Özgür-Der Mayıs 2010 Hak İhlalleri Raporu

Özgür-Der Mayıs 2010 Hak İhlalleri Raporu

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi, her aya ait insan hakları ihlallerini tespit edip yayınlamaya devam ediyor. İşte Mayıs 2010'a ait hak ihlalleri raporu ve değerlendirme:

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi MAYIS 2010 İnsan Hakları Değerlendirmesi ve Hak İhlalleri Bilançosu:

 

MAYIS 2010 İNSAN HAKLARI DEĞERLENDİRMESİ

 

Başörtüsü Zulmü Akıl Almaz Boyutlara Varmıştır

 

28 Şubat hukuksuzluğunun tırmandırdığı başörtüsü yasağının kaldırılmasıyla ilgili olumlu anlamda herhangi bir değişikliğin bulunmamasıyla birlikte; her ay bu yasak kapsamında yeni ve kabul edilemez ihlallerle karşılaşmaktayız. İlköğretimde, üniversitelerde, üniversiteye giriş sınavlarında, sınavlara kayıt yaptırırken verilen fotoğraflarda v.b birçok ortamda başörtüsü yasağı fiili ve keyfi olarak uygulanmakta, adeta inancı gereği örtünen insanların toplumdan tecridi amaçlanmaktadır.

 

Geçtiğimiz ay, ÖSYM yetkilileri, üniversiteye giriş sınavına başörtüleriyle giren öğrencilerin sınavlarını iptal edip, sınavda haklarında tutanak tutulan bu öğrencilerin hepsine "0" puan vermiştir. Sınavda kopya çektikleri ispat edilen öğrencilerin bile sınavlarını iptal etmeyen ÖSYM yetkilileri, başörtüsü takmayı, büsbütün başarısız olmakla eşdeğer tutmuştur. Başörtüsü yasağı, bütün bürokratik kurumlara, sistemin kurucu resmi ideolojisinin nasıl da sindiğinin açık bir göstergesidir. Sistem Müslümanların inancının toplumsal yaşama yansımasını istememekle birlikte bu minvalde hareket edenleri hukuka aykırı biçimde cezalandırmayı bir görev olarak görmektedir.

 

Milli Güvenlik Dersi, Militarizmin En Yaygın Propaganda Aracıdır

 

Kemalist ideolojinin sadık müntesiplerinin başörtüsünden duydukları nefreti sözlü ve fiili biçimde bariz bir tutuma dönüştürmelerinin örnekleri bitmek bilmemektedir. Son olarak, Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Tepebağ İHL'de okuyan ve tamamı kız öğrencilerden oluşan yaklaşık 80 öğrencinin, aynı okulun Milli Güvenlik derslerine giren Albay Rahmi Özay tarafından başları açılarak 6. Kolordu Komutanlığına götürülmek istenmesi resmi devlet zihniyetinin faşizan yönünü gözler önüne sermiştir. 80 öğrencinin baskı ve korkutmaya maruz bırakılmaları sonucu yaklaşık 30 öğrenci cebren Komutanlığa götürülmüş ve "şanlı ordu" yetkilileri bu çocukların inancına saldırmayı bir marifet olarak takdim etmekten çekinmemişlerdir.

 

Artık açıkça bilinmektedir ki; Milli Güvenlik Dersleri'nin eğitim müfredatında bulunması sadece militarizmin amacına hizmet etmektedir. Ulus devlet anlayışının önemli saç ayaklarından birini oluşturan "militer eğitim müfredatının" temel hedefi; dimağı ifsad edilmiş bir nesil üretmek ve bununla beraber, toplumun temellerini oluşturacak gençliğin faşizan ve militarist bir karakterle donatılarak yetişmelerini sağlamaktır.

 

Bu boyutlarıyla değerlendirildiğinde, Milli Güvenlik dersinin müfredattan derhal çıkarılması gerekmektedir. Darbecilerle, toplumu çatıştırmayı amaçlayanlarla hesaplaştığını iddia eden hükümet yetkililerinin söylemlerinde samimi olup olmadıkları ilk önce Milli Güvenlik dersini müfredattan kaldırıp kaldırmayacaklarıyla test olunacaktır. Çünkü bu dersin varlığı, bütün alanlarıyla sosyal ve siyasal hayata egemen olan baskın gücün sivil siyasi erk olmadığı tam aksine Kemalist militarist odaklar olduğu anlamına gelmektedir.

 

Öldürülen Çocukların Hesabı TSK'den Sorulmalı, Taş Atan Çocuklar Derhal Serbest Bırakılmalıdır

 

Çocukların bombalarla, silahlarla katledildiği, askeri vesayetin gölgesinde yaşanan bölgede çocuk ölümlerinin ardı arkası kesilmiyor. Van'ın Özalp İlçesi'nde 25 Mayıs 2010'da Orgeneral Mustafa Muğlalı Kışlası'na bağlı atış poligonunun hemen yanı başında, çocukların oyun oynadığı sırada meydana gelen patlama sonucu Olcay Akyükrek (13) isimli çocuğun hayatını kaybetmesi ve 5 çocuğun da yaralanması, askeri vesayetin yaşam hakkına fütursuzca saldırmasının acı bir kanıtıdır.

 

33 kurşun olayının faili olan ve kaçakçılık yapan 33 Kürt köylüyü kurşuna dizerek katleden Mustafa Muğlalı isimli askerin isminin verildiği bu kışlanın yanı başında yaşanan patlama sonucu ölen Olcay Akyürek'in katilleri ile Ceylan Önkol, Uğur Kaymaz, Mehmet Nuri Tamçoban'ın katilleri aynı zihniyetin temsilcileridir. Ceylan'ın katillerin bulunmadığı, Uğur'un katillerinin serbest kaldığı, Mehmet Nuri'yi katledenlerin uyduruk gerekçelerle kollandığı bu sistem içinde Olcay'ın ölümüne neden olanların da militarizmin emrine amade olan yargı tarafından görmezden gelineceği bilinmektedir.

 

Kolluğa taş attıkları gerekçesiyle binlerce çocuğu ağır iddialarla yargılayan ve yüzlerce çocuğa yaşlarından daha fazla ceza vererek mahkûm eden bu hukuksuz düzenden, çocukları insafsızca katleden katilleri bulup cezalandıracak bir adaletin sadır olmayacağı endişesi giderek artmaktadır. Bu nedenle TSK'den askeri silahlarla öldürülen bu çocukların hesabı sorulmalı ve bu olayların sorumluları derhal bulunup cezalandırılmalıdır.

 

İlhan Cihaner'i kurtarma planları yapmakla uğraşan, Saldıray Berk'i mahkemeye bile getirtemeyen, Ergenekon Terör Örgütüyle kurduğu ilişki gün yüzüne çıkan ve defalarca ihsas-ı rey beyan eden bu yargı düzeni artık iflas etmiştir. Seküler inanç temelleri üzerine inşa edilen bu adaletsiz hukuk düzeninden toplum adına hesap sorulması, çocukların canına kıyan katillerin cezalandırılması ve yargıya bir çeki düzen verilerek yargı üzerinde tahakküm kuran militarist anlayışın en kısa süre içinde bertaraf edilmesi için, duyarlılık sahibi tüm kesimler derhal harekete geçmeli ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmelidirler.

 

Irkçı-Faşist Saldırılarla Amaçlanan Geniş Kapsamlı Etnik Çatışma Çıkarmaktır

 

Hukukun işler olmadığı tüm beşeri düzenler kaosa ve çatışmaya davetiye çıkaran ortamların oluşmasına zemin hazırlar. Asimilasyonu ve imhayı amaçlayarak bir kavmi uluslaştırıp sisteme entegre etmek için tüm araçlarını devreye sokan Kemalist Sistemin yol açtığı milliyetçi saldırganlık, kimi yerde linç kültüründen beslenen ırkçı saldırılar şeklinde tezahür etmektedir. Nitekim Muğla'da 12 Mayıs'ta Kürt öğrencilere yapılan saldırıda polis kurşunuyla vurulan Şerzan Kurt (21), söz konusu ırkçı saldırganlığın kurbanı olarak hayatını yitirmiştir.

 

Irkçı-faşist saldırganlıkla hedeflenen, ülkede bir etnik çatışma ortamı yaratıp, kandan beslenenlerin iktidarının sağlamlaştırılmasıdır. Kürt sorunu çözülmedikçe, açılım adı altında yapılmak istenenler somut biçimde hayata geçirilmedikçe, TSK-PKK arasında cereyan eden çatışmalar son bulmadıkça ve akan kan durmadıkça etnik çatışma ihtimali her zaman gündemde olacak ve şovenist odaklar bu çatışmaları tetiklemek için ellerinden geleni yapacaklardır.

 

İşçileri Köleleştiren Uygulamalar Son Bulmalı, İşçi Ölümlerinin Hesabı Sorulmalıdır

 

Yıllardır grizu patlamaları sonucu hayatını kaybeden yüzlerce kömür işçisinin dramlarına tanıklık etmekteyiz. Her defasında onlarca işçinin yüzlerce metre derinlikte oluşan göçükler içinde adeta diri diri mezara gömülürcesine hayatlarını yitirmelerini izlemekteyiz. Bu acı tecrübeler göstermiştir ki; çok riskli ve zorlu bir meslek kolu olan maden işçiliği konusunda alınması gereken çok yönlü tedbirlerin alınmaması sonucu işçiler ölüme terk edilmektedir.

 

Kapitalizmin daha fazla kâr amacıyla kural dışı davranma ve işçileri köleleştirme anlayışının Türkiye'de belirginleşen örnekleri olarak duran Tuzla Tersanesinde yaşanan ölümler, yıllardır ardı arkası kesilmeyen grizu patlamaları, kot işçileri ve diğer ağır meslek mensuplarının sorunları üzerine düşünülüp gerekli adımlar atılmalıdır. Emeğin karşılığının adil biçimde verilmediği kapitalist sömürü düzeniyle ve bu düzenin yol açtığı toplumsal yozlaşıyla her ortamda hesaplaşılmalıdır İşçilerin güvenliği için gerekli önlemleri almayanlar, kârı artırmak için işçilerin canını sermaye kılanlar en ağır biçimde cezalandırılmalıdır.

