa bile" yapacakları ancak TSK'nin "itibarını" daha fazla düşürmekten ve "halkın sabrının sınırını" zorlamaktan başka bir işe yaramayacaktır.

 

Savcılar Tehdit Altında; Yargı, Asker ve AYM Kıskacında

 

Hatırlanacağı üzere, militarizmin emrinde faaliyet gösterip ayrıca Ergenekon oluşumuyla bağlantıları olduğu düşünülen subaylar, Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'a suikast hazırlığı içindeyken suçüstü yakalanmışlardı. Bu olaydan sonra yapılan soruşturmalar çerçevesinde yaşanan süreçte Özel Harp Dairesi'nin kalbi sayılan Seferberlik Tetkik Kurulu'nun kozmik oda diye bilinen kısmına girilmiş ve günlerce aramalar yapılmıştı. Söz konusu soruşturmadan rahatsız olan malum kesim, Kozmik Oda'da yapılan incelemelerle gündeme gelen Hâkim Kadir Kayan ile Savcı Mustafa Bilgili'ye tehdit mesajları yollayıp, Mustafa Bilgili'ye daha önce "Bu soruşturmayı kes, sonun kötü olur" gibi tehdit içerikli beş ayrı telefon mesajı iletmişlerdir. Ardından Bilgili ve Kayan'a bir kutu içine konulmuş iki ayrı zarfta 8'er adet kalaşnikof mermisi ulaştırmışlardır. Savcıların tehditlere aldırmayıp aramaları sürdürmeleri üzerine, 'Dosyayı kapat yoksa tabuta kapatırız!" şeklinde tehdit içeren sözler iletilmeye devam etmiştir. Tüm bu tehditlere rağmen aramaları sürdüren savcı ve hâkimlerin bu dik duruşları şu dönemde cuntacıların deşifre ve tasfiyesi bakımdan oldukça önemlidir.

 

Ergenekon soruşturması kapmasında Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal tarafından ifadeye çağrılmasına rağmen gitmeyen Korgeneral Saldıray Berk, 28 Ocak günü, 3. Ordu Komutanlığı'na ait ağır silah ve toplarla donatılmış 30 aracı, Kışla'dan çıkarak Erzincan şehir merkezine intikal ettirdi. Keyfiliğin ve pervasızlığın açık bir örneği olarak değerlendirebileceğimiz bu hadise, kendisine verilen yetkileri, halkı korkutmak ve yargıyı etkilemek amacıyla güç gösterisine dönüştürmeye çalışan komutanların "dokunulmaz" olma isteğinin bir sonucudur. Bu ülkede, tarihi tecrübe göstermiştir ki, askeri sıfat taşıyanlar hangi tür hukuksuzluğu icra etseler bile, dokunulmaz addedilip yakın zamana kadar kendilerinden hesap sorulamamıştır. Bu fiili hukuksuz durumdan faydalanıp ahkâm kesmeyi adet edinen askeri zevatın, işledikleri cürümler nedeniyle yargılanmaları kadar doğal bir şeyin olmadığı gerçeği gündemleştirildiği ölçüde, militarizm mevzi kaybedecek, halka ve değerlerine karşı darbe planları hazırlayanlar güçlerini yitireceklerdir.


Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının yolunu açacak yasa değişikliğinin, CHP'nin itirazı üzerine 22 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliği ile iptal edilmesi, zaten güvenilirliğini çoktan yitiren AYM'nin adaletten ve hukuktan yana kararlar almayacağının tekrarı hüviyetindedir. Yargıya güvenin hemen hemen tükendiği bir ortamda, militarizm ve bileşenlerinin yargı üzerinde tahakküm kurmak için tüm imkânlarını seferber ettikleri aşikârdır. Yüksek Yargı organları, kurulu sistemin doğası gereği, birçok konuda hukuktan yana kararlar almayı bir tarafa bırakmış ve çoğunlukla "siyasi" kararlara imza atmayı adet edinmiştir.

 

Vicdani Retçi Enver Aydemir'e İşkence

 

Ülkeyi her yönden kuşatan ve tüm kurumlara bir boyutuyla sirayet eden militer iklimden rahatsızlığın ilk defa bu denli güçlü biçimde dillendirildiği bir dönemde, zorunlu askerlik gibi bir dayatmayı, inançlarının kendisine sunduğu hayati gerçeklerle çeliştiği için reddederek; laik Kemalist bir ordu için asla savaşmayacağını belirten Enver Aydemir isimli vicdani retçiye yapılmadık zulüm kalmamıştır. Askeri cezaevinde her türlü işkenceye tabi tutulduğu belirtilen, annesinin ve eşinin başörtülü olmaları nedeniyle onlarla görüştürülmeyen, inançlarıyla alay edilen ve askeri üniformayı zorla giymesi noktasında ağır psikolojik işkencelere maruz kalan Aydemir, bu onurlu ve mücadeleci tavrından dolayı desteklenmelidir. Bununla birlikte, Aydemir'e reva görülen hukuksuzlukların giderilmesi, zorunlu askerlik gibi bir dayatmanın kaldırılması amacıyla süreklilik arz edecek eylemlilikler sergilenmelidir.

Taş Atan Çocuklar Ağır Cezalar Alıyor

 

Çoğunlukla Kürt illerinde yapılan protesto gösterilerine katıldıkları ve polislere taş attıkları gerekçesi ile tutuklanan çocuklara akla ve vicdana sığmayan ağır cezalar verilmekte; devlet alenen bu çocukları hayattan koparmayı amaçlamaktadır. Nitekim yaşları 12 ile 18 arası olan, çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu mağdurların sayısı neredeyse 10.000'i bulmuştur. Sistem, Kürt sorunun sebebini ortadan kaldırmak yerine sonucunu cezalandırmayı tercih etmeye devam ediyor. Son olarak, Şırnak'ta polise taş attıkları iddiasıyla tutuklanan 5 çocuğa toplamda 305 yıl, aynı gerekçelerle Adana'da yargılanan 48 çocuğa ise toplamda 203 yıl hapis cezası verilmiştir. Aynı zamanda, cezaevlerinde tutulan çocukların işkence ve kötü muameleye uğradıkları ve cezaevi koşullarının da oldukça kötü olduğu yakınları tarafından ifade edilmektedir. Öte yandan bu cezalandırma politikası giderek hükümetin de ayağına dolanan bir probleme dönüşmektedir.

 

Yargılama tarzı ve akabinde verilen cezalar göz önünde tutulduğu zaman; yapılanlar açık bir hak ihlali olmanın ötesinde, sistematik bir biçimde cezalandırma anlamına gelmektedir. Eylemlere iştirak etmenin, polislere taş atmanın cezası asla ve asla bir ömre bedel olmamalıdır. Hukuk, devletten yana değil halktan yana olmalı; toplumun vicdanını örseleyen bu gibi kararlara hiçbir surette imza atmamalıdır.  Bu nedenle, toplumu derinden yaralayan, çocukları hayattan koparan yasalar derhal değiştirilmeli;  polislere taş attıkları, eylemlere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanıp cezalandırılan tüm çocuklar derhal salıverilmelidir.

 

Mehmet Ali Aslan TCK 301 ve 53. Maddelerden Dava

 

Düşüncenin ifade edilmesine tahammül göstermeyen zihniyetin sürekli başvurduğu; "devlet organlarını alenen tahkir" içerikli TCK 301. maddeden kaynaklanan hukuksuzluklara geçtiğimiz ay bir yenisi daha eklendi. Grup Yürüyüş solisti ve Haksöz-Haber editörlerinden Mehmet Ali Aslan hakkında, Özgür-Der'in 6 Eylül 2008 tarihli başörtüsü eyleminde atılan sloganlardan ötürü TCK 301 ve 53. maddelerden dava açıldı. "Cübbeli Darbe Düzenine Son!" ve "Ergenekon Çetesi TSK'nin Kendisi!" sloganları Fatih Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifade özgürlüğünün ve eleştiri sınırlarının aşılması şeklinde değerlendirilerek, Aslan'ın cezalandırılması istendi. Söz konusu basın açıklamasında Genelkurmay Başkanı'nın emriyle Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi'nin Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ergenekon örgütüne üye olmak ve darbe planlamak suçlarından sanık paşaları ziyaret etmesi eleştirilmişti. Bu ziyareti gerçekleştirilenlere hiç dokunulmazken, bu ziyareti protesto edenlerin yargılanması, yargının takındığı statükocu tutumun vahametinin açık göstergesidir.

Bilindiği üzere, 301. madde soruşturmalarında dava açılması Adalet Bakanlığının olur vermesiyle mümkün olabilmektedir ve Adalet Bakanlığı TSK'ye yönelik tahkir iddiaları söz konusu olduğunda hiç çekinmeden 301'den yargılamalara her defasında izin vermektedir. Şayet Ak Parti Hükümeti; kendisine karşı darbe planları yapanların tasfiyesi hususunda samimiyse, düşünce ve ifade özgürlüğü noktasında yaptığı vurguların sadece sözde kalmayacağını ispat etmek istiyorsa ve militarizme karşı dik duracağını iddia ediyorsa;  başta 301. madde olmak üzere, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki tüm engelleri derhal kaldırmalıdır.

 

 

İhya-Der ve KCK Operasyonları

 

Elazığ'da İhya-Der isimli dernek hakkında Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada İhya-Der Genel Başkanı ve 18 üyesine, örgüt üyeliği ve yöneticiliğinden 150 yıl hapis cezası verildi. Söz konusu dernek yöneticilerinin cezalandırılmasına gerekçe gösterilen faaliyetler ise "Kutlu doğum haftası etkinliğinin organize edilmesi veya katılım", "Dernek üyelerinin misafir kabul etmesi", "İhtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımı", "Filistin'e yardım etkinliği, yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazının organize edilmesi" gibi hepsi de yasal olan faaliyetlerdir. İhya-Der'e yönelen bu baskılar "İrticayla Mücadele Eylem Planı uygulamada mı?" sorusunu da gündeme getirdi. Diğer yandan yasal faaliyetlerin örgütsel faaliyet olarak gösterilmesi son derece tehlikeli bir yargısal uygulamadır. Bu yolla yargı yasal faaliyet yürüten her türlü sivil örgütlenmeyi aynı gerekçelerle cezalandırabilecektir.

 

Söz konusu yargısal sorun KCK operasyonlarında da ortaya çıktı. 24 Aralık 2009 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan belediye başkanları ve STK yetkililerine yöneltilen suçlar da İhya-Der üyelerine verilen cezalar gibi çoğunlukla yasal faaliyetler. Ancak bu yasal faaliyetler kurulan örgüt bağlantısı üzerinden suç sayılmaktadır. Bu bağlamda İHD Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey, "Diyarbakır'da yapılan Anayasa Çalıştayı'na katılmak", "İHD yetkilisi olarak Belçika, İsveç ve İngiltere parlamentolarında Kürt Sorunu ile ilgili olarak konuşmak", "İtalya'da Kürt Sinema Günleri'ne katılmak" ve "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in hukuk danışmanlığını yapmak" gibi nedenlerle suçlandı.

 

Yargının bu subjektif yorumlarına neden olan TCK 220. madde "Terör örgütünün veya amacının propagandasını yapanlar" ifadesiyle "terör örgütü"nün suç oluşturmayan "amaçlarının" da suç kapsamına alınmasına yol açmaktadır. Bu nedenle bu yasanın bir an önce değiştirilmesi gerekmektedir.  

