“Çağdaş İslam Düşüncesinin Yeni Açılımları ve Çıkmazları”

“Çağdaş İslam Düşüncesinin Yeni Açılımları ve Çıkmazları”

Elazığ Özgür-Der’in düzenlemiş olduğu “Çağdaş İslam Düşüncesinin Yeni Açılımları ve Çıkmazları” konulu konferans Musa Üzer’in konuşmaları ile gerçekleşti.

Musa Üzer konuşmasına bazı kelimeleri çok fazla düşünmeden kavramsallaştırmamız sorunu ile başladı. Ardından "düşünmek" fiilinin sözlük anlamını dile getirdi.

İslam düşüncesi ile çağdaş islam düşüncesi arasındaki farkı özteleyen Üzer, İslam'ın mutlak, kesin olduğunun; düşüncenin ise göreceli, izâfi, zamana göre değişen olduğunun üzerinde durdu.

Modern bir kavram olan çağdaş islam düşüncesinin belli bir paradigmanın hakim olduğu dönemde ortaya çıkan düşünce olması islam'ın evrensel; düşüncenin ise yerel ve tarihsel olmasının kavranmada esas olduğunu söyledi.

Hataya, değişmeye açık olan zihinsel aktivitenin yani düşüncenin tarih sahnesinde nasıl akaidleştirildiğinin üzerinde duran Musa Üzer "zikir, tezzekkür, tefekkür, tedebbür, tefakkuh"un önemini tecrübelerle anlattı.

Batıni dinlerin getirmiş olduğu çöküntü karşısında Gazali ve İbn-i Teymiye'nin inşa faliyetlerinin günümüzün islam düşüncesini etkilediğini dile getiren Üzer, batının yenile yenile "yeryüzü cenneti" projelerini geliştirdiğini kendileri dışındakileri ilkel, barbar olarak tanımlayıp onları mordernleştirme çabası içerisine girdiklerini, ulus devlet ve ulus halklar düşüncesinin işgal ettikleri topraklara nasıl getirdiklerini ve bu bağlamda modern düşünce sisteminin topraklarımızdaki tatbiki karşısında; Süleyman HilmiTuna'nın köy köy gezerek Allah lafzını anlatmasını;Şeyh Said'in kıyamını; Mehmet Akif'in Mısır'a sürgün edilmesini; Elmalılı Hamdi'nin evine kapanınışını; İskilipli Atıf'ın çabalarını örnekler vererek islam düşüncesinin bu süreçte karşı karşıya kaldığı zorluklara değindi. En zor olanın varlıktan yokluğa düşmek olduğunu söyledi

Bugün ise düşünsel faaliyetin eksik olduğunu Vahiy ile irtibatımızın tam olarak sağlanamadığını insanı vahiyle inşa etmenin sahaya çıkarak peygamberi bir metodla sağlanacağını ve örgütlü bir çalışma yürütülmesi gerektiğini etraflıca anlatan Musa Üzer,günümüz düşüncelerin İslam'ın karşısında hiç bir şansı olmamasını ancak buna bağlayarak konuşmalarını sonlandırdı.

Soru-cevap faslının ardıından program sona erdi

Önceki ve Sonraki Haberler