 

Muhalif Düşünceyi Susturmak İçin Hukuk Sürekli Olarak Çiğnenmektedir

 

Yaptıkları muhalif yayınlarla kendi ideolojik saikleriyle sistemi eleştiren basın organlarına yönelik baskı, dayatma ve cezalandırmalar devam etmektedir. Kamuoyunda 312 general davası olarak bilinen davada Vakit gazetesi, Yargıtay'ın iki defa bozma kararı vermesine rağmen yüklü bir tazminat ödemeye mahkûm edilmiştir. Aralarında eski 4 kuvvet komutanının da bulunduğu 312 General, ''Onbaşı bile olamayacakların general olduğu ülke'' başlıklı köşe yazısı nedeniyle açtıkları davada, Anadolu'da Vakit Gazetesi'nden her bir davacı için 2 bin TL olmak üzere toplam 624 bin TL manevi tazminat kazanmışlardır. Bu durum basın özgürlüğünün katledilmesi, Vakit gazetesinin yargı üzerinden hukuksuz biçimde cezalandırılması anlamına gelmektedir.

 

Bununla birlikte Türkiye'de yayınlanan tek Kürtçe gazete olan Azadiya Welat'ın eski İmtiyaz Sabihi ve Yazı İşleri Müdürü Vedat Kurşun, yazdığı yazılar ve gazetenin yayın politikası nedeniyle "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla toplam 166 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Ayrıca Haksöz dergisinin Mart 2010 sayısında yayınlanan "Meğer Harp Planı `Oyun`, Balyoz da `Oyuncak` Değilmiş!" başlıklı yazı ile ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine Fatih Cumhuriyet Savcılığı tarafından "soruşturmanın gizliliğini ihlal" isnadı ile "adil yargılamayı etkileme" isnadı ile TCK 288`den soruşturma başlatılmıştır.

 

Muhalif basının susturulması için çok ağır cezaları vermekten imtina etmeyen bu hukuksuz düzen, darbe dönemi hukukunu hatırlatmaktadır. Hukuk bu ülkede istisnasız biçimde her alanda sistematik olarak çiğnenmektedir. Düşünceyi ifade etme özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi birçok kavram; söz konusu sistem muhalifleri olunca bir değer ifade etmemektedir. Ama ülkeyi kan gölüne çevirmek isteyenler, camilerde bomba patlatmayı hayal edenler, denizaltılarda çocukları toplu biçimde bombalarla öldürmek için ellerini ovuşturanlar bu hukuk düzeni içinde cezasız kalıp adeta ödüllendirilmektedirler. Yaşanan olumsuzluklar karşısında muhalif unsurlar geri çekilmemeli, aksine seslerini daha çok çıkarmak ve sistemin derin çelişkilerini teşhir etmek için daha fazla gayret sarf etmelidirler.

 

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi

İnsan Hakları Komisyonu


MAYIS 2010 İNSAN HAKLARI BİLANÇOSU

 

YAŞAM HAKKI

 

Cizre'de Silahlı Saldırı

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 3 Mayıs 2010'da Uzman Çavuş Mehmet Çevikkol'a ait sivil araca, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu, araçta bulunan Mehmet Çevikkol, Mehmet Çevikkol'un eşi ve iki çocuğu yaralanırken saldırı anında yoldan geçen Erdal Bağata (23) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. (ntvmsnbc.com - 3 Mayıs)

 

Bir Askerin Korkunç İtirafı

Yüksekova'da görevli bir uzman çavuşun korkunç itirafları: 3 köylüyü gözaltına alıp öldürdük. Devletin araçları ile silah kaçakçılığı yaptık. Abdullah Canan'ı kaçırıp öldürdük. (islahhaber.com - 5 Mayıs)

 

Şırnak'ta Yargısız İnfaz

Şırnak'ın Balveren Beldesi'nde 5 Mayıs 2010'da, "kaçakçı oldukları" ileri sürülen beş kişiye "dur" ihtarına uymadıkları gerekçesiyle, Millî Jandarma Karakolu'na bağlı askerler tarafından ateş açılması sonucu, Hüseyin Artuç (19) yaşamını yitirdi, Mehmet Cevat Ayaz (38) ise yaralandı. Grupta yer aldığı belirtilen üç kişiden haber alınamadığı bildirildi. (İlkehaber - 5 Mayıs)

 

Güler Zere Öldü

İstanbul'un Etiler Semti'ndeki Küçük Armutlu Mahallesi'ndeki evinde kalan Güler Zere, yakalandığı damak kanseri nedeniyle 7 Mayıs 2010'da yaşamını yitirdi.(Radikal, 8 Mayıs)

 

Dağlıca Komutanının 'Bubi' Cinayeti

Üç yıl önce PKK'nin döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybettiği açıklanan Üsteğmen Çağlar Canbaz'ın, Dağlıca Komutanı Yarbay Onur Dirik'in emriyle mayını elle imha ederken hayatını kaybettiği ortaya çıktı. (islahhaber.com - 12 Mayıs)

 

Şerzan Kurt Hayatını Kaybetti

Muğla'da 12 Mayıs'ta Kürt öğrencilere yapılan saldırıda kurşunla ağır yaralanan ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 21 yaşındaki İşletme Bölümü öğrencisi Şerzan Kurt, yaşamını yitirdi. Bir haftadır Yoğun Bakım Servisi'nde yatan ve sadece nefes alabilen, doktorların ise müdahale edemediklerini belirttiği Kurt, yaşam savaşını kaybetti. (islahhaber.com - 19 Mayıs)

 

Asker Konuştu: 15 Askeri Ordu Mayını Öldürdü

Van'ın Başkale ilçesi Albayrak Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Güllük Karakolu yakınında 9 Eylül 2009 tarihinde öğleden sonra saat 14:30 sıralarında yaşanan patlamanın sırrı çözüldü.  ANF'ye konuşan Ş.K isimli asker, Başkale ilçesinde geçen yıl eylül ayında bir üsteğmen, bir astsubay ve iki uzman çavuşun PKK'nin döşediği mayın sonucu değil, jandarmanın döşediği mayınların patlaması sonucu yaşamını yitirdiğini, patlamada toplam 15 askerin öldüğünü bir askerin ayaklarından yaralanarak kurtulduğunu söyledi. Patlamanın hemen ardından arazide ölen ya da kolu bacağı kopan asker görüntüleri Alay Komutanlığı tarafından kameraya alınarak Genelkurmay'a gönderildi. (ANF - 20 Mayıs)

 

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ

 

Başörtüsü Zulmünde Son Perde!

28 Şubat döneminden kalma başörtüsü yasağı bütün hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz ay üniversiteye giriş imtihanında uygulanan yasak, dün yapılan 2010 yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nda da hortladı. İstanbul'da Bakırköy Ticaret Meslek Lisesi'nde Şeyma Tırımoğlu, Merve Çakıroğlu ve Saliha Merve adlı öğrenciler sırf inançları gereği taktıkları başörtüsünden dolayı imtihana alınmadılar. Bu arada; Batman'da da yaklaşık 30 öğrenci başörtülü oldukları için yetkililer tarafından okul kapısından geri çevrildi. (islahhaber.com - 3 Mayıs)

 

ÖSYM, Başörtülülerin Sınavını İptal Etti

İmtihan sonuçlarını açıklayan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), başörtüsü veya perukla sınava giren öğrencilerin sınavını iptal ederek '0' puan verdiği ortaya çıktı. Yıllarca harcadıkları emekleri boşa giden ve hayal kırıklığı yaşayan öğrencilerden biri de AGD Elazığ Şube Başkanı Mesut Turan'ın kızı Fikriye Turan oldu. (islahhaber.com - 3 Mayıs)

 

İHL'li Kızların Başını Açtırıp Kışlaya Soktu

Tepebağ İmam-Hatip Lisesi'nde milli güvenlik derslerine giren Albay Rahmi Özay, tamamı kızlardan oluşan lise öğrencilerini iki minibüse doldurup başlarını zorla açtırarak Kolordu'ya götürdü. (islahhaber.com - 5 Mayıs)

 

KPSS Kayıtlarında Başörtülü Avı

KPSS Lisans'a kayıt başvuru işlemleri 10 Mayıs'ta başlarken, kayıt yapmak için başvuru merkezlerine gelen başörtülü adaylar, başörtüsüz fotoğraf getirmelerine rağmen başlarını açmak zorunda bırakılıyor. (İlkehaber - 18 Mayıs)

 

MAYIN VE PATLAYICILAR

 

Kayseri'de Yol Kenarında Mühimmat Bulundu 

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yol kenarında 1 adet el bombası, 120 adet uzun namlulu silah mermisi ve 2 adet uçaksavar mermisi bulundu.(Zaman - 1 Mayıs)

 

Antalya'da, Denizde G3 Mermileri Bulundu 

Antalya'da, denizde 47 adet G3 mermisi bulundu. Edinilen bilgiye göre Konyaaltı sahilindeki 1 Numaralı Plaj'da denize giren öğrenciler suyun altında dağınık vaziyette G3 mermileri buldu. (Zaman - 6 Mayıs)

 

Piknik Alanında 6 Tüfek Bombası

Eskişehir'in Çifteler ilçesinin Sakarbaşı bölgesindeki piknik alanında 6 adet patlamamış tüfek bombası bulundu. (Zaman - 9 Mayıs)

 

Van'da Patlama

Van'ın Özalp İlçesi'nde 25 Mayıs 2010'da Orgeneral Mustafa Muğlalı Kışlası'nın yakınlarında, çocukların oyun oynadığı sırada meydana gelen patlama sonucu Olcay Akyükrek (13) yaşamını yitirdi; Nurullah Erçiçek (9), Orhan Erçiçek (11), Yunus Yaman (13), Doğukan Meşe (12) ve Fidan Coşar (9) da yaralandı. Özalp Belediye Başkanı Murat Durmaz, patlamaya el bombasının neden olduğunu ileri sürdü ve bir görgü tanığının el bombasının askerler tarafından atıldığını gördüğünü iddia etti. (ntvmsnbc.com - 25 Mayıs)

 