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi

İnsan Hakları Komisyonu


OCAK 2010 İNSAN HAKLARI BİLÂNÇOSU

 

MİLİTARİZM

Genelkurmay'dan Savcıya Talimat: Baransu'ya Caydırıcı İşlem Yapın

'Kafes Eylem Planı'nı haber yapan ve bu sebeple tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Taraf muhabiri Mehmet Baransu için Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Hıfzı Çubuklu tarafından Adalet Bakanlığı'na yazı göndererek devreye girdiği ortaya çıktı.(Zaman – 1 Ocak)


Beğler 'Tercüman' Oldu Hezil Çayı Kazılacak

TSK'nın bir sınır ötesi operasyon sonrasında Türkiye'ye getirdiği ve Habur Sınır Kapısı'nda "tercüman" sıfatıyla yıllarca görev yapan JİTEM elemanı Yıldırım Beğler'in, "Habur Sınır Kapısı yakınlarında mayınlı arazilere yüzlerce ceset gömdük, ayaklarına taş bağlayıp Hezil Çayı'na attık" şeklindeki basına yansıyan açıklamalarının ardından, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu yerlerde kazı yapma kararı aldı. (Birgün – 6 Ocak)


Kilis'te10 El Bombası İle 9 Fünye Bulundu

Kilis'te Molla Hamit Mahallesinde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan boş havuzun bahçesinde 10 adet el bombası ve 9 adet fünye bulundu.(İlkehaber – 11 Ocak)


Zonguldak'ta Mühimmat Bulundu

Zonguldak'ın İnağzı Mahallesi'ndeki hemzemin geçit sahil yolu üzerindeki fındıklıkta E.K, U.Ş. ve H.D'nin, ''UNITED'' yazılı kutu içinde el bombaları ve mermi buldukları iddia edildi. (habervaktim – 12 Ocak)


Kozmik Aramayı Yapan Hâkime Tehdit Mektubu 

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın kalbi sayılan 'kozmik oda'da yaptıkları incelemelerle gündeme gelen Hâkim Kadir Kayan ile Savcı Mustafa Bilgili'ye ilginç tehdit mesajları geliyor. Mustafa Bilgili'ye daha önce "Bu soruşturmayı kes, sonun kötü olur" gibi tehdit içerikli beş ayrı telefon mesajı geldi. Ardından Bilgili ve Kayan'a bir kutu içine konulmuş iki ayrı zarfta 8'er adet kalaşnikof mermisi ulaştı. (islahhaber.com – 12 Ocak)

 

"Dosyayı Kapat Yoksa Tabuta Kapatırız!"

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast ve "hükümeti devirmeye yönelik eylem" içerisinde oldukları gerekçesiyle Özel Harp'in kalbi Seferberlik Tetkik Kurulu'nun kozmik odasında arama yapan Ankara 11. Ağır Ceza Hakimi Kadir Kayan ve soruşturma yürüten Savcı Mustafa Bilgili'ye 'Dosyayı kapat yoksa tabuta kapatırız!" şeklinde tehdit edilmiş.          (haksozhaber.net – 15 Ocak)


Özel Kuvvetlerden E-mail Takibi

Kozmik aramayla gündeme gelen Özel Kuvvetler Komutanlığı (Özel Harp Dairesi), Taraf gazetesinde çıkan bir haber üzerine mahkeme kararı olmadan hukuksuz bir şekilde iki gazetecinin e-posta'larını izlettirmiş. (haksozhaber.net – 15 Ocak)

 

Erzincan'da Yeni Bir Cephanelik Ev

Erzincan'da bir evde 3 dolu Law silahı 5 adet bomba ve mermiler bulundu. (haksozhaber.net – 15 Ocak)

 

Jandarma Arazisinin Ağaçlandırılması İçin Okullardan Para İstendi

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan İl Jandarma Alay Komutanlığı'na ait arazinin ağaçlandırılması için, kendi ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı yaşayan 54 okuldan para talep edildi. (Zaman – 16 Ocak)


Üniversite Öğrencisine Ajanlık Teklif Edildiği İddiası

Malatya'da gözaltına alınan Günlük Gazetesi dağıtımcısı üniversite öğrencisi Fırat Bulut'un 'gizli tanık' ihbarı üzerine gözaltına alındığı belirtilirken, serbest bırakılan Bulut, polislerin kendisine ajanlık dayatmasında bulunduğunu ileri sürdü. (DİHA – 19 Ocak)


Türkiye Üniversitelerinde 'Bölücü' Öğrenci Avı

Türkiye'de üniversitelerde bildiri dağıtarak protesto gösterilerine katılan "bölücü solcu" öğrencilerin, polisle işbirliği içindeki üniversite yönetimleri tarafından 'vatan sevgisiyle' rehabilite etme adı altında ailelerine ihbar edildikleri ortaya çıktı. (ANF – 19 Ocak)


Dağlıca'nın Gerekçesi: Ölmeliydiler!

Van Askeri Mahkemesi, Dağlıca baskını davasıyla ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Askeri Ceza Kanunu'nun 46/1 maddesi olan "Vazife ve hizmette şahsi tehlike korkusu cezayı hafifletmez" hükmüne yer verilen gerekçeli kararda, "Olayın yaşanmasında diğer faktörlerin de etkisi bulunmakla birlikte, sanıkların üs bölgesindeki savunma görevlerini gereği gibi yerine getirmemiş olması şehit ve yaralı sayısında etkili olmuştur. Bu nedenle sanıkların sabit bulunan eylemleriyle, görevi ihmal suçunu işledikleri vicdani kanaatine ulaşılmıştır" denildi. (islahhaber.com – 20 Ocak)


Ankara'da Bir Çuval Mühimmat Bulundu

Ankara'nın İncek semtinde yol çalışması sırasında uçaksavar, Kalaşnikof, M-16 ve G-3 mermilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildi. (Zaman – 20 Ocak) 


Yeni Bir Darbe Planı Deşifre Oldu! İşte 2003 BALYOZ Darbe Planı

2003 yılında yapılması düşünülen yeni bir darbe planı ortaya çıktı. Dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın başkanlığındaki bir cuntanın hazırladığı öne sürülen darbe planında, hayrete düşürecek eylemler yer alıyor. Bugüne kadar yayınlanan en ayrıntılı ve kapsamlı darbe planı olan Balyoz Darbe Planı, Fatih Camisi'nin bombalanmasından Hava Kuvvetleri'ne ait bir jetin düşürülmesine kadar pek çok kaos emrini de içeriyor. Daha önce de cunta faaliyetleri nedeniyle ismi gündeme gelen emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın yanı sıra, yakın zamanda 2004'teki darbe girişiminden dolayı ifade veren eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı ve meşhur 'darbe günlükleri'nin sahibi Özden Örnek ile ihbar mektuplarıyla gelen andıçlarda imzası bulunan emekli Orgeneral Ergun Saygun isimleri yer alıyor. AK Parti'nin 2002'de tek başına iktidar olmasından hemen sonra başlatılan darbe girişiminin 5000 sayfayı bulan belgesi Taraf Gazetesi'nde yayınlanmaya başladı. 29'u general 162 subayın katıldığı bir toplantıda kararlaştırıldığı ileri sürülen darbe planı 12 Eylül'ü model alırken, 2003 darbesinin Balyoz olarak isimlendirilmiş. Çarşaf ve Sakal gibi isimleri olan eylem planları, Fatih ve Beyazıt camilerinde Cuma namazı sırasında bomba patlatarak kaos yaşatmayı hedeflerken, Hava Kuvvetleri'ne ait jetin Yunanistan açıklarında düşürülmesiyle AK Parti hükümetinin dış politikada aciz olduğu havası estirilecekmiş. Planda, darbeden sonra işbirliği yapılacak 137 gazetecinin ve tutuklanacak 36 gazetecinin isimleri bile belirlenmiş. (Haksozhaber – 20 Ocak)


Vicdani Red Eylemine Ceza İstemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vicdani retçi Enver Aydemir'e destek amacıyla Ankara'da açıklama yapan 19 genç hakkında, "halkı askerlikten soğutma" suçlaması ile dava açtı. (ANF – 21 Ocak)


Üniforma Giymediği İçin Duruşmaya Getirilmedi

2007 yılında dini inançları gereği askerlik yapmayı reddedince, geçen ay tutuklanan Enver Aydemir'in yargılandığı davaya başlandı. Eskişehir'deki 1. Hava Kuvveti Komutanlığı'nda bulunan Askeri Mahkeme'de görülen duruşmaya, Enver Aydemir getirilmedi. Aydemir'in askeri elbiseyi giymeyi reddettiği için duruşmaya getirilmediği belirtildi. (Birgün – 21 Ocak)


Hakkâri'ye 400 Korucu Daha

Koruculuk sisteminin kaldırılmasına yönelik tartışmaların sürdüğü bir dönemde Hakkâri'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçelerine bağlı köylerde 400 kişiye daha silah verildi. (islahhaber.com – 21 Ocak)


AYM, Askere Sivil Yargı Yolunu Kapadı

Anayasa Mahkemesi, askerlere sivil yargı yolunu açan yasa değişikliğini oybirliğiyle iptal etti. Karar, önceki gün ortaya çıkan 'Balyoz' başta Sarıkız, Ayışığı ve Yakamoz gibi darbe planlarıyla ilgili sivil yargıda yürütülen soruşturmaları etkileyecek. Ayrıca, 'Kozmik Oda' soruşturmasında yetki tartışması yaşanacak...  Anayasa Mahkemesi, askerlere askeri mahalde işlenen "Anayasal düzene ve devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarda" sivil yargı yolunu açan yasa değişikliğini oy birliğiyle iptal etti. (islahhaber.com – 22 Ocak)


Yine Sızdıranın Peşindeler!

Yine 'sızdırma' taktiği! Genelkurmay, Balyoz darbe planıyla ilgili 'Sızdıran araştırılıyor' açıklamasını yaptı. (islahhaber.com – 22 Ocak)


Başbuğ'dan BALYOZ Tehdidi

Genelkurmay başkanı Org. İlker Başbuğ, Balyoz planıyla ilgili soruşturma başlatmak yerine gürleyerek yine tehditler savurdu. (islahhaber.com – 25 Ocak)

 

17 Yıldır Gizlenen Gerçek!

PKK'nin ateşkes ilan ettiği dönemde, silahsız 33 erin öldürülmesinden yaklaşık bir ay sonra aynı yerde 11 askerimizin daha öldürüldüğü ortaya çıktı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, bölgede neden önlem alınmadığı konusunda açıklamada bulunmazken, devlet yetkililerinin ölen 11 askerin isimlerini gizlemesi dikkat çekiyor. (habervaktim – 26 Ocak)


Rüzgârda Yırtılan Bayrak Soruşturma Gerekçesi

Marmaris'te kış mevsiminden dolayı uzun süre kapalı olan bir otelin çatısında bulunan bayrağın rüzgârdan dolayı yırtılmasından otel işletmecileri sorumlu tutuldu. Yöneticileri hakkında, ''Bayrak Kanununa muhalefet ettiği'' gerekçesiyle inceleme başlatıldığı bildirildi. (ANF – 27 Ocak)


Erzincan'da Balans Ayarı

Erzincan Komplosu'na yönelik operasyonun tepe noktasına ulaşma korkusu, Erzincan'da Kışla'da kalkışmaya neden oldu. Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'ın ifadeye çağırmasına rağmen gitmeyen Korgeneral Saldıray Berk, dün Albay seviyesinde gözaltı olunca Kışla'dan Sivil Hayata intikal yaptırdı. 3. Ordu Komutanlığı'na ait ağır silah ve toplarla donatılmış 30 araç, Kışla'dan çıkarak Erzincan şehir merkezine yöneldi. (islahhaber.com – 28 Ocak)


