Özgür Üniversiteli Buluşması 2. Gününde

Özgür Üniversiteli Buluşması 2. Gününde

Özgür Der Diyarbakır Şubesinin üçüncüsünü düzenlemiş olduğu “Özgür üniversiteli buluşması -3” programı ikinci gününde devam etti.

Üniversiteliler buluşması, 2. gününde de yoğun ve verimli programlara sahne oldu. İkinci gün buluşması, Abdulhakim Beyazyüz'ün Özgür-Der Selahattin Eyyubi Konferans salonunda "İslami Şahsiyet" üzerine bir seminer sunumuyla başladı. Seminerinde Beyazyüz, gençlerle katıldığı bu seminerde genel olarak şu noktalar üzerinde durdu:

· Sağlıklı bir akılla kendimize bakarsak müstağniliğin insanoğluna uymadığını tahlil edebiliriz. İnsanoğlu yalnızca zahiri bilir, batını bilmez. İnsanın ulaşabildiği bilgi sınırlıdır. Bütün insanların bilgi tecrübesini kendimizde toplasak dahi, müstağnilik noktasının yakınından dahi geçmez.

· Bütün nimetlerin emanet olması İslam'ın en asli unsurlarından biri olmakla beraber, zaman verilen nimetlerin en kıymetlilerinden biridir. Boşa geçen her zamanın hesabı sorulur. Bu anlamda vaktimizi iyi değerlendiren bir şahsiyet inşa etmeliyiz.

· Pratikte yaşadığımız din Allah'ın dini midir? Sorusu üzerinde iyi düşünmeli hayatımız bu anlamda sorgulamalıyız.

· Allah'ın kendisine nur vermediği kimse ancak şeytanın sahte aydınlanma dönemlerine aldanır. İslam'la şereflenen bizler büyük bir nimete kavuştuk. Bu bize İbrahimler ve Mus'ablar gibi mücadele etme sorumluluğu yükler, mustazaf kalma hakkı tanımaz.

· Tabi olunmak için gönderilen Kur'an'ı kendimize tabi kılarsak bize rehber olma vasfına erişemeyiz.

Beyazyüz'ün yaptığı tespitlerden sonra seminer karşılık soru-cevap kısmıyla sona erdi.

Programa 14:30-17:00 saatleri arasında önceden belirlenen bir film gösterimi ile devam edildi. Aynı salonda ''Dekalog'' adlı film izlendi. Filmin bitiminden sonra öğrenciler kolektif bir şekilde film üzerine bir değerlendirme yaptı.

Gününü dolu dolu geçiren öğrenciler akşam 20:00-22:00 saatleri arasında Özgür Der Diyarbakır Şube başkanı Serdar Bülent Yılmaz ile gündem değerlendirmesinde buluştular. Burada Inter-aktif bir şekilde gündem değerlendirmesi yapıldı. Gündem değerlendirmesinde genel olarak Türkiye'in gündemini saran gerek iç ve gerekse dış konular ele alındı. Gündemde ''Kürt sorunu'' , ''YSK kararı'' , ''sivil itaatsizlik ve sivil cumalar'' , ''başkanlık sistemi, özerklik-demokratik özerklik arasındaki fark'' , ''YGS sınavı ile ilgili şifre iddiaları'' , ''seçime ilişkin önemli bir takım noktalar'' , ''başörtüsü sorunu'' , ''Ortadoğudaki gelişmeler '' gibi önemli gündem maddeleri ele alındı.

Program bitiminde öğrenciler hep beraber ''müzemmil gecesi'' adı altında bir gece namazı ve Kur'an okuması yapmak üzere evlere dağıldılar.

Önceki ve Sonraki Haberler