Lice'de Patlama: Bir Sivil Öldü

Edinilen bilgilere göre, köylüler, Lice ilçesine bağlı Hedik köyü kırsalında bir erkek cesedi buldu. Otopsi için Lice Devlet Hastanesine getirilen cesedin, 2 gün önce ava çıkmak üzere evden ayrılan Ali Konuk'a ait olduğu öğrenildi. Konuk'un yaşanan patlama sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili sabah saatlerinde ulaşan ilk bilgilerde, bir askeri aracın geçisi sırasında meydana gelen patlamada 1 askerin öldüğü bildirilmişti. (DİHA - 31 Mayıs)

 

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

 

Kapatılan Öğrenci Derneği

Kars'ta Kafkas Üniversitesi öğrencileri tarafından 2004 yılında kurulan Kafkas Üniversitesi Öğrenci Derneği (KAÜ-ÖDER), derneğin etkinliklerinde "yasadışı örgüt propagandası yapıldığı" gerekçesiyle Kars Valiliği'nde açılan kapatma davasının 7 Mayıs 2010'da görülen duruşmasında, Kars 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından "derneğin amacı dışında faaliyet yürüttüğü" iddiasıyla feshedildi.(ANF - 7 Mayıs)

 

Toplum-Der ve Mizgîn Dergisine Baskın

Merkezi Diyarbakır'da bulunan Toplumsal Hakları ve Değerleri Koruma, Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TOPLUM-DER) ve yine Diyarbakır'da ağırlıklı olarak Kürtçe yayın yapan Mizgîn dergisine düzenlenen baskında 40'ı aşkın kişi gözaltına alındı. (islahhaber.com - 10 Mayıs)

 

Dernek Binasına Baskın

Malatya'da 24 Mayıs 2010'da Demokratik Öğrenci Derneği'ne (DÖDER) polis ekiplerinin düzenlediği baskın sonunda dernekte bulunan materyallere el konuldu. Yetkililer dernek binasına düzenlenen baskının gerekçesine ilişkin bilgi vermedi .(Gündem - 24 Mayıs).

Diyarbakır Göç Der Kapatıldı

Diyarbakır Göç Bilimsel Araştırma ve Göç Mağdurları ile Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği (Diyar Göç Der), "Bölücü faaliyet yürütüyor" iddiasıyla kapatıldı. (islahhaber.com - 27 Mayıs)

 

ŞÜPHELİ ÖLÜMLER

 

Ergenekon'da Bir Şüpheli Ölüm Daha

Ergenekon kapsamında düzenlenen 11. dalga operasyonlarda gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Erhan Göksel, ABD'de kaldığı otel odasında ölü bulundu. Göksel'in ölüm nedeni konusunda açıklama yapılmadı.(Yeni Şafak - 22 Mayıs)

 

Yine 'Asker İntiharı': Aile İnanmıyor

Van'ın Başkale ilçesinde askerliğini yapan Sait Kızılkaya'nın 15 günlük aile izninin ardından döndüğü toplanma merkezinden ölüm haberi geldi. (islahhaber.com - 24 Mayıs)

 

Meriç'te Faili Meçhul Asker Ölümü

Kışlalarda yaşanan şüpheli asker ölümlerine yenileri ekleniyor. Alınan bilgiye göre, Mersin ili Toroslar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve askerliğini Enez'de yapan Mithat Özel (20) isimli er, Meriç Nehri boyunda nöbet tuttuğu sırada, nöbet değişimine gelen diğer askerler tarafından göğsünden vurulmuş halde bulundu. (islahhaber.com - 27 Mayıs)

 

YARGI VE CEZASIZLIK

 

Yeni Bir Ses Kaydı Daha Ortaya Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'e ait olduğu iddia edilen yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Video paylaşım sitesi Dailymotion'da yayınlanan videoda, Tuncay Özkan'ın gözaltına alınmasının ''Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir gelişme'' olacağını söylenerek ''Dediğim kişileri asla gözaltına alarak operasyon yapmayın. Yoksa sokağa çıkamazsınız'' deniyor. (islahhaber.com - 3 Mayıs)

 

Ödül de Verseydiniz!

Başbakan Erdoğan'a küfrettiği için eski pilot Yüzbaşı Halil Açıkgöz hakkında açılan dava zamanaşımı nedeniyle düştü. (islahhaber.com - 6 Mayıs)

 

Hâkim Karşısına Çıkmadan Serbest Kaldılar

Balyoz soruşturması kapsamında Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Akkoç ile Tuğgeneral Gökhan Gökay'ın da aralarında bulunduğu 7 asker ifade verdi. Böylece iki gün içinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde toplam 4'ü general 14 muvazzaf subayın sorgusu yapılmış oldu. Muvazzaf subaylar, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (islahhaber.com - 6 Mayıs)

 

Eylemde Vuruldular, Hapisleri İsteniyor

DTP üyeleri Nurettin Doğan ve Şevket Aslan, geçen aralık ayında partilerinin kapatılmasını protesto için Beyoğlu'ndaki il örgütü önünde yapılan eyleme katıldı. Dolapdere'de bir grubun salıdırısına uğrayan ve vurulan Aslan ile onu hastaneye götüren Doğan hastanede gözaltına alındı. Altı ay tutuklu kalmalarının ardından kabul edilen ve sadece yarım sayfa olan iddianamede 16 yıl hapis cezasına çarptırılmaları istendi. (islahhaber.com - 11 Mayıs)

 

Erlere Müebbet Komutanlara Takipsizlik

Hayata Dönüş Operasyonu'nda Bayrampaşa Cezaevi'nde ölen ve yaralanan tutuklularla ilgili olarak 9 yıl sonra açılan davada ilginç bir detay ortaya çıktı... 39 er hakkında 41 kez müebbet hapis cezası istemiyle fezleke hazırlayan Eyüp Cumhuriyet Savcılığı, yüksek rütbeli jandarma komutanlarının da aralarında bulunduğu 214 kişi hakkında "müdahaleye bire bir dahil olmadıkları' gerekçesiyle takipsizlik kararı vermiş. (islahhaber.com - 26 Mayıs)

 

Konuşanlar Değil, Yayınlayanlar Suçlu

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Cihaner'in de sanıkları arasında yer aldığı Erzurum'daki Ergenekon davası dosyasının Ankara'ya gönderilmesi konusundaki ısrarını sürdürdü. Daire Başkanı Ersan Ülker, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazlar üzerine Diyarbakır Ağır Ceza'ya gönderdiği dosyanın 'başkaca bir işlem yapılmaksızın özel kuryeyle' kendisine gönderilmesine hükmetti. Yargıtay üyesi oldukları iddia edilen iki yüksek yargıcın, davaların birleştirilerek kapatılacağı yönündeki ses kayıtlarını haberleştiren basın organları hakkında ise suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. (haksozhaber.net - 29 Mayıs)

 

Yüksek Mahkeme 'Şike Yapacak' İddiası

Anayasa değişikliğinin iptali için CHP'ye destek veren Milletvekili Ahmet Tan'ın iddiası kafa karıştırdı. Tan, Anayasa Mahkemesi'nin eski ve yeni üyelerinin görüştüğünü belirterek, "Referanduma gidilmeyecek" dedi. (islahhaber.com - 30 Mayıs)

 

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE

 

İlköğretim Okuluna Baskın Düzenleyen Polis Memuru

Ankara'nın Mamak İlçesi'nde Oğuz Kaan İlköğretim Okulu öğrencisi A.S.'nin (11) kafasındaki şişkinliği okulun hizmetlisi Ahmet Korkmaz'ın yaptığını düşünen A.S.'nin babası sivil polis memuru S.S.'nin, okula gelerek Ahmet Korkmaz'a beylik tabancasının kabzasıyla vurduğu ve daha sonra da dövdüğü, okulun güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerin 12 Mayıs 2010'da ortaya çıkması sonucu öğrenildi. Ahmet Korkmaz, S.S. hakkında suç duyurusunda bulundu. (Milliyet - 12 Mayıs)

 

Hakkâri'de Yargısız İnfaz Girişimleri

Hakkâri'de Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) tarafından 15 Mayıs 2010'da düzenlenen "Tecavüz kültürüne dur diyelim" yürüyüşüne polis ekibinin müdahalesi sonucu sağ gözüne plastik mermi isabet eden C.E.'nin (8) sağ gözünü kaybettiği öğrenildi. (ANF-17 Mayıs)

 

Olağanüstü Dönemi Aratmayan Keyfi Uygulama

Yüksekova'dan Hakkâri istikametine giden ve içinde on üç kişinin bulunduğu bir yolcu minibüsü polisin keyfi uygulamasına maruz kaldı. Hakkarinews'e göre minibüs içerisinde silahlı beş polisin bulunduğu bir sivil araç tarafından Pilonk çeşmesi geçildikten sonra durduruldu. Sivil ve silahlı polisleri aniden karşısında gören minibüs sürücüsü, kaza yapmaktan son anda kurtuldu. "Korkmayın araç polis noktasında durmadığı için takip ettik" diyen polis, bu gerekçesini yalanlarcasına bu kez yolcuları orda bırakarak sürücüyü yanlarına alıp Yüksekova'ya geri döndüler. (ANF - 19 Mayıs)

 

Polis, 62 Yaşındaki Vatandaşın Burnunu Kırdı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dün meydana gelen bir trafik kazasının ardından hafif yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırılmasından sonra taraflar arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis olaya sert müdahalede bulundu. Polis kavgayı ayırayım derken Cemal Demirtaş (62) isimli vatandaşın burnu ve omzunu kırık geldi. Hastaneye kaldırılan ve tedavi edilen Demirtaş, polisin kendisini kasıtlı olarak darp ettiğini ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. (ANF - 23 Mayıs)

Öğretmene 'Polis Dayağı' İddiası

Ankara Balgat'ta Ömer Seyfettin İlköğretim Okulu'nda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni İhsan Akyıldız (30), İstanbul'da uygulama yapan polisler tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Vücudundaki morlukları gösteren Akyıldız, şikâyetini geri almayacağını söyledi. (Zaman - 23 Mayıs)

 