Balyozcu 8 General Hala Görev Başında

Balyoz'da görev alacağı belirtilen 24 generalden 8'i ise halen çeşitli kademelerde komutan olarak görevlerine devam ediyor. (islahhaber.com – 28 Ocak)


Jandarma da Genelkurmay Gibi: JİTEM Yok

Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluş ve kadrolarında JİTEM adı altında birim bulunmadığını ve geçmişte de böyle bir kadro oluşturulmadığını bildirdi. (Zaman – 30 Ocak)


ÇOCUK HAKLARI


Polis Şimdi De Çocukları Öne Sürüyor

Siirt Emniyet Müdürlüğü  Terörle Mücadele Şubesi ve Toplum Destekli Büro Amirliğince Ulus Mahallesi'nde yoksul çocuklara ekmek arası kavurma ve ayran dağıtıldıktan sonra çocuklardan 'Biji polis' sloganı atılması istendi. Çocuklarla konuşan Emniyet Müdürü Celali Topuz, Siirt'te çocukların toplumsal olaylara karışma oranının azaldığını belirterek benzer etkinliklerin süreceği mesajını verdi. (ANF – 1 Ocak)


Savcılıktan 5 Çocuğa Rekor Ceza Talebi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde katıldıkları cenaze töreninde polise "taş attıkları" iddiasıyla tutuklanan 5 çocuk hakkında toplam 305 yıla kadar hapis cezası istendi. (Birgün – 4 Ocak)

Gösterilere Katılan 15 Yaşındaki Çocuğa Ceza

Yüksekova'daki DTP'nin kapatılması için yapılan gösterilere katıldığı gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında emniyete çağırılan 15 yaşındaki F.T. gözaltına alındı. Daha sonra savcılığa sevk edilen F.T. tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme F.T.'yi "Örgüt propagandası yapmak", "Polis memuruna mukavemet" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ANF – 20 Ocak)


Polis dehşeti Hakkâri'de Görüntülendi

Hakkâri'de sivil polisler tarafından bir öğrenciye atılan meydan dayağı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (islahhaber.com – 20 Ocak)


Elazığ'da 8 Aydır Çocuk Yardımları Ödenmiyor

Her ay düzenli ödeneceği belirtilen çocuk yardımlarının Elazığ'ın Palu ilçesinde yaklaşık 8 aydır ödenmiyor. (İlkehaber – 22 Ocak)


15 Yaşındaki Berivan'a 13 Yıl 6 Ay Hapis

Batman'da yasadışı bir gösteriye katıldığı ve polise taş attığı gerekçesiyle 3 aydan beri tutuklu yargılanan 15 yaşındaki Berivan adlı kız çocuğu, yargılandığı ilk duruşmada 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tahliye umuduyla çıktığı hâkim karşısında gözyaşlarına boğulan Berivan, 7 yıl 9 aya indirilen cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi. (islahhaber.com – 27 Ocak)

 

48 Çocuğa 203 Yıl Hapis Cezası Verildi

'Polise taş atmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' gibi iddialarla sadece Adana'da yargılanan 48 çocuk 2009'da toplam 203 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. (Birgün – 27 Ocak)

Yargıtay Taş Atan Çocuğa 7,5 Yıl Hapsi Onayladı

Diyarbakır'da 2 yıl önce katıldığı gösteride polise taş attığı gerekçesiyle 7,5 yıl hapse mahkûm edilen 18 yaşındaki Ferit Gülcü'nün cezası Yargıtay tarafından onandı. (ANF – 28 Ocak)

 

YAŞAM HAKKI


Kürtçe Şarkı Söylemek Ölüm Sebebi!

Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde Emrah Gezer adlı genç, arkadaşının doğum gününü kutlamak amacıyla eğlendiği bir mekânda Kürtçe şarkı söylediği için tartıştığı özel harekât polisi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. (islahhaber.com – 13 Ocak)


Uzman Çavuş Korucuların Ateşiyle Öldü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı Köyü'nde yaşanan operasyonda ölen Uzman Çavuş Serkan İpek'in korucuların açmış olduğu ateş sonucu öldürüldüğü belirlendi. (islahhaber.com – 28 Ocak)


CEZAEVLERİ

Cezaevlerinde Yaşam 'O Kadar Da Kolay Değil'

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, 2009 yılı fiyatlarına göre mahkûm başına 4 TL yemek parası tahsil ediyor. Ayrıca mahkûmlardan koğuş ya da odalarda tüketilen elektrik kişi başına bölünerek yine tutuklu ve hükümlüden alınıyor. (Birgün – 3 Ocak)


Mardin E Tipi Cezaevi'nde Kürtçe Mektuplar Hala Yasak

İHD Mardin Şubesi'nin hazırladığı raporda, Mardin E Tipi Cezaevi'nde yaşanan sorunların devam ettiği belirtilerek, Kürtçe mektupların cezaevine girmesi ve çıkmasının yasak olduğu kaydedildi. Cezaevi kapasitesinin 380 olmasına rağmen, 730 tutuklunun cezaevinde kaldığına dikkat çekilen raporda, sağlık sorunları olan tutuklarla ilgilenilmediği belirtildi. (DİHA – 4 Ocak)


Cezaevinde Baskı

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde kalan Yılmaz Aslan'ın İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi'ne gönderdiği; iletişim haklarının engellendiği, mektuplarına el konduğunu anlattığı mektubuna, cezaevi yönetiminin "kurumumuz hakkında yanlış kamuoyu oluşturuluyor" gerekçesiyle el koyduğu öğrenildi. (Evrensel – 4 Ocak)


Cezaevindeki Çocuklara Korkunç İşkenceler

Kamuoyunda 'TMK mağduru çocuklar' olarak bilinen ve haklarında yüzlerce yıllık hapis cezası istenen çocuklara yönelik adalet arayışı sürerken, 'Taş attıkları' iddiasıyla tutuklanan ve Adana M Tipi Cezaevi'ne konulan 32 çocuğun korkunç işkencelere maruz kaldığı iddia edildi. Aileleri aracılığı kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapan çocuklar, Cezaevi Müdürü ve gardiyanlar tarafından üzerlerine soğuk su dökülüp sonrasında plastik su borusu ile dövüldüklerini ve daha sonra da vücutlarında açılan yaralara tuz basılarak işkence edildiklerini ileri sürdü.(DİHA – 6 Ocak)


Cezaevi İdaresi Avukata Gönderilen Mektuplara El Koydu

İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan 24 tutuklu ve hükümlünün, cezaevinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin Av. Nezahat Paşa Bayraktar'a yolladıkları mektuplara, "Yanlış beyanlarla idareyi töhmet altında bıraktıkları, kamuoyunu yanıltıcı bilgi yayarak kurumu zor durumda bırakma" gerekçesiyle el konuldu. Yasadışı uygulamaya karşı İnfaz Hâkimliği'ne itirazda bulunan Av. Bayraktar'ın talebi reddedildi.(ANF-7 Ocak)


Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'ne Muhalif Yayın Giremezmiş!

Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Muharrem Süren, Cengiz İrdil ve Yılmaz Duman'ın yakınları cezaevine ziyarete gittikleri sırada yanlarında yakınlarına vermek amacıyla getirdikleri Günlük ve Azadiya Welat gazeteleri cezaevine alınmadı. (DİHA – 11 Ocak)

Sopa Tehdidiyle İstiklal Marşı

Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde Avukat Mehmet Sani Kızılıkaya, cezaevinde okuma yazma kursuna giden 10 tutuklu ve hükümlüye her sabah İstiklal Marşı okutulmak istendiğini ve tutuklu ve hükümlülerin okumak istememesi üzerine kursun iptal edildiğini söyledi. Kızılkaya, müvekkilleri Orhan Ekinci, İhsan Tamkara ve Mahmut Bali'nin odalarında yaklaşık bir buçuk yıldır asılı bulunan çamaşır ipinin gerekçe gösterilerek 11 gün hücre cezası aldıklarını söyledi. (DİHA – 11 Ocak)


Tekirdağ Cezaevinde Kürtçe Gazete Yasağı

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesi'nde yatmakta olan Hasan Şahingöz'e her hafta posta yoluyla gönderilen "Çoban Ateşi" adıyla Kürtçe-Türkçe dilleriyle yayınlanan haftalık gazetenin cezaevi yönetimi tarafından tutukluya verilmemesi dava konusu oldu. (Özgün Duruş – 12 Ocak)


Kanser Hastası Hükümlünün Hastanede 5 Gün Aç Bırakıldığı İddiası

PKK davasından müebbet hapis cezasına çarptırılan, kanser hastası Taylan Çıntay'ın sevk edildiği Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde 5 gün boyunca aç bırakıldığı ileri sürüldü. Hastane yetkilileri ise, konuya ilişkin bilgi vermedi.(DİHA – 15 Ocak)


Adli Tıp Kurumu 'Ölümü' Bekliyor

Hastanenin "altı ay ömrü var" dediği ölüm döşeğindeki tutsak Nurettin Soysal, Adli Tıp Kurumu'nun kapısından çevrildi. (islahhaber.com – 18 Ocak)


Sincan F Tipi'nde 'Tekmil' Zorunluluğu İddiası

Ankara Sincan F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tayyar Eroğlu ve Kemal Ertük'ün aileleri, çocuklarına telefon görüşmeleri sırasında 'askeri tekmil' verme zorunluluğu getirildiğini iddia ederek, konu hakkında İHD İstanbul Şubesi'ne başvuruda bulundu. (DİHA – 21 Ocak)

 

Pozantı Cezaevi 'İşkence Merkezi' Gibi Çalışıyor

Pozantı M Tipi Kapalı Cezaevi'nde 237 çocuk, 18 yetişkin kalıyor. İdare tarafından Meclis'e sunulan rapora göre, 83 kişiye isyan ve tacizden dolayı "oda hapsi" cezası verildi. Etkinliklere katılmama' cezası alanların sayısı ise 131 olarak belirtildi. (ANF – 22 Ocak)

 

Hapishanelerde Hak İhlalleri Hat Safhada

İnsan Hakları Derneği'ne yapılan başvurular, hapishanelerde hak ihlallerinde, geçen yıllara göre iki kat artış yaşandığını ortaya koydu. Hasta tutuklu ve hükümlülerin, 2008 yılında derneğe yaptıkları başvuru sayısı 350 civarında iken 2009 yılında  bu rakam  600'e yükseldi. (Birgün- 24 Ocak)

 

56 Yaşındaki Hükümlü Tedavi Edilmiyor

Van'da 2006 yılında 'PKK' ye yardım yataklık yapmak' iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan ve ceza alan Necmettin Korkaç, ağır sağlık sorunlarına rağmen tedavi edilmiyor. Bağırsak iltihabı (kolit) hastası olan 56 yaşındaki Korkaç'ın, cezaevine girdikten sonra ise göz ve ayaklarında da rahatsızlık başladı. Van F Tipi Cezaevi'nde kalan Korkaç'ın, tedavi olmak için cezaevi idaresine üç defa başvuru yapmasına rağmen hastaneye götürülmediği belirtildi. (DİHA – 24 Ocak)


Bu Da Kelepçeli Tedavi!