Askerlere İşkence

Ağrı'da görev yapan K.Ş. adlı asker, tugay kantininde görevli bir astsubay tarafından dövüldü. Şikayet edince bu kez feci şekilde darp edildi. Sonunda bir asker İstanbul'da savcılığa suç duyurusu yapıp şikayetçi oldu. (islahhaber.com - 26 Mayıs)

 

Diyarbakır'da Yargısız İnfaz Girişimi

Diyarbakır'da "hırsızlık yaptığı" iddiasıyla 30 Mayıs 2010'da gözaltına alınan H.D.'nin (18) sağlık kontrolüne götürülürken kaçmak istediği gerekçesiyle, H.D.'nin yanında bulunan polis memuru tarafından açılan ateş sonucu vurularak yaralandı.(ANF - 30 Mayıs)

 

MİLİTARİZM

 

Askerler: 5 Kamyon Belgeyi İmha Ettik

Ergenekon'un 4. iddianamesinde şok deliller yer alırken, Genelkurmay'da görevli 20 personel, Ergenekon savcılarına verdikleri ifadelerde Millete İhanet Planı'nın basına yansımasının ardından 4-5 kamyon dolusu belgeyi imha ettiklerini, bilgisayarlardaki bilgileri de geri döndürülemeyecek şekilde sildiklerini itiraf etti. (islahhaber.com - 1 Mayıs)

 

Ergenekon'un Altına Gururla İmza Atarım'

3. Ordu Komutanı Saldıray Berk'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı ortaya çıktı. Skandal ifadelerin yer aldığı ses kaydında, Berk olduğu iddia edilen kişi, subayların modern iletişim araçlarını kullanmasını istemiyor, Hükümeti 'işbirlikçilikle' suçluyor ve "Ergenekon imzasını atmaktan şeref duyarım" diyor. (Yeni Şafak -  4 Mayıs) 

 

Gazetecilerden Başbuğ'a Büyük Tepki!

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ`dan olay açıklamalar geldi. Türkiye`de basının bir bölümünün İstiklal Savaşı`ndaki mütareke basınını aratmayacak seviyede olduğunu belirten Başbuğ, medyadaki bazı isimleri isim vermeden `hain`likle itham etti. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ`un, Tunceli baskınıyla ihmalleri gündeme getiren gazetecilere yönelik "hain, mütareke basını" suçlamaları tepki çekti. (Özgün Duruş - 4 Mayıs)

 

Saldıray Berk Yine Görevde!

Herkes, davanın 1 numaralı sanığı 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk'in mahkemeye gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Berk, 3. kez çağrılmasına rağmen mahkemeye gelmedi. Gerekçesi ise yine aynı oldu: "Görevdeyim." Erzincan Başsavcısı Cihaner ise davaya geldi, ancak ifade vermedi. (Evrensel - 5 Mayıs)

 

Milli Güvenlik Dersi Faşizmin Sembolüdür!

Adana Seyhan Tepebağ İmam Hatip Lisesi`nde 10. sınıf öğrencilerinin Milli Güvenlik Dersi hocası tarafından başları açtırılarak kolorduya götürülmeleri hakkında Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya bir açıklama yaptı. (Özgün Duruş - 6 Mayıs)

 

İlhan Cihaner De Kaçmazın İzinde

Ergenekon Terör Örgütü'nün Erzincan ayağını kurma iddiasıyla yargılanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in de aynı yöntemle beraat etmeyi amaçladığı ortaya çıktı. Cihaner'in, Yargıtay'da yargılanmak istediğine ilişkin başvurusu Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Cihaner'in avukatlarının uyuşmazlık mahkemesine başvuruda bulunacağı, buradan alacakları kararla Yargıtay'da yargılanarak beraat etmeye çalıştıkları belirlendi. (Yeni Şafak - 7 Mayıs)

 

Saldırganın Temizöz İle Ne İşi Var

Bakan Yıldız'ı hedef alan yumruklu saldırının arkasında ilginç bağlantılar çıktı. Saldırgan olaydan önce Albay Temizöz'ün avukatıyla görüşmüş. (islahhaber.com - 11 Mayıs)

 

Dink Cinayetinde JİTEM-Ergenekon İzi

Ergenekon tutuklusu Veli Küçük, Muzaffer Tekin, Kemal Kerinçsiz, Mustafa Levent Göktaş, Erbay Çolakoğlu'nun, Dink davasının sanıklarıyla irtibatlı oldukları ortaya çıktı. (islahhaber.com - 11 Mayıs)

 

Mahkeme İstedi İçişleri Vermedi

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, JİTEM davasının 4 sanığıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan kimlik bilgilerini istedi. Suç örgütü kurup adam öldürmekle suçlanan sanıklarla ilgili bakanlığın verdiği cevap ilginçti: "Bu adamlar için çok masraf yaptık, kimlik bilgilerini veremeyiz." Aldığı cevap üzerine şoke olan mahkeme, şahısların kimlik bilgilerini 'çok ivedi' olarak yeniden talep etti. (islahhaber.com - 12 Mayıs)

 

Cihaner'in Kirli Tezgahı Deşifre Oldu

Ergenekon Terör Örgütü tarafından cemaat evlerine yerleştirilen A.G., Başsavcı ile baş başa görüştüğünü ve Cihaner'in kendisinden "Sabıkalı silah" bulmasını istediğini öne sürdü. (islahhaber.com - 13 Mayıs)

 

Erzincan'daki Ergenekon İddianamesi'nde Şok Kayıt

Erzincan'daki Ergenekon iddianamesinde yer alan bir ortam dinlemesinde BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun MİT görevlileri tarafından gizli tanık olduğu gerekçesiyle öldürüldüğü iddia ediliyor. (Yeni Şafak - 14 Mayıs)

 

Hayata Dönüşün Şok Otopsi Raporu

"Hayata Dönüş" İddianamesi'nde Şok rapor!"Hayata Dönüş Operasyonundan 10 yıl sonra yazılan iddianamede çok çarpıcı ayrıntılar var. Aralık 2000'de, 12 mahkumun öldüğü İstanbul Bayrampaşa Cezaevi'ndeki olaylarda, ölenlerin üzerindeki silah yaralarının kesilerek genişletildiği öne sürülüyor. (islahhaber.com - 18 Mayıs)

 

BDP'lilerin Karakol Ziyareti, Jandarma Barikatına Takıldı

Şırnak'taki Maden Jandarma Karakolu'nu ziyaret etmek isteyen aralarında asker ve PKK'lı teröristlerin annelerinin de bulunduğu BDP'liler, Valiliğin yasak kararı olduğu gerekçesiyle karakola sokulmadı. Yöresel kıyafetler giyen, beyaz eşarplı kadınlar, Cizre- Şırnak karayolunda oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.(Radikal - 20 Mayıs)

 

Faili Meçhul Tanığı, İfade Değiştirdi

Diyarbakır'da bugün devam eden faili meçhul cinayetlerle ilgili duruşmada ilk kez ifade veren davanın tanığı Mehmet Nuri Binzet, ifadelerinin büyük bölümünün kendisine ait olmadığını öne sürdü. (islahhaber.com - 28 Mayıs)

 

Van'da Askerler Sivil Araçlara Ateş Açtı, Esnaf Kepenk Kapattı

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Köyü'nden hareket ederek Van istikametine doğru seyreden bir minibüs ile bir otomobil, Gürpınar Jandarma Taburu'na bağlı askerler tarafından ilçe girişinde uzun namlulu silahlarla tarandı. İsmi açıklanmayan 1 kişi askerlerce gözaltına alınırken, iki kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Yaşanan olay nedeniyle ilçe merkezinde esnaf kepenk kapatırken, ilçede gerginlik devam ediyor. (ANF - 30 Mayıs)

 

SORUŞTURMA, GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR

 

Güvercin Uçurmaya Soruşturma

BDP Birecik İlçe Başkanı Yusuf Yeşiltepe'nin de aralarında bulunduğu 6 BDP'li hakkında 'Barış ve Demokratik Çözüm Grubu üyelerinin katıldığı etkinlikte güvercin uçurdukları için, 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla soruşturma açıldı. (DİHA - 1 Mayıs)

 

Diyarbakır'da Gözaltına Alınan 104 Öğrenciden 8'i Tutuklandı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Bahar Şenlikleri' etkinliğiyle ilgi gözaltına alınan 104 Dicle Üniversitesi öğrencisinden 8'i çıkarıldıkları mahkemece örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. (İlkehaber - 1 Mayıs)

 

Eskişehir'de 3 Öğrenciye THKP-C Gözaltısı

Eskişehir'de Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C) üyesi oldukları öne sürülen 3 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerin üniversite içerisinde örgüt propagandası yaptıkları iddia edildi. (ANF - 2 Mayıs)

 

'Gösteriye Katıldı' İddiasına 8 Yıl Hapis

Batman'da 06 Aralık 2009'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını protesto etmek amacıyla yapılan gösteriye katıldığı iddia edilen Kasım Kaya'ya Diyarbakır Özel Yetkili 5. Ağır Ceza Mahkemesi, polislerin, 'yakaladığımızda yüzü kızarmış ve terliydi' şeklinde düzenlediği tutağına dayanarak gösteriye katılıp slogan attığı iddiasıyla 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. (DİHA - 4 Mayıs)

 

Dağlıca Davasında 10 Kişiye Ceza Verildi

Dağlıca Karakolu'na düzenlenen baskınla ilgili Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yargılanan ikisi korucu 11 kişiden 10'una 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi. (İlkehaber - 5 Mayıs)

 

Kapatılan DTP'nin Yöneticisi Tutuklandı

Kapatılan DTP'nin Dersim İl Başkan Yardımcısı Erdal Kutan, 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bunun üzerine karara itiraz eden Kutan, davayı temyiz etmek için Yargıtay'a başvurdu. Cezası Yargıtay'da onaylanan Kutan, bugün sabah saatlerinde Pertek'te polislerce evine yapılan baskın sonucu gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kutan, daha sonra Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildiği, işlemlerinin yapılması ardından Malatya Kapalı Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi. (DİHA - 5 Mayıs)

 