Adana'da BDP'ye yönelik operasyonları protesto gösterisine katıldığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen sara hastası Ozan Edeman'ın gözaltında işkence gördüğü ve 12 gün boyunca hastanede elleri kelepçeli bir şekilde tedavi edildiği belirtildi. Tekrar cezaevine götürülen Edeman'ın ailesi İHD'ye başvurdu. (DİHA – 27 Ocak)

 

F Tipi Cezaevlerinde Yönetmelikler De Gereğince Uygulanmıyor

F tipi  cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini araştıran Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, uygulanan ağır tecritten, hasta tutuklulara yapılan eziyetten sohbet hakkı genelgesinin halen uygulanmaması gibi duvarların ardında yaşanan ihmalleri tüm çıplaklığıyla göz önüne serdi. ÇHD'li avukatlar, Kandıra, Tekirdağ, Bolu ve Edirne'de toplam 7 cezaevinde incelemede bulunup yaklaşık 100 tutuklu ve hükümlüyle görüştü. İncelemenin sonuçlarını İstanbul Barosu salonunda açıklayan avukatlar Adalet Bakanı'na,''Bahanelerden vazgeçin, sohbet hakkı genelgesini uygulayın''  çağrısında bulundu. (Birgün – 27 Ocak)


Tekirdağ F Tipi'nde Tutuklular Soğuğa Terk Edildi

Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ndeAğabeyi Yılmaz Arslan'ı telefonla arayan Rıfat Arslan, cezaevinde yaşadıkları sorunları anlattı. Cezaevinde kaloriferlerin yanmadığını belirten Arslan, "Yaklaşık bir haftadır hiç bir şekilde kaloriferleri yakmıyorlar. Soğuktan camlar buz tutmuş durumda. Donmamak için 2 saat yatıp sonra kalkıp hareket etmek zorunda kalıyoruz. Bu yetmezmiş gibi bir de sürekli hakaret ve küfürler ediyorlar" diye aktardı. Yaşadıklarını 'dondurucu işkence' olarak nitelendiren Arslan, kamuoyunu duyarlı olmaya çağırdı. Arslan'ın ailesi konuya ilişkin olarak İHD'ye başvuruda bulundu. (ANF – 28 Ocak)


Tutuklu Çocuklar Cezaevinden Taştı

Diyarbakır'da Anadolu Lisesi'nin en başarılı öğrencilerinden olan Elif A, DTP önündeki gösteriye katıldığı gerekçesiyle halen tutuklu bulunuyor ve 15 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. (Taraf – 29 Ocak)

 

Cezaevinde Alevi TV Kanallarına İzin Yok

Kocaeli 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde yatan Ezgin Engin'in Birgün'e yazdığı mektup, cezaevinde Alevilere yapılan ayrımcılığı gözler önüne serdi. Engin, mektubunda cezaevinde çok sayıda Alevi mahkûm bulunmasına ve defalarca talep etmelerine karşın Alevi inancına yönelik yayın yapan kanalların yayınına izin verilmediğini yazdı. (Birgün – 29 Ocak)


'Müdür Değişti, İşkence Gelişti'

İHD İzmir Şubesi, Cezaevi Komisyonu üyesi Emel Sayın,  Sincan F Tipi Cezaevinden, Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevine Müdür olarak gelen Ayhan Çapacı'nın, geldiği Eylül ayının başından itibaren Kırıklar tutuklu yakınları ve avukatlarından yoğun hak ihlalleri başvuruları aldıklarını söyledi.  Bu ihllalerin başında işkence ve kötü muamele geldiğini söyleyen Sayın, "Meclis İnsan Hakları Komisyonu'ndan bir heyetin Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne gönderilmesini talep ediyoruz" dedi. (Birgün – 30 Ocak)

 

Kürtçe Mektuba Cezaevinden İzin Yok

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gösterilere katıldığı gerekçesiyle cezaevine konulan lise öğrencisine abisinin gönderdiği Kürtçe mektuplara hapishane idaresi el koydu. (Birgün – 31 Ocak)


ŞÜPHELİ ÖLÜMLER


Otopsiden Şüphe Çıktı

Ergenekon ve Kafes Eylem Planı soruşturmalarıyla öne çıkan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 6 şüpheli ölümün 5'i intihar olarak kayıtlara geçti. Darbe günlükleri, Ergenekon ve Kafes Eylem Planı soruşturmasında sık sık adı geçen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşanan 'sır intiharlar' ilginç bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Son yaşanan intihar vakasında Deniz Yarbay Ali Tatar gibi diğer bazı subayların da otopsinin yapılmadığı gün yüzüne çıktı. (Aktif Haber – 4 Ocak)


Aydın Erdem Faili Meçhul Kaldı

Diyarbakır'da, 6 Aralık'ta düzenlenmek istenen yürüyüş sırasında çıkan olaylarda yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Erdem'in öldürülmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında olayın olduğu bölgede, ekiplerin topladığı boş kovanlar ve deforme olmuş 1 mermi çekirdeği incelendi. Boş kovanlar polislerin silahlarından çıktığı bilinmesine rağmen yaşamını yitiren Erdem'in (23) vücudundan çıkan kurşunun, hangi silahtan çıktığının tespit edilemediği belirtildi. (Aktif Haber –  4 Ocak)


Gözaltında Ölüm

İstanbul'da gasp suçlamasıyla 7 Ocak 2010'da gözaltına alınan ve gasp çetesinin lideri olduğu iddia edilen Murat Konuş'un (35) götürüldüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde nezarethaneye konmak için üst araması yapılırken kalp krizi geçirdiği ileri sürüldü. Hastaneye kaldırılan Murat Konuş yaşamını yitirdi. (ntvmsnbc.com – 7 Ocak)


Karaman Cezaevinde Ölüm

Karaman M Tipi Cezaevi'nde bulunan Orhan Bilkiç'in (22) 17 Ocak 2010'da boğazını keserek intihara teşebbüs ettiği fakat gardiyanlar tarafından fark edilerek hastaneye kaldırılmasının ardından tekrar getirildiği koğuşta 18 Ocak 2010'da kendini asarak intihar ettiği öğrenildi. (İHA – 19 Ocak)Ranzadan Düştüğü İddia Edilen Asker Öldü

17 Ocak'ta Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki birliğinde uyuduğu ranzadan düşerek beyin kanaması geçiren Jandarma Komando Onbaşı Faruk Malkoç (20), tedavi gördüğü GATA'da önceki gün hayatını kaybetti.(Zaman – 23 Ocak)


Bolu Cezaevinde Ölüm

Bolu F Tipi Cezaevi'nde hükümlü olarak kalan Karnal'ın (25) hücresindeki ranzaya bağladığı ayakkabı bağcıklarıyla 15 Ocak 2010'da intihar ettiği ileri sürüldü. Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) yaptığı açıklamada Sezer Karnal'ın "süngerli oda" cezasına çarptırıldığı ve burada gardiyanlar tarafından dövülmesi üzerine şüpheli bir şekilde intihar ettiği ifade edildi. (Birgün – 24 Ocak)


İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ


Enver Aydemir'in Annesine Başörtüsü Yasağı!

İslami inancı gereği silâh altına girmek istemediğini söyleyerek, vicdani red kararı alan ve "Müslümanların en temel inançlarını bile bu kadar açık bir şekilde tahkir eden bir kurumda benim yer almam söz konusu olamaz." diyen Enver Aydemir'e yönelik militarist baskı sürüyor. Son olarak da Aydemir'in eşi, annesi ve babası 4 Ocak günü Eskişehir Askeri Cezaevine gelerek hükümlü ile görüşmek istemiş, cezaevi personeli Enver Aydemir'in eşinin ve annesinin görüşme talebini "başörtülerini kelebek modeli bağlamadıkları" gerekçesiyle geri çevirmiştir. (Özgün Duruş – 5 Ocak)

 

Açılım Yok, 'Açılın' Var!

Bursa'da Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya davet edilen TOKİ İlköğretim Okul Aile Birliği Başkanı Sevda Can, başörtülü olduğu gerekçesi ile toplantıya alınmadı. Okullara öğrencilerden sonra velilerin de başörtülü alınmaması yönündeki bu tavır dikkat çekiciydi. Aynı süreçte Diyarbakır Yenişehir Hamravat İÖO öğrencisi Ece Nur Özel de, başını açmadığı gerekçesiyle arkadaşlarından koparılarak evinden uzağa bir okula sürüldü. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Avrasya Enstitüsü`nün, Seyyid Hasan Paşa Medresesi'nde düzenlediği "Sosyoloji Üzerine" adlı programa dinleyici olarak katılan Havva Yıldırım ve Havva Nur Tekin, başörtülü oldukları gerekçesiyle salondan atıldı. Özgür Açılım Platformu ise arkadaşlarına yönelik bu zulme "Asla köle olmayacağız!" bildirisiyle karşılık verdi. (Özgün Duruş – 6 Ocak)


Üniversite Misafirhanesinde Başörtüsü Skandalı

Marmara Üniversitesi misafirhanesinde rezervasyon yaptıran Çınar ailesi, kalmak için gittiklerinde başörtüsü taktıkları gerekçesiyle misafirhaneye alınmadı.(Zaman – 31 Ocak)

EĞİTİM HAKKI


Okula Gidebilmek İçin 5 Kilometre Yol Yürüyorlar

Hakkari'nin Yukarı Berçelan Mahallesi'nde ikamet eden öğrenciler, servis bulunmadığı için okula gitmek için 5 kilometre yol yürümek zorunda kalıyor.(Zaman – 7 Ocak)

 

Başörtüsünden Sonra Poşu da Yasaklandı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Gündüz'ün poşu ile kampüs alanına girişi yasaklama kararının ardından, öğrenci grupları ile güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı. (haksozhaber.net- 9 Ocak)


Haklarında Soruşturma Açılan 40 Öğrenci Üniversiteye Alınmıyor

Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi Dekanlığı tarafından, 40'ı aşkın öğrenci hakkında soruşturma açıldı. Haklarında soruşturma açılan öğrenciler, sınav dönemi olmasına rağmen 'tedbiren' okula alınmıyor. (DİHA – 15 Ocak)


Malatya'da 3 Öğrenci Yurttan Atıldı

İnönü Üniversitesi'nde okuyan 3 öğrenci, Aydın Erdem anısına düzenlenecek yürüyüşle ilgili bildiri dağıttıkları gerekçesiyle kaldıkları öğrenci yurdundan atıldı.(DİHA – 21 Ocak)

 

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ HAKLARI


Malatya 50 Öğretmene Grev Cezası

Kamu çalışanlarının 25 Kasım'da 1 günlük iş bırakma eylemine katıldıkları  gerekçesiyle Malatya'da yaklaşık 50 öğretmene uyarı, kınama, bazılarına da 1 günlük maaş kesme cezası verildi. (ANF – 1 Ocak)


Yeni Yıl Hediyesi İşten Atılmak

Mersin'in Anamur ilçesinde Devlet Hastanesi'nde çalışan 32 işçi, yeni yılın ikinci gününde işsiz kaldı. Temizlik ve bilgi işlem şirketlerinde çalışan 32 işçi hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. (Birgün – 3 Ocak)


Belediye Başkanı Belediye İşçisini Vurdu

Malatya'nın Battalgazi ilçe belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışırken işine son verilen Mustafa D.Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından silahla bacağından vuruldu. (habervaktim – 6 Ocak)


Hastanede 'Bir Şeyi Yok' Denilen Tersane İşçisi Öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki tersanede çalışırken yüksekten düşen ve kaldırıldığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde 'bir şeyi yok' denilen Güngör Karaman, fenalaşması sonucu kaldırıldığı özel bir hastanede yoğun bakımda kaldığı 63 günün sonunda hayatını kaybetti. (Zaman – 16 Ocak)


Tuzla Tersaneler Bölgesinde Gemide Parlama: 2 Yaralı

Tuzla tersaneler bölgesinde bakımı yapılan bir gemide meydana gelen parlamada 2 işçi hafif şekilde yaralandı.(Zaman – 28 Ocak)


Davutpaşa'da Ölenler Öldükleriyle Kaldı!