44 Göstericiye 313 Yıl 2 Ay Hapis

Ekim 2008 yılında Antep'te DTP'nin düzenlediği bir basın açıklamasında yaşanan gerginliğin ardından 44 kişi gözaltına alınmış, gözaltı sonrası DTP Antep İl Başkanı Mustafa Tunç, Edip Kaya, Müslüm Kaplan, Vahit Yaşar, Halil Kaplan, Hacı Anlı, İbrahim çapraz, Metin Goltekin, Ali Şimşek, İbrahim Kaya, Mehmet Ali Arga , Ali İhsan Kaya, Ahmet Çiçek, Yusuf Serhat Yavuz ve İbrahim Gülmez tutuklanarak cezaevine konulmuştu. "Yasadışı örgüt propagandası yapmak", "Kamu malına zarar vermek", "Yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına eylem yapmak", "Memura karşı direnme" iddiasıyla yargılanan 32 kişinin karar duruşması Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Görülen davada, 44 kişiye toplam 313 yıl 2 ay hapis cezası verildi. (ANF - 6 Mayıs)

 

Toplum-Der'e Operasyon: 40 Gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mizgin Dergisi ve Toplumsal Hakları ve Değerleri Koruma Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Toplum-Der) üyelerine yönelik Diyarbakır, Batman, Van, Malatya, Elazığ ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda Van'da 9, Diyarbakır'da 15 olmak üzere, 40 kişi gözaltına alındı. (İlkehaber - 10 Mayıs)

 

Hizbullah'a Yardım Ettikleri İddiasıyla İki Kişi Yakalandı

1999 yılında Şanlıurfa'da bir Camiye yapılan baskınla gözaltına alındıktan sonra 11 ay cezaevlerinde yatan Âdem Bulut (25) ve Mehmet Fırat (26) yaşları küçük olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı. Yıllardır devam eden dava sonucunda mahkeme Bulut ve Fırat'a Hizbullah'a yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle toplam 3,5 yıl hapis verdi. (İlkehaber - 11 Mayıs)

 

Polise Taş Atmanın Cezası 10 Ay Hapis Cezası

Aydın'da, 2008 Şubat ayında düzenlenen açık hava toplantısında, PKK lehine slogan attıkları ve polise taşla saldırdıkları iddiasıyla açılan davada yargılanan 12 kişiden 10'una, 10'ar ay hapis cezası verildi. (Zaman - 14 Mayıs)

 

Kars'ta KCK operasyonu: 10 gözaltı 

Kars'ta PKK'nın şehir yapılanması KCK'ye yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. (Zaman - 14 Mayıs)

 

Van'da 8 Kişi KİH Operasyonundan Tutuklandı

İstanbul, Van ve Şırnak'ta, yürütülen operasyonlarda "Kürdistan İslami Hareketi" (KİH) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.(İlkehaber - 14 Mayıs)

 

Düzce'de PKK Operasyonu: 11 Gözaltı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Düzce Üniversitesinde öğrenci olan ve uzun süredir kentte PKK adına faaliyette bulunduğu iddia edilen 11 kişiyi gözaltına aldı. (Haber 7 -18 Mayıs)

 

Balıkesir'de 15 Tutuklama, Aksaray'da 6 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan Balıkesir üniversitesinden 18 öğrenci savcılığa çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen 18 öğrenciden 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 15'i de "YDG-M üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklandı. (ANF - 18 Mayıs) 

 

BDP Siirt İl Başkanı'na 7 Yıl 1 Ay Hapis Cezası

BDP Siirt İl Başkanı Sıdık Taş hakkında 9 Ekim 2009 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkışının yıl dönümüne ilişkin yaptığı basın açıklamasında "Örgüt adına suç işlemek" ve "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla açılan davanın duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, Taş'a toplam 7 yıl 1 ay hapis cezası verdi. (ANF - 18 Mayıs)

 

Aksaray'da 9 Kürt 'KCK'li Diye Gözaltına Alındı

Aksaray merkezli jandarma ve polis tarafından yapılan eş zamanlı opoerasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonun gerekçesi KCK/TM'ye yönelik olarak açıklandı. Operasyon kapsamında Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Z.C.B. (24) ile Aksaray'da yaşayan babası A.B. (50) ve Aksaray Üniversitesi öğrencisi M.S. (27), K.İ (24), Ş.Ş. (25), N.T. (23), V.O. (25), B.K. (20), M.E.E. (23) gözaltına alındı. Evlerde yapılan baskınlarda legal dergiler, kitaplar, bilgisayarlar, cep telefonları ve SİM kartlarına da el konulduğu bildirildi. (ANF - 18 Mayıs)

 

Erzincan'da DHKP-C'li 4 kişi tutuklandı 

Erzincan'da geçtiğimiz cumartesi günü DHKP-C'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 kişiden 4'ü Erzurum'da çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. (Zaman - 19 Mayıs)

 

Hacettepe Üniversitesi'nde 20 Öğrenciye 'Otobüs' Soruşturması

Mart ayında ODTÜ ve Hacettepe'de öğrenciler Ankara Anakent Belediyesi'nin ulaşım ücretlerini protesto etmek için otobüslere herhangi bir EGO bileti kullanmadan binerek taleplerini dile getirmişlerdi. Olayın üzerinden yaklaşık 2 ay geçtikten sonra üniversite yönetimi yaklaşık 20 öğrenciye belediye otobüslerine ücretsiz binme ve yolu trafiğe kapatma eylemine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı. (ANF - 20 Mayıs)

 

Ferhat Tunç'a 15 Yıl Hapis İstemi

Siirt'in Eruh Belediyesince düzenlenen "1. Eruh-Çirav Doğa ve Kültür Sanat Festivali"nde yaptığı konuşma nedeniyle Ferhat Tunç hakkında "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "terör örgütünün propagandasını yapmak" iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. ( Özgün Duruş - 20 Mayıs)

 

Kars'ta KCK Operasyonu: 10 Gözaltı

Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KCK'ye yönelik operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı. (Haber7 - 22 Mayıs)

 

DİHA Muhabiri 2 Gündür Gözaltında

Sakarya Üniversitesi öğrencisi olan DİHA muhabiri Çağdaş Kaplan, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polisler tarafından 20 Mayıs'ta sınavları için misafir bulunduğu eve düzenlenen baskınla gözaltına alındı. (ANF - 22 Mayıs)

 

Newroz'da Zafer İşareti Yapana 10 Ay Hapis

İki yıl önce Kars'ın Digor ilçesindeki Nevruz kutlamaları sırasında slogan atanlara, 'zafer işareti' yaparak karşılık veren 24 sanığa 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle 10'ar ay hapis cezası verildi. (Radikal - 23 Mayıs)

 

Muğla'da Gözaltı

Muğla'da 11 Mayıs 2010'da Muğla Üniversitesi'nde eğitim gören Kürt öğrencilerle ırkçı bir grup arasında sözlü sataşma nedeniyle çıkan kavgaya polis ekiplerinin müdahalesi sırasında, polis memuru Gültekin Şahin'in açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Muğla Üniversitesi öğrencisi Şerzan Kurt'un (21) öldürülmesine tepki göstermek amacıyla 25 Mayıs 2010'da Hakkâri'de düzenlenen yürüyüşün ardından Dağgöl Mahallesi'nde çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla 22 öğrenci gözaltına alındı. (Radikal - 25 Mayıs)

 

BDP'li İl Başkanına 8 Yıl 4 Ay Hapis

Eski BDP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Ali Aydın 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verdiği kısa bir aranın ardından sanık Aydın'ı TCK'nın ''terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme'' ve ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. (islahhaber.com - 27 Mayıs)

 

Zabıta Mağdur Etti; Belediye İşgüzarlık...

Özgür-Der Ümraniye gönüllülerinden Remzi Aytunç'un kız kardeşi Huriye Aytunç, Dilenci Müdahale Zabıta Amirliği'ne bağlı ekiplerce gözaltına alındı ve kötü muameleye uğradı. (Haksozhaber.net - 27 Mayıs)

 

Varto'da KCK'dan 2 Kadın Gözaltına Alındı

Muş'un Varto ilçesinde KCK'ye yönelik operasyonda 2 kadın gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, B.Ç ve S.E isimli kadınlar, BDP Varto İlçe Başkanlığı binasından çıkışı sırasında, KCK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. (Zaman - 28 Mayıs)

 

KCK Operasyonları Sonucu 44 Kişi Tutuklandı

KCK operasyonları adı altında Aydın, Malatya, Şırnak, Dersim ve Elazığ'da gözaltına alınan öğrenci, İHD ve BDP üyesi 44 kişi tutuklandı. Son bir hafta içinde Dersim, Elazığ, Malatya, Urfa, Aydın, Denizli, Şırnak, Sakarya, Batman ve Kars'ta yapılan operasyonlarda çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı. (ANF - 28 Mayıs)

 

Şırnak'ta 20 Koçere Gözaltı

Şırnak'ta 2 asker ve 1 korucusunun yaşamını yitirdiği çatışma sonrası başlatılan operasyon devam ederken, Gosî ve Mercimek Tepe bölgelerinde düzenlenen ev baskınlarında 20 Koçer (göçer) gözaltına alındı. (islahhaber.com - 29 Mayıs)

 

Mardin'de Afiş Asan 2 Genç Gözaltına Alındı

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde 1 Haziran'da düzenlenecek olan "Gençlik Şöleni" için Derik İlçesi'nde afiş asan DYG'li Abdurrahman Özer ve Mehmet Salih Demir polis tarafından gözaltına alındı. Özer ve Demir, Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (ANF - 30 Mayıs)

 

Siirt'te 60 Kişi Gözaltına Alındı

Devrimci Yurtsever Gençlik (DYG), tarafından "Kültürel Soykırıma Yozlaşma ve Yozlaştırmaya, Fuhuş-Uyuşturucuya, Ajanlaştırmaya Dur De" sloganıyla düzenlenmek istenen yürüyüşe katılmak isteyen 60 genç gözaltına alındı. (ANF - 30 Mayıs)

 

HABER ALMA VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

 