Davutpaşa Emek İş Hanı'ndaki kaçak maytap ve havai fişek atölyesinde 31 Ocak 2008'de patlama meydana geldi. 21 işçi hayatını kaybetti, 116 işçi yaralandı. Yönetmeliklere uygun olmadan inşa edilen ve sonrasında hiçbir şekilde denetlenmeyen Emek İş Hanı'nda yaşanan katliamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul Valiliği ve BETAŞ gibi birçok kurumun ihmali, hatası olduğunun belirlenmesine karşın, yargılama süreci bir türlü başlamadı. (Birgün – 31 Ocak)


KÜRT SORUNU


Rektörün Kürtçe Fobisi

İnönü Üniversitesi öğrencilerinin yapmayı planladığı Kürtçe-Türkçe şiir dinletisi Rektör Cemil Çiçek tarafından engellenirken, Türkçe olarak yapılan şiir dinletisinde bu kez öğrenciler tek tek kameraya çekildi. (DİHA – 6 Ocak)


Meyve İsimlerini Kürtçe Yazan Yılmaz'ın Başı Dertte

İzmir'in Bornova İlçesi'nde seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Nurullah Yılmaz, tezgâhında sattığı meyvelerin isimlerini Kürtçe yazarak açılıma kendi cephesinden yeni bir boyut kazandırmıştı. Ancak, zabıtaların hedefi oldu. Kürtçe meyve isimlerini yazdığı için arabası devrilen, sattığı ürünlere el konulan Yılmaz'ın son olarak da satış yaptığı tezgâha el konuldu. (DİHA – 7 Ocak)


Siirt'te Takvimlere 'Yeşil, Sarı, Kırmızı' Yasak

Siirt Belediyesi tarafından Kürtçe, Türkçe ve Arapça dillerinde bastırılan takvim, "Yasadışı örgütlerin renkleri taşındığı" gerekçesiyle Siirt Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile toplatıldı. (ANF – 13 Ocak)


Kürtçe Şarkı Söylediği İçin Tutuklandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Koma Gülistan adlı yerel müzik grubu üyesi Hüseyin Nayan, BDP Adilcevaz İlçe binasının açılışında Kürtçe şarkı söylediği gerekçesiyle tutuklandı. (DİHA – 17 Ocak)


Maxmurlu Üniversiteliye 'Okuma Yazma Bilmiyor' Muamelesi

Maxmur'dan Türkiye'ye gelen Barış Grubu üyelerine pasaportsuz giriş yaptıkları için, pasaport kanununa muhalefetten dolay açılan davalarda, Selahattin Üniversitesi son sınıf öğrencisi Nizar Buldan'ın duruşma tutanağında hüviyet tespitinde "…öğrenci, beyanına göre sabıkasız, okur-yazar değil, TC vatandaşı" ifadeleri kullanıldı. (ANF – 19 Ocak)


Kürtçe Konuştuğu İçin 5 Ay Hapis Cezası Aldı

Van'ın Erciş İlçesi'nde 29 Mart yerel seçimlerinde DTP Erciş Belediye Başkan Adayı olan Abdurrahman Çağan, Newroz kutlamasında yaptığı Kürtçe konuşma nedeniyle 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. (ANF – 20 Ocak)


Mahsun Karaoğlan Kütüphanesi'nin Kürtçe İsmine Soruşturma

Urfa'nın Halfeti İlçesi'ne bağlı Ömerli (Amara) Köyü'nde, Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşte yaşamını yitiren Dicle Üniversitesi Öğrencisi Mahsun Karaoğlan anısına, Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Serindere (Şişemizina) Köyü'nde açılan 'Pirtûkxaneya Mahsun Karaoğlan' kütüphanesinin Kürtçe yazılan tabelasına soruşturma açıldı.(DİHA – 21 Ocak)


Yasaklı 'W' Harfine, 'VV' Çözümü

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde, yeni doğan bebeğe 'Şewin' ismini vermek isteyen Koşti ailesine 'Türk alfabesine uygun yazılma' koşulu nedeniyle izin verilmedi. Torununa 'Gülseren Şewin' ismini koymak isteyen babaanne Gülseren Koşti, Suruç Nüfus Müdürlüğü'nün olumsuz yanıtı üzerine çözümü 2 'v' harfini yan yana getirip 'Gülseren Şevvin' adını vermekte buldu. (islahhaber.com – 24 Ocak)


Kürtçe Kelime Başına 22 Gün Hapis!

Kapatılan DTP'nin Kars İl eski Başkanı Mahmut Alınak, genel seçimler öncesi Kağızman ilçesinde 20 Temmuz 2007'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada 'Bi xêr hatin' (Hoşgeldiniz) şeklinde hitap ettiği gerekçesiyle Kağızman Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 19 ay 17 gün hapisle cezalandırıldığını belirtti. (Timeturk – 27 Ocak)


MAYIN VE PATLAYICILAR


Gezme 'Ceylan' Buralarda

Ceylan Önkol'un yaşamını yitirdiği Bingöl'ün Yayla Karakolu civarında hayvanlarını otlatan 14 yaşındaki Ferhat Okşak, elindeki değnekle vurduğu bir patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. (islahhaber.com – 11 Ocak)


Nusaybin'de Mayına Basın Çoban Ağır Yaralandı

Nusaybin İlçesindeki Bagok dağı eteklerinde bulunan Yusuftepe Köyü yakınlarında hayvanlarını otlatan Adil Görsel (14) bastığı taşın altında bulunan mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çoban, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. (İlkehaber – 12 Ocak)


Şemdinli'de Patlama

Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Yeşilova Köyü yakınlarında 18 Ocak 2010'da bir çobanın ısınmak için yaktığı ateşin yakınlarında meydana gelen patlama sonucu yaralanan çoban Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (islahhaber.com – 20 Ocak)


İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE

 

Diyarbakır Emniyetinde Ehliyet İşkencesi

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Semtinde bulunan Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Trafik Şube Müdürlüğüne ehliyet almak için başvuran vatandaşlar gece saat 02.00'da sıraya girmeye başlıyor. Sabaha kadar sırada bekleyen vatandaşlar sabah mesainin başlaması ile Trafik Şube Müdürlüğüne girmek için didik didik aranıyor ve fiş sırasına göre içeri alınıyor. Sabah'a kadar sıra beklediğini söyleyen Salih D. isimli vatandaş; 'Ben ehliyet kursuna gidip sınava girdim ve ehliyet almaya hak kazandım. Fakat kazandığıma pişman oldum. Polisler bir çocuk gibi bizi azarlıyor. Dün gece saat 02.30'dan beri sıra bekliyorum' dedi. (DİHA – 1 Ocak)


Polisten Gazeteciye Dayak-Tehdit

Kimlik kontrolü gerekçesiyle Birgün Gazetesi muhabiri Zeynep Kuray'ı Taksim Meydanı'nda çevik kuvvet araçlarının arasına sokan Beyoğlu Karakolu'na bağlı polisler, Kuray'ı önce kelepçeledi, daha sonra da küfretmeye başladı. Muhabirin elleri kelepçeli olmasına karşın defalarca tekme atan polisler, yaklaşık bir saat beklettikten sonra serbest bıraktı. (Birgün – 3 Ocak)


Belediye Başkanına Sevgi Gösterisi Dayak Gerekçesi Oldu

Hakkâri Belediye Başkanı  Dr. Fadıl Bedirhanoğlu'nun ziyaret ettiği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlköğretim Okulu'nda 'En büyük başkan bizim başkan' şeklinde slogan atan öğrencilerin, okulun müdür yardımcısı  tarafından dövüldüğü belirtildi. Olaya tepki gösteren öğrenciler okulun camlarını kırarken, Milli Eğitim Müdürlüğü  soruşturma başlattı. (DİHA – 8 Ocak)


'Jandarma, Köylüyü Falakaya Yatırdı Ve Dipçikledi' İddiası

Ardahan'ın Hanak İlçesine bağlı Çiçeklidağ (Fayatlı) köyünde üvey anneleri ile tartıştıkları için karakolluk olan ve ellerine kelepçe vurularak Hanak Jandarma Karakolu'na getirilen iki kardeşin burada, karakol komutanı tarafından yere yatırılarak coplar eşliğinde falakaya yatırıldıkları ileri sürüldü. (Birgün – 9 Ocak)


Polisin Kovaladığı Çocuk Korktu, Balkondan Atladı

Hakkâri'nin Medrese Mahallesi'nde, oyun oynayan 9 yaşındaki  B. K.  Polis tarafından evinin içine kadar kovalandı. Polisten korkan çocuk,  ikinci katta bulunan evinin balkonundan aşağıya atladı. Yaralanan çocuk ailesi tarafından Hakkâri Devlet hastanesine götürüldü. (Birgün – 10 Ocak)


Polisten 'Diyarbakırlı' İşkencesi

Antalya'da eşiyle hasta ziyaretine giden Ahmet Karataş'ın aracı polisler tarafından keyfi bir şekilde durduruldu. Karataş, neden durdurulduğunu sorunca polis yüzüne önce biber gazı sıktı ardından yere yatırarak dövdü. ''Plakam 21, siz beni Diyarbakırlı olduğum için durdurdunuz'' sözleri üzerine polis ''vatan hainleri'' diyerek Karataş'ı gözaltına aldı. (ANF – 23 Ocak)


Polisten 'Cinsel İşkence' İtirafı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi Sosyalist Kadın Meclisleri üyesi Gökben Keskin, 22 Ekim 2009 tarihinde ESP'nin 'barış' talepli bildirilerini dağıtırken arkadaşı Yılmaz Selçuk ile birlikte gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenler Üçyüzlü Polis Karakolu'nda Gökben Keskin'e cinsel işkence yapıldığını itiraf ederek, 'yeteri kadar zor kullandık' dedi. (ANF – 31

Ocak)


IRKÇI SALDIRILAR


Dörtyol'da Kürtlere Irkçı Saldırı

Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde Diyarbakırlılara ait olan Eski Hal Sezgin Kıraathanesi önüne gelen ve Kürtler aleyhine slogan atarak sözlü tacizde bulunan bir grupla kıraathanedekiler arasında kavga çıktı. (ANF – 1 Ocak)


Linç Edilmek İstenen Romanlar Selendi'yi Terk Etti

Manisa'nın Selendi ilçesinde Roman bir genç, yılbaşı gecesi gittiği kahvehanede işletme sahibi Ramazan Yıldız tarafından dövüldü. Durumu öğrenen Romanlar, kahvehaneyi basarak tahrip etti. Bunun üzerine kahvehanenin toplanan 2 bin kişi, Romanların evlerini taşlayıp otomobillerini ateşe verdi. Linç olmaktan son anda kurtulan Romanlar, ilçeyi terk etmek zorunda kaldı. (ANF – 6 Ocak)

 

Mersin'de Linç Girişimi

Mersin'in Akdeniz İlçesi'nde bulunan Kazanlı Lisesi'nde 5 Ocak 2010'da iki öğrenci arasında çıkan kavganın "Kürt çocuklar Türk çocukları dövüyor" diye duyurulması üzerine çevrede bulunan aileler Kazanlı Lisesi öğrencisi Kürt çocuklarına linç girişiminde bulundu. "Kahrolsun PKK", "Kürtler dışarı" gibi sloganlar atan aşırı sağcı 200 kişilik grubun saldırısı sonucu altı kişinin yaralandığı, 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. (Radikal – 6 Ocak)


Aksaray'da 3 Kürt Öğrenciye Faşist Saldırı

Aksaray Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğrenim gören Emin Ekinci ve soy isimleri öğrenilemeyen Hekim ve Sinan isimli Kürt öğrencileri 50 kişilik ülkücü bir grup tarafından önce sözlü ardından yanlarında getirdikleri sopalarla saldırmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yaklaşık bir saat öğrencileri ölümcül darbelerle saldıran gruba polisin müdahale etmediği belirtildi. (ANF – 7 Ocak)

 

Artvin'de Kürt Öğrencilerine Saldırı

Artvin Çoruh Üniversitesi'ne bağlı Arhavi Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan 6 öğrenci, kaldıkları evde, ülkücü oldukları belirtilen bir grubun saldırısına uğradı. (DİHA – 18 Ocak)

 

DÜŞÜNCEYİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ


Mahkûm Olan Yazı İşleri Müdürü

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Devrimci Hareket Dergisi'nin Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Fehmi Kılıç, derginin özel sayısı olarak çıkan Liseli Dev-Genç Dergisi'nde yer alan yazılardaki ifadeler nedeniyle İstanbul 11.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "yasadışı örgüt propagandası yaptığı" suçlamasıyla Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca 16.660 TL adlî para cezasına mahkûm edildi. (kizilbayrak.net – 5 Ocak)


Yıldız Teknik'te Öğretim Üyelerine Sansür Devam Ediyor

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ergun Aydınoğlu hakkında bir televizyon programında Kürt sorunu üzerine konuşunca kadrosu verilmeyen akademisyen Özgür Sevgi Göral'ı destekleyen makalesi nedeniyle soruşturma açtı. (bianet.org – 11 Ocak)


Haksöz-Haber Editörü M. Ali Aslan TCK 301'den Yargılanıyor!

Grup Yürüyüş solisti ve Haksöz-Haber editörlerinden Mehmet Ali Aslan hakkında, Özgür-Der'in 6 Eylül 2008 tarihli başörtüsü eyleminde atılan sloganlardan ötürü TCK 301 ve 53. maddelerden dava açıldı. "Cübbeli Darbe Düzenine Son!" ve "Ergenekon Çetesi TSK'nin Kendisi!" sloganları Fatih Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifade özgürlüğünün ve eleştiri sınırlarının aşılması şeklinde değerlendirildi. (haksozhaber.net – 16 Ocak)


Bir Söz Söyledi İki Yıldır Yargılanıyor

Hrant Dink Ermeni olduğu için değil soykırımı tanıdığı için katledildi" dediği için hakkında dava açılan Yazar Temel Demirer iki yılı aşkındır mahkeme kapılarında. Demirer, "Hrant'ın katilinin devlet olduğunu bilmeyen var mı? " diye soruyor. (Birgün – 19 Ocak)


TOPLANTI VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ


Protestocu Öğrencilere 8 Yıla Kadar Hapis İstemi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gaby Levy'yi, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni (KTÜ) ziyareti sırasında protesto ettikleri gerekçesiyle yargılanan 31 öğrenciye, "polis ve özel güvenlik görevlilerine direndikleri" için, 8 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. (ANF – 9 Ocak)


Edirne'de Sivil Faşizm!

Edirne'de imza toplayan gruba yönelik linç girişimi ve basın açıklaması yapmak üzere İstanbul'dan gelen Halk Cephesi üyelerinin 6 gündür kente alınmamasını  protesto etmek isteyen bir grup, basın açıklaması yapmak istedi. Basın açıklamasını  yapan grup dağılmak üzereyken, küfürlerle saldırıya uğradı. Olayda saldıranlar değil, mağdurlar gözaltına alındı. 6 kişi can güvenlikleri olmadığı için kenti terk etmek isterken bir kez daha linç girişimine maruz kaldı. (ANF – 9 Ocak)


YÖK Protestosuna Soruşturma

Okulun huzur ve düzenini bozmak gerekçesiyle19 Mayıs Üniversitesi'nde, YÖK'ün kuruluş tarihini protesto eden 18 öğrenci hakkında soruşturma açıldı. Öğrencilerden 7'sine 2 dönem, 11 öğrenciye ise 1 dönem uzaklaştırma cezası isteniyor. (Birgün – 11 Ocak)


At Ve Eşek Etinde Öğrencilere Soruşturma

Adana'da, kaldıkları yurdun yemeğini yapan firmanın kullandığı etin at eti olduğunun ortaya çıkması nedeniyle, bu durumu protesto eden 18 öğrenci hakkında soruşturma açıldı. Öğrencilerden, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca kaldıkları yurttan çıkarılacakları, bu nedenle savunma vermeleri istendi. (Birgün – 14 Ocak)


İzmir'de Engellenen Etkinlik

Hrant Dink'in öldürülüşünün 3. yıldönümü olan 19 Ocak 2010'da Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Yönetmen Ümit Kıvanç'ın hazırladığı "19 Ocak'tan 19 Ocak'a" adlı belgeseli göstermek isteyen öğrencilere İletişim Fakültesi Dekanı Ahmet Bülent Göksel'in "güvenlik" gerekçesiyle izin vermediği öğrenildi. (bianet.org – 14 Ocak)


İstanbul'da Engellenen Etkinlik

İşten çıkarmalara ve özelleştirme politikalarına karşı Ankara eylem ve açlık grevi yapan TEKEL işçilerine destek olmak amacıyla Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı fotoğraf sergisine İletişim Fakültesi Dekanı Ahmet L. Orkan'ın daha önce izin verdiği sergiye, "serginin siyasî olduğu" gerekçesiyle izin vermediği öğrenildi. (Milliyet – 20 Ocak)


Bildirileri Erken Dağıtınca Dava Edildiler

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, Aydın'da yapılan mitingte, bildirileri erken dağıttıkları gerekçesiyle Aydın miting komitesinde bulunan 6 kişi hakkında dava açıldı. Aralarında çeşitli sol partilerin ve İHD il başkanının da bulunduğu 6 kişi, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten yargılanacak. (Birgün – 21 Ocak)'Hâkim, Otomobilini Üzerimize Sürdü'

Erzurum'da hidroelektrik santralı yapılmasını protesto eden bir grup yurttaş, bölgeyi inceleyen hâkimin saldırısına uğradıklarını söylediler. Hâkimin, otomobilini protestocuların üzerine sürerek, yurttaşların hayatını tehlikeye attığı ifade edildi. Ölüm tehlikesi geçiren yurttaşlar, arabaya müdahale etmek isteyince gözaltına alındılar. Bazı yetkililerin protestoculara hakaret ettiği de ifade edildi. (Birgün – 21 Ocak)


HABER ALMA VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ


Ergenekon'u Anlatan Yazara 'Kaynağını Açıkla' Baskısı

İstanbul Fatih Cumhuriyet Savcılığı tarafından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ve Terörle Mücadele şubelerine yönelik yürütülen soruşturmada, gazeteci-yazar Zihni Çakır'a, 'haber kaynağını açıkla' baskısı yapıldı. (Zaman – 5 Ocak)


Orhan Yılmazkaya Haberine 2 Yıl 3 Ay 15 Gün Hapis Cezası

İstanbul Bostancı'da polis tarafından öldürülen Orhan Yılmazkaya'yla ilgi haber nedeniyle Atılım Gazetesinin Sorumlu Yazı işleri Müdürü Şenol Sağaltıcı'ya 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi. (ANF – 7 Ocak)

 

ANF Muhabirine 'Askerlikten Soğutma' Davası

Tekirdağ'da askerlik yapan F.B.'nin askerlik sırasında aldığı ölüm tehditlerini ve maruz kaldığı baskıları haberleştiren ANF Silvan muhabiri M.Emin Sancar ifadeye çağrılarak 31 Ağustos 2009 tarihinde ANF' de yayınlanan bir haberinden dolayı hakkında dava açıldı. "Halkı askerlikten soğutmak" ve 'TSK'yi aşağılamak" suçlamaları ile Silvan Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Sancar, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. (ANF – 13 Ocak)


Fotoğraf Çekmek Ve Haber Yapmak 'Örgütsel Faaliyet' İmiş!

Gözaltına alınarak tutuklanan DİHA Kocaeli muhabiri İsmail Eskin hakkında iddianame hazırlayan savcılık, Eskin'in çektiği haber fotoğrafları ve yaptığı haberleri 'örgütsel faaliyet' olarak değerlendirdi. (DİHA – 21 Ocak)


YARGI VE CEZASIZLIK


JİTEM Davası

Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak'ta işlenen faili meçhul cinayetler, kundaklama ve bombalama eylemleriyle ilgili itirafçılardan oluşan 11 sanıklı JİTEM davasını görüşen Mahkeme heyeti, dava dosyasına "görevsizlik" kararı vererek yargılamanın özel yetkili ağır ceza mahkemesinde yapılmasını kararlaştırdı .(Zaman – 1 Ocak)


Karakoldaki 'Şüpheli' Ölüme Takipsizlik!

İzmir'in Bayraklı İlçesi Gümüşpala Semtinde, 21 Temmuz 2009 tarihinde gözaltına alındıktan sonra Gümüşpala Polis Karakolu'nda polisin tabancasını ele geçirip intihar ettiği öne sürülen 24 yaşındaki Abdurrahman Sözen, davasında takipsizlik kararı verildi. (DİHA – 7 Ocak)

 

Bursa'daki Yargısız İnfaz Olayında İdarî Cezasızlık

Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde 26 Ağustos 2008'de "dur" ihtarına uymadığı iddiasıyla ateş edip Gökhan Ergün'ün (21) ölümüne neden olan polis memuru M.A. (33) hakkında "zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suretiyle kasten yaralama sonucunda ölüme sebebiyet verme" suçundan açılan davada M.A, 28 Mayıs 2009'da 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. M.A. hakkında başlatılan idari soruşturmada ise Bursa İl Polis Disiplin Kurulu'nun 12 Aralık 2009'da M.A. hakkında "kasten adam öldürmek" suçu kesinleşmediğinden "ceza tayinine gerek olmadığına" karar verdiği öğrenildi. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'na yazı gönderen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül "gereğinin yapılmasını" istedi. (Radikal – 12 Ocak)


Devlet, Çeber'i İşkencede Öldüren Gardiyanlara 15 Aydır Maaş Ödemiş!

İstanbul Metris Cezaevi'nde gördüğü işkenceler nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Engin Çeber'in ölümüyle ilgili dava dosyasına Adalet Bakanlığı'ndan gönderilen belgeler, biri tutuklu 6 sanık gardiyanın hala devlet memuru olarak göründüklerini, tüm özlük haklarını koruduklarını ve bakanlığın bu kişilere 15 aydır maaş ödediğini ortaya çıkardı. (Birgün – 14 Ocak)


Mağdura Soruşturma, Ateş Eden Polislere Takipsizlik

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde polisler tarafından açılan ateş sonucu vurulan taksici İkram Durna'nın polisler hakkında yaptığı suç duyurusu takipsizlikle sonuçlanırken, mağdur Durna hakkında şüpheli sıfatıyla soruşturma açıldı. (ANF – 20 Ocak)


'İyi Çocuklar'a Görevsizlik Kararı

Şemdinli olaylarıyla ilgili Van Askeri Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, ''görevsizlik'' kararı verdi. (islahhaber.com – 22 Ocak)


İncelemeden 'Kürtlere Kelepçe Uygundur' Çıktı

Diyarbakır Adliyesi'nin bahçesinde tek sıra halinde dizilmiş olarak bekletilen BDP'li belediye başkanlarına kelepçenin takılması üzerine İçişleri Bakanlığı'nda başlatılan incelemede "Cezayı gerektirecek bir durum yok" kararı çıktı. (ANF – 24 Ocak)


"Kürtlerin Ölmesini Temenni Etmek Suç Değil"

İstanbul Barosu, "Kürtlerin ölmesini istemek suç mu?" diyen avukat Metin Çetinbaş hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Diyarbakır Barosu'nun şikâyeti üzerine Çetinbaş'ın sözlerini incelemeye alan İstanbul Barosu, bu ifadeleri savunma özgürlüğü kapsamında değerlendirdi. (Timeturk – 25 Ocak)