312 General Davasında Vakit'e Linç!

Kamuoyunda 312 general davası olarak bilinen davada Vakit gazetesi, Yargıtay'ın iki defa bozma kararı vermesine rağmen yüklü bir tazminat ödemeye mahkûm edildi. Aralarında eski 4 kuvvet komutanının da bulunduğu 312 General, ''Onbaşı bile olamayacakların general olduğu ülke'' başlıklı köşe yazısı nedeniyle açtıkları davada, Anadolu'da Vakit Gazetesi'nden her bir davacı için 2 bin TL olmak üzere toplam 624 bin TL manevi tazminat kazandı. (islahhaber.com - 6 Mayıs)

 

Üniversiteliye Karikatür Cezası

Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Erdem Büyük, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in karikatürünü Facebook'ta paylaştığı için ceza aldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi iktisat öğrencisi Erdem Büyük (22), Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in karikatürünü Facebook'ta yayınlayarak "yazılı ve görsel ileti yoluyla hakaret etmekten" 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. (haksozhaber.net - 6 Mayıs)

 

Savcı "Kandil" Yazısından "Express" Çalışanlarına Ceza İstedi

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı, Express dergisinde yayımlanan "Bölgede ve Kandil'de Hava durumu" yazısında "PKK propagandası yapıldığı" iddiasıyla gazeteciler İrfan Aktan ve Merve Erol için ceza verilmesini talep etti.(Bianet - 6 Mayıs)

 

Azadiya Welat Yazarına 166 Yıl

Türkiye'de yayınlanan tek Kürtçe gazete olan Azadiya Welat'ın eski İmtiyaz Sabihi ve Yazı İşleri Müdürü Vedat Kurşun'a 166 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti Kurşun'u, "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla 103 defa 1'er yıl 6'şar ay, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla da 12 yıl olmak üzere, toplam 166 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. (islahhaber.com - 13 Mayıs)

 

"Ergenekon"u Yazan Gazeteci Saymaz'ın 54 Yıl Hapsi İstendi

Radikal gazetesi muhabiri İsmail Saymaz, Erzurum'daki Ergenekon Soruşturması'ndan tutuklu olan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Cihaner ve eski Özel Harekâtçı Şahin ile ilgili soruşturma sürecini haberleştirdiği için toplam altı dava açıldı. 8, 13, 15, 16 ve 21 Nisan günlerinde açılan davalar kapsamında Saymaz'ın, Ceza Yasası'nın (TCK) 285 ve 288. maddeleri uyarınca ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gizliliği ihlal" iddiasıyla 54 yıla kadar hapsi isteniyor.(Bianet  - 13 Mayıs)

 

Hatay'da DİHA Muhabirine Jandarma Tehdidi

Yemek boykotu yapan Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencilerinin eylemini izlemek için üniversite kampüsüne giren DİHA Muhabiri Murat Altunöz, önce güvenlik görevlileri tarafından tartaklandı, kampüs dışında ise kendilerini "jandarma" olarak tanıtan kişiler tarafından tehdit edildi.(Evrensel - 21 Mayıs)

 

Haksöz Dergisi'ne Yeni Bir Soruşturma!

Haksöz dergisinin Mart 2010 sayısında yayınlanan "Meğer Harp Planı `Oyun`, Balyoz da `Oyuncak` Değilmiş!" başlıklı yazı ile ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine Fatih Cumhuriyet Savcılığı tarafından "soruşturmanın gizliliğini ihlal" isnadı ile TCK 285/1-3`den ve "adil yargılamayı etkileme" isnadı ile TCK 288`den soruşturma başlatıldı. (Özgün Duruş - 22 Mayıs)

 

CEZAEVLERİ

 

Van M Tipi Cezaevinde Ölüm

Van M Tipi Cezaevi'nde kalan ve hücre cezası aldığı öğrenilen Nihat Yavuz'un 1 Mayıs 2010'da elbisesiyle kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. Nihat Yavuz'un ölüm nedeninin belirlenebilmesi için savcılığın soruşturma başlattığı belirtildi (yüksekovahaber.com - 1 Mayıs)

 

Çocuklara Hücre Cezası

Bitlis E Tipi Cezaevi'nde tutuklu çocuklara, kapatılan DTP'nin Eş Başkanı Ahmet Türk'e saldırıyı protesto ettikleri gerekçesiyle hücre cezası verildi. Disiplin kurulu, 11 çocuğa 'Kasten kurumun bina, eklenti ve donanımları ile taşınır ve taşınmaz mallarını yakmak veya yakmaya teşebbüs etmek, ağır hasar vermek' iddiasıyla 2'şer gün hücre cezası verdi. Kurul, protesto sırasında kırılan camların parasının da çocuklardan alınmasına karar verdi. (Evrensel - 2 Mayıs)

 

Çocuk Koğuşunda İsyan Girişimi

Gösterilerde güvenlik güçlerine taş attığı için tutuklanan ve hüküm giyen çocukların bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ndeki koğuşta bu gün saat 19.00'da isyan çıktı. Henüz öğrenilemeyen bir nedenle isyan çıkaran çocuklar, koğuşu ateşe verdi. Cezaevindeki görevlilerin zamanında müdahalesiyle isyan büyümeden bastırılırken, çıkan yangın ise Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı isyan girişimi ile ilgili soruşturma başlatıldı. (Milliyet - 3 Mayıs)

 

Tekirdağ F Tipi'nde Tutsaklara Saldırı

Tekirdağ F Tipi Cezaevi A Blok'ta gardiyanlar arama adı altında girdikleri hücreleri dağıttı. Cezaevine yeni geldiği belirtilen gardiyanların yaptığı arama esnasında, tutuklular da darp edildi. Ender Bulhaz Aktürk isimli tutuklu yerlerde sürüklendi. Aktürk'ün slogan atması üzerine, diğer tutuklular da destek verdi. Bunun üzerine diğer tutuklular da saldırıya maruz kaldı. (ANF - 3 Mayıs)

 

Tutuklunun Oda Arkadaşına Selam Vermesi Suç Oldu

Ankara Sincan F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde Mesut Tekin isimli tutuklunun görüşüne gittiği sırada Mesut Tekin ile aynı odada kalan Erhan Ölçen isimli tutukluya selam verdiği için Meltem Aslan isimli kadına 3 ay görüşe gelmeme cezası verildi. (DİHA - 5 Mayıs)

 

Samsun Kapalı Cezaevi'nde İntihar

Amasya Kapalı Cezaevi'nden Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne tedavi için sevk edilen Hüseyin Yılmaz (30), kaldığı Samsun Kapalı Cezaevi'ndeki koğuşun pencere demirine astığı çarşafla intihar etti.Yılmaz'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Haber X - 6 Mayıs)

 

Mardin E Tipi'nde Değişen Bir Şey Yok

Mardin E Tipi Kayalı Cezaevi'nde sorunlar bitmek bilmiyor. 380 kapasitesi olan cezaevinde şu an 800'ü aşkın tutuklu bulunması, birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Yedikleri yemekler nedeniyle 300 tutuklunun zehirlenmesinin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen, şimdiye kadar yemeklerde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Konuya ilişkin aileleri aracılığıyla açıklama yapan siyasi tutuklu ve hükümlüler, zehirlenme olayından sonra yapılan başvurulara hâlâ bir cevap verilmediği ve yaşanan sorunların devam ettiği kaydedildi. Mardin Valiliği İnsan Hakları Kurulu tarafından 2010 yılının başında yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda da, "yemeklerin hijyenik olmadığı, yemeklerin içinden böceklerin çıktığı ve hasta tutukluların aylardır hastaneye götürülmek için bekledikleri" yönünde tespitler olmasına rağmen, cezaevi iradesi herhangi bir düzenleme yapmamakta ısrarlı.(Evrensel - 17 Mayıs)

 

Diyarbakır D Tipi Cezaevinde Baskı

Milliyet Gazetesi Yazarı Hasan Cemal'in yazdığı Türkiye'nin Asker Sorunu adlı kitabı 21 Mayıs 2010'da Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi'nin Belediye Başkanı Zülküf Karatekin'e vermek isteyen Zülküf Karatekin'in akrabalarına kitabın "sakıncalı olduğu" gerekçesiyle cezaevi görevlilerinin izin vermediği öğrenildi.(ANF - 21 Mayıs)

 

'Öykü'nün Balonu Hukukla Bağdaşmaz'

5 yaşındaki kızın mahkûmlara gönderdiği balonlar Adalet Bakanlığı'nı karıştırdı. Balonlara izin veren cezaevi yetkilileri uyarılırken Adalet Bakanı 'Hukuk devletiyle bağdaşmaz' dedi. (islahhaber.com - 22 Mayıs)

 

Sincan F Tipi Cezaevinde Baskı

Sincan (Ankara) 2 Nolu F tipi Cezaevi'nde kalan Özkan Kart'a gönderilen ve Karl Marks ile Friedrich Engels'in birlikte yazdıkları Nüfus sorunu ve Malthus ve Kapitalizm Öncesi Ekonomi Biçimleri adlı kitapların içeriğinin Abdullah Öcalan'ın yazdığı Demokratik Toplum Manifestosu: Kapitalist Uygarlık Maskesiz Tanrılar ve Çıplak Krallar Çağı adlı kitabın içeriğiyle benzemesi nedeniyle her iki kitabın da cezaevi yönetimi tarafından sakıncalı bulunarak Özkan Kart'a verilmediği 22 Mayıs 2010'da öğrenildi .  (Radikal - 22 Mayıs)

 

Cezaevlerinde Sorunlar Dinmek Bilmiyor

Cezaevlerinden onlarca mektup alan BDP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, mahkûmların şikâyetlerini TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na taşıdı. Birdal, komisyona yaptığı başvuruda, şikâyetlerin Sincan ve Tekirdağ F Tipi cezaevlerinde yoğunlaştığını söyledi. Komisyonun bu duruma el koymasını isteyen Birdal, "Cezaevleri tedbir alınmazsa isyanlara gebe" dedi. Birdal'a gelen şikâyet mektuplarından 8'i Sincan, 5'i Tekirdağ, 3'ü Van, 3'ü Kırklar, birer tanesi de Adıyaman, Bitlis ve Kırıkkale cezaevlerinden ulaştırıldı. (Radikal - 30 Mayıs)

 

DÜŞÜNCEYİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

 

'Özgürlük Çiçeğimsin' Şarkısı Gençleri Kışkırtıyormuş!