Muhabire Ölüm Tehdidine Takipsizlik

Dicle Haber Ajansı (DİHA) Van muhabirlerinden Sıddık Güler ve Erdoğan Altan'ın, Şemdinli olayları ile ilgili yaptıkları haberlerden dolayı JİTEM elemanı olduğu belirtilen Orhan Tekin tarafından telefonla tehdit edilmesine ilişkin Van cumhuriyet başsavcılığına yapılan suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı. (DİHA – 25 Ocak)


Yalçınkaya'ya 'Huzurumuzu Bozma' Diyen Vatandaşa Ceza

2008'deki AK Parti kapatma davasına tepki için Yargıtay'a e-posta ile mektup gönderen Süleyman G. hakkında savunması bile alınmadan gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. DTP'yle ilgili kapatma davasına kızarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya için suç duyurusunda bulunan Mersinli şair Oktay Avcu da, 11 ay 20 gün hapis ve 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulma cezasına çarptırıldı. (Zaman – 30 Ocak)


SORUŞTURMA, GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR


Kars'ta 20 Kişi Gözaltına Alındı

Kars'ta Gençlik Derneği Girişimi üyesi 16 kişi, Faikbey Caddesi ile Atatürk Caddesi'nin kesiştiği kavşaktaki At Heykeli önünde 'Faşist saldırılar, linçler, tutuklamalar vatansever gençliği yıldıramaz' başlıklı basın açıklaması yaptıktan sonra slogan attıkları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. (Zaman – 3 Ocak)


Başkale'de 'Polise Taş Attıkları' İddiasıyla 5 Gözaltı

Van Başkale ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından yapılan ev baskınlarında, Erhan Maci, Şaban Bozkurt, Mehmet Aşan, Serkan Yeşilırmak ve Gökhan Koç'un "polise taş attıkları" iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi. Gözaltına alınanların Başkale Emniyet Müdürlüğü'nde tutuldukları bildirildi.(ANF – 4 Ocak)

KOU' da 24 Öğrenciye 'Sükûnet' Soruşturması

Kocaeli Üniversitesi'nde (KOU) öğrenim gören 24 öğrenci hakkında, Aydın Erdem'i polis kurşunuyla öldürülmesini protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle 'Sükûneti bozmak' ve 'Can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmek' iddiasıyla soruşturma açıldı. (DİHA – 5 Ocak)


Gözaltına Alınan İşçiler

İstanbul'da 5 Ocak 2010'da özelleştirmeleri ve işten çıkarmaları protesto etmek için kendilerini Boğaziçi Köprüsü'nün korkuluklarına zincirleyen TEKEL işçisi 112 kişiyi polis ekipleri gözaltına aldı. (Milliyet – 5 Ocak)


Gaziantep, Ağrı'da düzenlenen Operasyonlarda 23 Kişinin Gözaltına Alındığı Bildirildi
Antep Emniyet Müdürlüğü TEM Şube polisleri Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde sabaha karşı bazı evlere baskın düzenledi. Ev baskınlarında 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan 20 kişinin ne gerekçe ile gözaltına alındığı açıklanmazken, gözaltına alınanlar arasında öğrenci ve DTP üyelerinin olduğu belirtildi. Ağrı'nın Diyadin İlçesi'nde yapılan ev baskınlarında da BDP İlçe Başkanı Abdullah Tunç, BDP İlçe yöneticileri Ahmet Temel ve Abdulselam Kaya gözaltına alındı. (İlkehaber – 5 Ocak)


Askere Gitmek İstemeyen 15 Eylemci Gözaltına Alındı

Ankara'da, askerlik yapmak istemeyen vicdani retçiler olduklarını ifade eden bir grup, basın açıklaması sonrası Mithatpaşa postanesine gitmek istedi. Polis gruba izin vermedi. Polis ekipleri kendi kimliklerini göstererek eylemcilerden kimliklerini istedi. Kimlik vermemekte direnen eylemciler gözaltına alındı. (Zaman – 6 Ocak)


Şemdinli'de 8 Kişi Gözaltına Alındı

Şemdinli İlçesi'nde aralarında; Mardin, Şırnak, Hakkâri ve Kayseri illerinden olduğu belirtilen 8 kişilik bir grup gözaltına alındı. (yüksekovahaber.com – 7 Ocak)

 

Hakkâri'de Rastgele Ateş İddiası

Hakkâri'de 6 Ocak'ta BDP yönelik operasyonları protesto eden gruba müdahale eden polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu evinin balkonundan bakan Leyla Değirmenci'yle (46) yoldan geçen Mahmut Duman (23) yaralandı. Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Leyla Değirmenci'yle Mahmut Duman'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken olaya ilişkin açıklama yapan Hakkâri Valisi Muammer Türker, Leyla Değirmenci'yle Mahmut Duman'ın kolluk güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanmadığını söyledi. Yaralı iki kişi savcılığa polis memurları hakkında suç duyurusunda bulundu. (Milliyet – 7 Ocak)


Yürüyüş Dergisi Muhabiri Serdar Polat, Tutuklandı

Örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 5 kişiye destek vermek amacıyla İstanbul'dan gelen ve kente girişlerine izin verilmediği için Babaeski'de bir tesiste bekleyen grupta yer alan Yürüyüş Dergisi muhabiri Serdar Polat, tutuklandı. (Zaman – 7 Ocak)


KCK Operasyonlarından 21 Kişi Tutuklandı

aziantep, Hatay, Mersin ve Adıyaman'da yapılan eşzamanlı KCK operasyonlarında, gözaltına alınan 3'ü kadın 22 kişiden 21'i tutuklandı. (Zaman – 8 Ocak)


Trabzon'da PKK İle Bağlantısı Bulunan 10 Kişi Gözaltına Alındı

Trabzon'da PKK ile bağlantıları olduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. (Zaman – 9 Ocak)


Kars'ta İzinsiz Gösteri Yapan 13 Kişi Gözaltına Alındı

Kars'ta Faikbey Caddesi'nde bir araya gelen Kars Gençlik Derneği Girişimi üyesi bir grup basın açıklaması yaptı. Açıklamadan sonra izinsiz gösteri yaptıkları ve yasa dışı slogan attıkları gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı. (Zaman – 10 Ocak)


38 Öğrenci Gözaltına Alındı

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin kaldığı ev ve yurtlara baskın düzenledi. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerine yönelik başlattığı operasyon kapsamında 38 öğrenciyi gözaltına aldığı öğrenildi. (islahhaber.com – 11 Ocak)


Tutuklamaları Protesto Edenler Gözaltına Alındı

Bitlis'te, PKK'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 10 kişinin tutuklanmasını protesto eden 72 kişi daha gözaltına alındı. (Zaman – 12 Ocak)


Kalp Hastası 70'lik Dede Gözaltında

Urfa'nın Suruç ilçesinde kalp ve şeker hastalıkları olan 70'lik Osman Zeren, 2008 yılında 'silahlı örgü üyesi' olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. (ANF – 13 Ocak)


Manisa'da 25, Bingöl'de 6, Malazgirt'te 2 Gözaltı

Kürdistan ve Batı kentlerinde Kürtlere yönelik polis avı devam ediyor. Manisa'da 25 kişi, Bingöl'de 6, Muş'un Malazgirt ilçesinde ise 2 kişi gözaltına alındı. (islahhaber.com – 13 Ocak)


Hakkâri'de 3 Kişi Tutuklandı

Hakkari'de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan; Hamdi Kaya, Lezgin Kaçar ve Yılmaz Seven' hakkında "terör örgütü propagandası yapmak ve devlet memuruna mukavemet göstermek" gerekçesiyle tutuklama kararı verildi. (yüksekovahaber.com – 13 Ocak)


Bingöl'de KCK'den Gözaltına Alınan 6 Kişiden 3'ü Tutuklandı

Bingöl'de KCK'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı. (Zaman – 13 Ocak)


Yüksekova'da 3 Kişi Tutuklandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 Ocak günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan A. B, Y. E ve F. Ş bugün çıkarıldıkları Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. (yüksekovahaber.com – 14 Ocak)


Baydemir'e Yurt Dışına Çıkış Yasağı

Kürdistan Toplulukları Birliği Türkiye Meclisi'ne (KCK/TM) yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında yurtdışı yasağı getirildi. (islahhaber.com – 15 Ocak)


Van'da 11 Öğrenci Tutuklandı

Van'da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 11 Ocak'ta KCK'ya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği'ne (YÖDER) üye 21 öğrenciden 11'i"Terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı. (yüksekovahaber.com – 15 Ocak)


İzinsiz Gösteri Yaptıkları İddiasıyla 6'sı Çocuk 23 Kişi Tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde,güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda 5 Aralık 2009 günü PKK lehine gösterilere katıldıkları tespit edilen 6'sı çocuk 23 kişi tutuklandı. (Zaman – 16 Ocak)


Cizre'de 23 Kişi Tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 5 Aralık günü düzenlenen protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle 12 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişiden 23'ü tutuklandı. (islahhaber.com – 16 Ocak)


Kars'ta 10 Öğrenci Gözaltına Alındı

Kars'ta yapılan ev baskınlarında Kafkas Üniversitesi'nde okuyan 10 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 10 öğrenci İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DİHA – 18 Ocak)

Azadiya Welat Cizre Temsilcisi Gözaltına Alındı

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde Azadiya Welat Temsilcisi Hüseyin Afşar, otogarda polisler tarafından gözaltına alındı. (DİHA – 18 Ocak)

 

Mahkûm Olan Parti Yöneticisi

Emek Partisi'nin Aydın İl Başkanı Abdurrahman Saran hakkında, "Kontrgerilla dağıtılsın" yazılı afiş asarak "Seçim Yasası'na muhalefet ettiği" gerekçesiyle açılan davanın görülen karar duruşmasında, Abdurrahman Saran'ın altı ay hapis cezasına mahkûm olduğu öğrenildi. (Evrensel – 19 Ocak)


Bursa'da PKK Operasyonu: 7 Gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından, çeşitli etkinliklerde PKK ve PKK liderini övücü slogan attıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. (Zaman – 19 Ocak)


'Sayın' Ve 'Kürdistan'a Soruşturma

BDP Mardin İl Başkanı İsa Durç hakkında, BDP Mazıdağı İlçe binasının açılışında yaptığı konuşmada 'Sayın Öcalan' ve 'Kürdistan' ibarelerini kullandığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. (DİHA – 20 Ocak)


9 El Kaide Zanlısı Tutuklandı

Ankara'da, El Kaide mensubu oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı. (İlkehaber – 20 Ocak)


Batman'da 50 Gözaltı

Batman'da, PKK adına para topladıkları ve örgüt mensuplarına yardım yaptıkları iddia edilen yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı. (İlkehaber – 21 Ocak)


28 Yaşında Tutuklandı, 68 Yaşında Çıktı!

Urfa'da 13 yıldır kayıp 28 yaşındaki yeğeni ile aynı ismi taşıyan 68 yaşındaki Osman Zeren, 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından 'sen güvenlik güçlerine karşı operasyona katılmışsın' iddiasıyla suçlandı. İfade işlemi sırasında Zeren'in kayıp olan ve aynı ismi taşıyan yeğeniyle karıştırıldığının farkına varan savcı, Zeren'i serbest bıraktı. 12 Eylül'de 42 ay Diyarbakır Cezaevi'nde işkence gördüğünü belirten Zeren, Kürt olduğu için bu zulme maruz kaldığını söyledi. (DİHA – 21 Ocak)


Gasparyan Bileti Örgüt Delili Oldu!

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi yazar Kutsiye Bozoklar'ın cenaze törenine katıldıkları için 27 kişi hakkında açılan davanın iddianamesinde dünyaca ünlü sanatçı Dijvan Gasparyan'ın sahneye çıktığı Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılan konser biletleri delil sayıldı. İddianamede şapkalar, fotoğraflar, basın bildirileri, şiir, dergiler kısacası her şey 'örgüt üyeliğine' delil olarak gösterildi. (ANF – 21 Ocak)

 

El-Kaide Operasyonunda Çok Sayıda Gözaltı

El-Kaide çatısı altında faaliyet gösteren Taifetul Mansura adlı örgüte üye oldukları iddiasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Ocak'ta 5 ayrı noktaya yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyeti'nin "ele geçirip" teşhir ettiği "suç delilleri" arasında birçok İslami dergiyle birlikte Haksöz Dergisi de yer aldı. (islahhaber.com – 21 Ocak)


'El Kaide' Operasyonları Devam Ediyor

16 ilde El Kaide'ye yönelik olduğu iddia edilen operasyonda 120 kişi gözaltına alındı. (islahhaber.com – 22 Ocak)


Van'da El Kaide Operasyonu

Van'da düzenlenen El Kaide operasyonunda Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim görevlisi M.E. Y'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. (İlkehaber – 22 Ocak)

 

Ağrı'da KCK Operasyonu

Ağrı Kent Merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde KCK'ye yönelik düzenlenen operasyonda, biri BDP'li meclis üyesi olmak üzere toplam 16 kişi gözaltına alındı. (İlkehaber – 22 Ocak)

 

Adana'da 16 El Kaide Zanlısı Tutuklandı

18 Ocak Pazartesi günü Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınan 20kişiden 16'sı tutuklandı. (İlkehaber – 22 Ocak)

 

Iğdır Belediye Başkanı Tutuklandı

22 Ocak'ta gözaltına alınanların nöbetçi mahkemede 14 saat süren sorgu ve ifadelerin ardından ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' iddiasıyla Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş, BDP İl Başkanı Şebbap Çelik, eski Hoşhaber belediye başkanı Nusret Aras, Mehmet Güven, Aziz Çam, Mehmet Haşimoğlu, Mecit Baştaş ve Abdülbahri Tendik tutuklandı. (islahhaber.com – 24 Ocak)


KCK Operasyonunda Toplam 150 Tutuklu

Son operasyonlarla birlikte, Doğu'da toplam beş dalga halinde gerçekleştirilen KCK operasyonlarında tutuklananların sayısı 150'ye yükseldi. PKK'nin şehir yapılanmasının parçası oldukları iddia edilen tutuklular arasında, kapatılan DTP üyesi dokuz belediye başkanının yanı sıra Diyarbakır İl Başkanı Fırat Anlı da var. (Taraf – 25 Ocak)


Eski DTP'lilere 10'ar Ay Hapis Cezası Verildi

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kapatılan DTP'nin yönetici ve üyesi 3 kişi, "suç ve suçluyu övmek" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. (Birgün – 25 Ocak)


El Kaide İddiasıyla 10 Tutuklama

İstanbul ve Kocaeli'de El Kaide'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 30 kişiden 10'u tutuklandı. (Zaman – 26 Ocak)

 

Mersin'de El Kaide Zanlılarına 6 Tutuklama

Mersin'de El Kaide'ye yönelik olduğu iddia edilen operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan 7'si Nida Der üyesi toplam 16 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (İlkehaber – 26 Ocak)


Öcalan'ın Doğum Gününde Olay Çıkaranlara 21 Yıl Hapis Cezası

Doğum günü nedeniyle 4 Nisan 2009'da Abdullah Öcalan'ın köyüne gitmek isteyen ancak jandarmanın izin vermemesi üzerine çıkan olaylarda güvenlik güçlerine taşlı ve sopalı saldırıda bulundukları öne sürülen 2 kişiye toplam 21 yıl hapis cezası verildi. (Zaman – 27 Ocak)


Elazığ'da 5 El Kaide Zanlısı 5 Kişi Tutuklandı

Elazığ'da El Kaide örgütü üyesi oldukları iddiasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı. (İlkehaber – 28 Ocak)


Aydın'da PKK Lehine Slogan Atan 7 Kişi Gözaltına Alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, PKK lehine slogan attıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı. (Zaman – 28 Ocak)

 

Siirt'te Polis Aracına Saldıran İddiasıyla 2 Kişi Tutuklandı

Siirt'te polis aracına molotofkokteyli ve taş attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 2'si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. (Zaman – 29 Ocak)


Düğün Evine Jandarma Baskını

Mardin'in Savur İlçesi'ne bağlı Sürgücü Beldesi'nde Mehmet Sayıt Sürcen'e ait düğün evine baskın düzenleyen askerler, kimlik kontrolü yaptıktan sonra, düğününde sarı, kırmızı, yeşil renkli flama açıldığı gerekçesiyle düğün sahibi Mehmet Sayıt Sürcen'i gözaltına aldı. (DİHA – 30 Ocak)


ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ


AK Parti İl Binasına Saldırı

Diyarbakır'da 1 Ocak 2010'da yapılan protesto gösterilerinin ardından AK Parti il binasına molotofkokteyli saldırı düzenlendi. Molotofkokteylinin binaya isabet etmediği bildirildi. (Milliyet – 1 Ocak)


Özgür Eğitim-Sen Batman Şubesine İşgüzar Baskı

Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Yusuf Tanrıverdi, sendikasının Batman şubesinde idari ve bürokratik baskıyla karşı karşıya olduklarını açıkladı. Yusuf Tanrıverdi, "Batman ilimizde Özgür Eğitim-Sen il temsilciliğini açtık. Açmamızla birlikte bürokrasinin saldırılarıyla karşı karşıya geldik. İlk sorunu il valisiyle yaşadık. Vali bey tüm sivil toplum örgütlerine randevu verip görüşürken, sendika temsilcilerimizin görüşme talebini ısrarla geri çevirdi. Yaşadığımız sorunları, ilin valisiyle değil de kiminle görüşüp çözecektik! Arkadaşlarımızın ısrarları sonucu bu görüşme gerçekleşti. Arkadaşlarımızın bir AK Parti milletvekiliyle yaptıkları görüşmede, vali beyin sendikamıza karşı önyargılarının olduğunu belirtmesi ilgi çekiciydi" diye konuştu. (haksozhaber.net – 5 Ocak)


Diyarbakır Valiliği 15 Bin İnsanı Açlığa Mahkûm Etmek İstiyor

Diyarbakır Valiliği, kurucuları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Baro Başkanı Sezgin Tanrıkulu, Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Fuat Hayri Demir'in yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü üyesinin yer aldığı "Sarmaşık, Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği"ni kapatmak istiyor. Valilik, yaklaşık 15 bin insana gıda desteği veren Sarmaşık Gıda Bankası'nı kapatma isteğini "kamu yararına çalışan bir dernek olmadığı" gerekçesine dayandırıyor. (Birgün – 13 Ocak)


Gıyabi Cenaze Namazına Hapis Cezası

Emniyet güçleri tarafından İhya-Der'in genel merkezi, şube ve temsilciliklerine 2009 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda tutuklanan kişiler hakkında Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından skandal denebilecek bir karar alındı. Mahkeme, "Filistin, Kutlu Doğum Haftası ve Mekke'nin Fethi Gecesi" konularıyla ilgili basın açıklamaları yapılması, Filistin'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılınması, protesto gösterileri, mitingler gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmesi ve bu etkinliklere katılım gerekçeleriyle İhya-Der üyesi 19 kişiye toplam 150 yıl hapis cezası verdi. (haksozhaber.net – 16 Ocak)


Polisten 'Zarif' Not: 'Derneğinizi Aradık, Kilidi Değiştirdik Anahtar Emniyette Gelip Alın'

İstanbul'un Küçükçekmece'de Arzele Kültür Merkezi'ne baskın düzenleyen polisler, yasal olmamasına rağmen derneğe yöneticilere haber vermeden kapıyı kırarak içeri girdi. Uzun süre arama yapan polisler, çıkışta ise derneğin kırılan kilidini değiştirdi. Yeni anahtarları yanlarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götüren polisler, kapıya ise 'Derneğinizi aradık, anahtarlar emniyette gelip alın' yazılı not bıraktı. (DİHA – 19 Ocak)


HASTA HAKLARI


Baş Ağrısı Şikâyetiyle Gittiği Hastaneden Felçli Çıktı

Kırıkkale'de baş ağrısı şikâyetiyle Yüksek İhtisas Hastanesi'ne giden Burak Güler'in (18), yapılan iğne sonucu yürüyemez hale geldiği iddia edildi. İğneden sonra ayağı tutulan ve bastonla yürümeye çalışan Burak Güler,"iğne sinirlere vuruldu" diyerek bu duruma düşmesine sebep olanlara gerekli cezanın verilmesini istedi. (Zaman – 7 Ocak)

 

KAYIPLAR VE FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER


Onlar 9 Yıl Önce Bugün Karakola Çağrıldılar...

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde 25 Ocak 2001'de İlçe Jandarma Karakolu'na çağrılan HADEP Silopi İlçe Başkanı Serdar Tanış ve İlçe Yöneticisi Ebubekir Deniz'den tüm girişimlere rağmen 9 yıldır haber alınamıyor. Olayın sorumlusu olarak gösterilen emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'e dokunulmazken, dönemin Silopi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can ise, Ağrı'daki bir çatışmada şüpheli bir şekilde öldürüldü. Yürütülen soruşturmada bir sonuç çıkmazken, Tanış'ın cenazesinin 2001 yılında Dargeçit'e traktörle getirilerek askerlerin denetiminde Mıcı Sefa Mezarlığı'na, Deniz'in cenazesinin ise Çelik Jandarma Karakolu karşısındaki Çelik (Çêlik) Köyü yakınlarında gömüldüğü iddia ediliyor. (DİHA – 25 Ocak)

 

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ


Alınak: 'Kars Polisi Oğlumun Yaşamını Cehenneme Çevirdi'

Eski DEP Milletvekili Mahmut Alınak, oğlu Bişar Abdi Alınak'ın uzun zamandır Kars polisi tarafından yolu kesilerek taciz edildiğini iddia etti. (Birgün – 2 Ocak)


Ahmet Türk'e Asker Zulmü!

Ankara'nın Çukurambar Mahallesi'ndeki şovenist dalgadan dolayı buradan taşınmak isteyen DTP'nin eski Eşbaşkanı Ahmet Türk, Oran semtinde tuttuğu yeni eve taşınmadı. Çünkü apartmanda oturan üst düzey rütbeli bir asker, ev sahibini tehdit edince Türk, kontratı iptal etti. (ANF – 2 Ocak)


Siyonist İsrail İstedi, Türkiye Gönderiyor!

İsrail, Gazze saldırılarının yıldönümünde tüm dünyada lânetlenirken; Ankara İdare Mahkemesi, 1 yıl önceki İsrail saldırısında sakat kalan Gazzeli mülteci İslam Asalya ile ilgili skandal bir karar aldı. 15 gün içerisinde Asalya'nın Türkiye'den sınır dışı edilmesi istendi. (haksozhaber.net – 5 Ocak)


Hak İhlalleri 21 Bini Buldu

İHD'nin Güneydoğu ve Güneydoğu'yu kapsayan rapora göre, geçen sene 20 bin 720 hak ihlali yaşandı. (Diyarbakır Söz – 26 Ocak)

 

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi

İnsan Hakları Komisyonu

 

Önceki ve Sonraki Haberler