Arap asıllı sanatçı Halit Bilgiç'in sevilen şarkısı 'Özgürlük Çiçeğimsin' şarkısına Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından yasak konuldu. RTÜK'ün kararını hemen uygulamaya koyan emniyet ise birçok yerde yerel yayın organlarını, şarkının çalınmaması için uyardı. 'Sen doğunun güneşi, sen Newroz'un ateşi, sen barışın simgesi, özgürlük çiçeğimsin' sözleri ile 'Gençleri tahrik edici sözleri kullandığı' ve 'PKK Lideri Abdullah Öcalan'ı insanlara hatırlattığı' iddiasıyla yasaklanan şarkının çalınmaması için emniyet yetkilileri, Hakkari ve Şırnak'tan sonra Diyarbakır'da yayın yapan Gün Radyo TV'ye yazılı olarak tebliğ etti. Tebligatta şarkının yasaklandığı ve çalınması durumunda cezai müeyyidenin uygulanacağı uyarısı yer aldı. (DİHA - 2 Mayıs)

 

Ahmet Türk'e 'Çözüm Projesi' Kitapçığından Dava

Kapatılan DTP'nin Eşbaşkanı Ahmet Türk hakkında, mecliste dağıtılan "DTP'nin Kürt Sorununa İlişkin Demokratik Çözüm Projesi" nedeniyle dava açıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından sunulan bilgiler çerçevesinde Ankara Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada Türk, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Siyasi Partiler Yasasına Muhalefet" etmekle suçlanıyor. (ANF - 3 Mayıs)

 

Tutuklanan Vicdani Retçi

Boğaziçi Üniversitesi'nde (İstanbul) 24 Aralık 2009'da gerçekleştirilen "Barış için Vicdanî Retçiler Kurultayı"na giderken Kabataş Vapur İskelesi'nde gözaltına alınan ve tutuklanan vicdanî retçi Enver Aydemir, 29 Mart 2010'da Eskişehir Askerî Mahkemesi'nde yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına mahkûm edilmiş ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmişti. Tahliye edildikten sonra Bilecik'teki askerî birliğe teslim edilen Enver Aydemir, "askerî kıyafeti giymemekte ısrar ettiği" gerekçesiyle 1 Nisan 2010'da tekrar tutuklanmıştı. Avukatlarının Gölcük Askerî Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz sonucunda tutuklama kararı kaldırılan Enver Aydemir'in "emre itaatsizlikte ısrar ettiği" gerekçesiyle tekrar tutuklandığı 5 Mayıs 2010'da öğrenildi. (atilim.org - 5 Mayıs)

 

Derneğe Tehdit E-Mektubu

İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi'ne, anti.hain@googlemail.com adresinden Sencer Kağan adıyla 1 Mayıs 2010'da gelen e-mektupta, İHD Ankara Şubesi'ne faaliyetlerine son vermesi için bir ay süre tanındığı ve derneğin çalışmalarına devam etmesi halinde ise, silaha başvurulacağı yönünde tehdit ifadelerinin yer aldığı, 6 Mayıs 2010'da İHD Ankara Şubesi tarafından açıklandı.  (ETHA - 6 Mayıs)

 

DTP'li Başkana 10 Yıl Hapis

Kapatilan DTP'nin Batman İl Başkanı Ahmet Sormaz'a, yaptığı basın açıklaması nedeniyle 'örgüt üyesi olmak', 'örgüt propagandası yapmak' ve '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek' iddiasıyla toplam 10 yıl hapis cezası verildi. (Evrensel - 11 Mayıs)

 

İnsan Hakları Savunucusuna Ölüm Tehdidi

İnsan Hakları Savunucusu Avukat Eren Keskin, 12 Mayıs 2010'da İHD İstanbul Şubesi'nde yaptığı basın toplantısında kendisine tehdit mektubu geldiğini açıkladı. Zeki Özhan adıyla Kartal H Tipi Cezaevi'nden gönderilen mektupta, cezaevi idaresinin "görülmüştür" damgasının da bulunduğunu belirten Eren Keskin, daha önce de yine aynı kişiden tehdit mektubu aldığını söyledi. Eren Keskin konuyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunacağını da belirtti.(TİHV - 12 Mayıs)

 

Tutuklu Yayıncı Bedri Adanır İçin 50 Yıl Hapis İstendi

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, "PKK örgütüne üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla yargılanan Aram Yayınları sahibi Bedri Adanır'ı, aramada el konulan 38 kitap ve yazı işleri müdürü olduğu Hawar gazetesinin dört sayısında yer alan haber ve yazılar nedeniyle yargılıyor. Dört buçuk aydır tutuklu olan Adanır için savcı 50 yıl hapis istedi.(Bianet - 14 Mayıs) BDP'nin Şırnak'ta Yapacağı Eyleme İzin Verilmedi

 

KÜRT SORUNU

 

Kürt İşçilere 'Sağlık Taraması' Kılıfıyla Irkçılık

Mevsimlik işçilerin geldiği illerden Kütahya'da, ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevreyle ilişkiler, çalışma ve sosyal güvenlik bakımından mevcut sorunlarının tespiti ve çözülmesi amacıyla "Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri İzleme Kurulu" oluşturuldu. Valilik koordinesinde kurulan ve belediye, jandarma, emniyet teşkilatlarıyla İl Özel İdaresi, Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım, Sosyal Güvenlik Kurumu, İş-Kur, Çevre ve Orman il müdürlükleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temsilcilerin yer aldığı kurul, daha çok gelen Kürt işçileri abluka alma görevi görüyor.  Kurulun aldığı 'önlem' iddiasıyla yaptığı sağlık taraması, ilde ilk kez Altıntaş'a bağlı Yalnızsaray köyüne gelen yaklaşık 300 geçici işçiye uygulandı. (ANF - 3 Mayıs)

 

Şırnak'ta Bazı Bölgelere 15 Gün Giriş Yasağı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, 2-15 Mayıs 2010 tarihleri arasında Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edilen ve 15 gün süreyle giriş yasağı getirilen bölgelerle ilgili şu bilgilere yer verildi: "172'nci Zh.Tug. K.lığınca 02–15 Mayıs 2010 tarihleri arasında; Çağlayan Köyü-Soğukpınar-Cemgimusaağılı hattının güneyi, Cemgimusaağılı-Şikergi T. hattının batısı, Şikergi T.-Derebaşı-Doruklu hattının kuzeyi, Çağlayan Köyü-Poyraz-Doruklu hattının doğusunu kapsayan bölgelerde; ağır silah atışları icra edilecektir." (İlkehaber - 3 Mayıs)

 

Kürtçenin Kullanımının Önündeki Engeller

Mardin'in Derik İlçesi'nde Derik Belediyesi tarafından açılan "kadın sosyal faaliyet evi"ne Belediye Meclisi'nin 9 Eylül 2009 tarihli kararıyla verilen Peljin (Yaşam Yaprağı) adına Mardin Valiliği'nin Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde "böyle bir ad olmadığı" gerekçesiyle izin vermediği 7 Mayıs 2010'da öğrenildi.(Radikal - 8 Mayıs)

 

TÜYAP'ta Kürtçe Krizi

Birçok Kürt yayınevinin katıldığı fuarda Kürtçe anonslar yapılmadı ve fuarın tanıtım programında Kürt yazarların isimlerinden "Kürtçe karakterli harfler" çıkarıldı. (islahhaber.com - 20 Mayıs)

 

Belediye Başkanı Kürtçe Sokak İsimlerinden İfade Verdi

Nusaybin'de yeni kurulan 70 sokağa Kürtçe isim verdikleri için haklarında soruşturma açılan Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan ve 25 belediye meclis üyesi savcılığa ifade verdi. Nusaybin savcılığına verdikleri ifade ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ayşe Gökkan, sokaklara verdikleri isimler için meclisten karar çıkardıklarını, halkın da onayını aldıklarını söyledi. (ANF - 27 Mayıs)

 

ÇOCUK HAKLARI

 

Uzman Çavuş 6 Yaşındaki Kız Çocuğunu Kaçırmak İstedi

6 yaşındaki H. Y arkadaşları ile beraber evlerinin yakınında oyun oynarken 21 LG 377 plakalı aracın sürücüsü tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Aracın bir uzman çavuşa ait olduğu belirlenirken, H.Y'nin korucu olan babası karakola haber verdi ve şikâyetçi olmak istedi. Karakol'da aileye "Olamaz mı? Belki de kızı gezdirmek istemiştir" şeklinde cevap verildiği ve şikâyetten vazgeçmeleri yönünde tehdit ettiği öğrenildi. (ANF - 2 Mayıs)

 

10 Yaşındaki Çocuğu Uykusundan Uyandırarak Gözaltına Aldılar

Maltepe'de 10 yaşındaki bir çocuk, mala zarar verdiği iddiasıyla geç saatlerde kimlik tespiti için karakola götürüldü. Kimlik tespiti yapılan çocuğa, yakalama ve gözaltına alma tutanağı imzalattırıldı. (Evrensel – 3 Mayıs) 

 

Urfa'da 5 Çocuk Gözaltına Alındı

Urfa'nın Suruç ilçesinde, jandarma tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda PKK lideri Abdullah Öcalan'ın lehine slogan attığı ileri sürülen; A.U., S.B., M.A., M.Y.A. ile A.Ş. adlı çocuklar gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen 5 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Adliye'ye sevk edilecek. (ANF - 3 Mayıs)

 

Yüksekova'da Çocuk Olmak Zor

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde son 5 ayda yüzlerce çocuk gözaltına alınırken, 62 çocuk da tutuklanarak cezaevine konuldu. (Evrensel - 4 Mayıs)

 

Tutuklanan Çocuk

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 15 Şubat 2008'de bir gösteriye katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan H.K. (16), hakkında açılan davanın 4 yıl 9 ay hapis cezasıyla sonuçlanması üzerine 14 Mayıs 2010'da tutuklandı. (Gündem - 14 Mayıs)

 

'Polis Kurşunuyla Yaralandı'

Hakkâri Yeni Mahalle'deki bir yakınının düğününe katıldıktan sonra evine dönen Sermaye Piyasası İlköğretim okulu 7'nci sınıf öğrencisi Remzi Duman, önceki gece karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duman, resmi elbiseli bir polisin kendisine ateş açtığını söyledi. (Radikal - 18 Mayıs)

 

Meclis Mağduru Çocuklar

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile AKP grubunun belirlediği ve Meclise mesai yaptırarak temmuz ayına kadar çıkaracağı 30 yasa tasarısı ve teklifi arasında TMK mağduru çocuklarla ilgili düzenleme yer almadı. (Evrensel - 30 Mayıs)

 

TOPLANTI VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ

 

Ankara'daki 1 Mayıs'a Kürtçe Ambargosu!

Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarında Bir hafta öncesinden belirlenen miting programında yer alan Grup Kibele'ye son gün Kürtçe söyleme yasağı getirilince grup tertip komitesini protesto ederek programdan çekildi. Edinilen bilgilere göre Kamu-Sen ve Memur-Sen'liler, Türkiye 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin İstanbul için aldığı konserlerde Kürtçe şarkı söylememe kararının Ankara için de uygulanmasını istedi. Bunun üzerine Ankara Tertip Komitesi'nde tartışmalar yaşandı, ancak Kürtçe yasağı yine de uygulandı. (ANF - 1 Mayıs)

 

Engellenen Anma Töreni

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 38. ölüm yıldönümünde anma töreni düzenlemek isteyen gruba Torbalı Kaymakamlığı'nın etkinliğin yapılması halinde "suçun ve suçlunun övüleceği" gerekçesiyle izin vermediği 7 Mayıs 2010'da öğrenildi.(Sabah - 9 Mayıs)

 

Tecavüz Karşıtı Mitinge Valilik Engeli

Siirt ve Pervari'de çocuklara yönelik cinsel saldırı olayını protesto etmek amacıyla yapılmak istenen miting, valilik engeline takıldı. (Evrensel - 11 Mayıs)

 

Engellenen "Canlı Kalkan" Eylemi

BDP'nin çağrısıyla 16 Mayıs 2010'da Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde askeri operasyonların ve çatışmaların durdurulması amacıyla insan hakları savunucularının, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin ve sendikaların gerçekleştirmek istediği "canlı kalkan eylemi" Diyarbakır Valiliği tarafından engellendi. Diyarbakır Valiliği'nin talimatıyla Diyarbakır-Bingöl karayolunu trafiğe kapatan askerî ekip dokunulmazlıkları olan milletvekillerinin yola devam edebileceğini fakat heyette yer alan diğer kişilere izin verilmeyeceğini belirtti. Diyarbakır İl Jandarma Alay Komutanı Albay Eyüp Şeken ile yapılan görüşmeden de bir sonuç çıkmaması üzerine canlı kalkan heyeti durduruldukları noktada basın açıklamasını okuyarak Diyarbakır'a geri döndü. (Sabah  - 17 Mayıs)

 

Tunceli Polisi Tiyatro Oyununu Bastı

Polisler, Yenikapı Tiyatrosu'nun Tunceli'de sergilemek istediği 'İsyan' adlı oyununun oynanacağı salonu köpekleriyle birlikte basarak, bomba araması yaptı. Arama gerekçesiyle dışarıya çıkarılan seyirciler ve oyuncular, polisin tavrını protesto etti. (ANF - 25 Mayıs)

 

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ HAKLARI

 

Van'da 40 İşçi 1 Mayıs'ta İşinden Oldu

Türkiye'nin birçok kentinde mağaza zincirleri bulunan YİMPAŞ, Van'daki 3 işyerini kapattı. Bunun üzerine 4 aydır maaşlarını alamayan 40 işçi İpekyolu Caddesi'nde bulunan mağazada eylem yaptı. ANF - 1 Mayıs)

 

Zonguldak'ta Hazin Son! 28 İşçi Grizu Kurbanı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında 17 Mayıs'ta patlama meydana geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 540 metre derinlikte meydana gelen grizu patlamasında göçük altında kalan işçilerden 28'inin cesedine ulaşıldığını bildirdi. İşçilerin cesedine patlamadan 4 gün sonra ulaşıldı. Halen göçük altında bulunan 2 işçinin cesedine ulaşmak için çalışmalar sürüyor. İşçilerin patlamadan hemen sonra ve karbon monoksit gazından yaşamını kaybettiği tahmin ediliyor. (haber7.com-20 Mayıs)

 

Zonguldak'ta 3 Bin İşçi Taşeron Olarak Çalıştırılıyor

Zonguldak'ta madendeki patlama Tuzla'daki işçi ölümlerinde olduğu gibi bir kez daha "taşeronlaşma" sorununu gündeme getirdi. Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Ramis Muslu, Zonguldak'ta 3 bin işçinin taşeron olarak çalıştırıldığını söyledi. Zonguldak'ta çok sayıda taşeron firma ve kaçak ocak çalışıyor. Sendikalı işçiler 1500-2500 lira arasında ücret alırken taşeronda çalışan örgütsüz emekçiler 800-900 TL'ye yerin metrelerce altına iniyor. (ANF - 20 Mayıs) 

 

Yine Maden Ocağı Yine Göçük

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçük sebebiyle 1 işçi hayatını kaybetti... Göçüğün olduğu bölgede bulunan işçi Ramazan Özoktay (46), olay yerinde hayatını kaybetti. (islahhaber.com - 25 Mayıs)

 

Tuzla'da Ölen İşçi Vinç Yerine Kullanıldı

Tuzla tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren Selahattin Arslan Tersanesi'nde biten bir geminin kızağının çekilmesi sırasında vinç yerine işçiler kullanılınca kaza meydana geldi. Deniz Raspa Boya taşeron firma için çalışan Metin İnanır (23) adlı işçi yaşamını yitirdi, Ramazan Kocatepe ağır yaralandı. (ANF - 27 Mayıs)

 

IRKÇI SALDIRILAR

 

Samsun'da Kürtlere Irkçı Saldırı

Samsun'da, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Bingöl yolu üzerinde bulunan Abalı Karakolu'na düzenlenen silahlı saldırıda haytını kaybeden Samsunlu Teğmen Ahmet Altunoğlu dün toprağa verilirken, bir grup "Diyarbakır" adını taşıyan lokantalara saldırdı. Saldırıda lokanta çalışanları linç edilmek istendi. (islahhaber.com - 4 Mayıs)

 

Manisa'da Kürt Öğrencilere Irkçı Saldırı

Manisa'nın Demirci İlçesi'nde bir grup ülkücü faşist Celal Bayar Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrencilerin evlerine saldırı düzenledi. Saldırıda 2 öğrenci darp edildi. (ANF - 5 Mayıs)

 

''Üç Fidan'' Anıtına Saldırı

Bursa'da, 6 Mayıs 1972 tarihinde idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın anısına yaptırılan ve bugün açılması planlanan ''Üç Fidan'' anıtı kesici aletli ve boyalı saldırıya uğradı. (islahhaber.com - 6 Mayıs)

 

Faşistlerden Kürt Öğrencilere Satırlı Saldırı

Tokat'ta Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde öğrenim gören 3 Kürt öğrenci dün akşam gözaltına alındı. Öğrencilerin gözaltına alınmasından sonra, arkadaşlarının durumunu öğrenmek için karakola giden 2 öğrenci ise, karakoldan çıktıktan sonra, karakol yakınlarında toplanan 15 kişilik ülkücü faşist bir grubun satırlı saldırısına uğradı. (ANF - 22 Mayıs)

 

DİHA Muhabiri Çelik'e Saldırı

DİHA İstanbul muhabiri ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Ömer Çelik, akşam saatlerinde üniversiteden ayrıldıktan sonra Şişli'deki Hal Pazarı içindeki durakta minibüs beklerken, kendisini takip eden faşist bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Aldığı darbeler sonucu kolu kırılan Çelik, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çelik'in çok kan kaybettiği ve bilincinin yerinde olmadığı belirtildi. (ANF - 25 Mayıs)

 

Kürt Gazeteciye Irkçı Saldırı

DİHA Ajansı'ndan Pınar Ural'dan sonra Ömer Çelik, eylem izledikten sonra bindiği toplu taşıma aracında önce izlendi, araçtan indikten sonra saldırıya uğradı. (islahhaber.com - 27 Mayıs)

 

Ülkücüler Artık Silahla Saldırıyor

Son aylarda artan ülkücü saldırılarda artık silah da kullanılmaya başlandı. Muğla'da Şerzan Kurt'un öldürülmesini ardından İstanbul Ümraniye'de de ülkücüler gençlere silahla saldırdı.(Evrensel - 28 Mayıs)

 

Anadilde Eğitim Yok, Dayak Var

Marmara Üniversitesi'nde "Anadilde eğitim istiyoruz" etiketi yapıştıran öğrencilere önce ülkücüler sonra polis saldırdı. Saldırıya uğrayan öğrencilerden Cihan Morkoyun, Yıldırım Ayaz, Cem Gürbüz, Sedat Bozkurt, Ahmet Özcan ile Kemal Tibelik'i polis gözaltına aldı. (islahhaber.com - 29 Mayıs)

 

İskenderun'da BDP Binasına Saldırı

İskenderun'da bir grup faşist 'Kahrolsun PKK', 'Kürtler dışarı' sloganları atarak BDP binasına saldırı düzenlendi. (DİHA - 31 Mayıs)

 

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

 

Kimsenin Bulunmadığı Eve Baskın Yapan Polisler Kapı ve Camları Kırdı

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin kapatılan DTP Cizre eski İlçe Başkanı Yakup Budak'ın evine baskın düzenlediği, Budak ve ailesinin ilçe dışında olması nedeniyle kimsenin bulunmadığı evin kapılarını kırarak içeri girerek, evin tüm camlarını kırdığı ve evde arama yaptığı, evin içindeki eşyaları dağıttığı belirtildi. Aramayı haber aldıktan sonra eve giden Budak'ın ağabeyi Abdulhalim Budak gözaltına alındı. (DİHA - 2 Mayıs)

 

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi

İnsan Hakları Komisyonu

Önceki ve Sonraki Haberler