Gürbüz'de "Hayırda Öne Geçme" Semineri

Gürbüz'de "Hayırda Öne Geçme" Semineri

Özgür-Der Gürbüz Temsilciliğinde bu hafta, Nurettin Yargıcı, Fatır suresi 31-37 ayetlerinin tefsiri özelinde bir sunum gerçekleştirdi.

Özgür-Der Gürbüz Temsilciliğinde bu hafta, Nurettin Yargıcı, Fatır suresi 31-37 ayetlerinin tefsiri özelinde bir sunum gerçekleştirdi. Yoğun katılımla ve sıcak-samimi bir ortamda gerçekleştirilen sunumda, Fatır suresi 31 ayetinin mealinin okunmasıyla tefsire başlandı.

* Bu, sana vahyettiğimiz, öncekileri doğrulayan Hak Kitap'tır. Allah şüphesiz kullarından haberdardır, görendir. *Sonra bu Kitap'ı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras bırakmışızdır. Onlardan kimi kendine yazık eder, kimi orta davranır, kimi de, Allah'ın izniyle, iyiliklerde öne geçer. İşte büyük lütuf budur. *Bunlar, Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler, oradaki elbiseleri de ipektir. * Derler ki: "Bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir." *"Bizi lütuf ile, temelli kalınacak cennete O yerleştirdi. Orada bize ne bir yorgunluk gelecek ve ne de usanç gelecektir." *İnkar edenlere cehennem ateşi vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler; kendilerinden cehennemin azabı da hafifletilmez. Her inkarcıyı böylece cezalandırırız. *Orada; "Rabbimiz! Bizi çıkar; yaptığımızdan başka, yararlı iş işleyelim" diye bağrışırlar. O zaman onlara şöyle deriz: "Öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği kadar bir süre sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadınız, zalimlerin yardımcısı olmaz." (Fatır Suresi 31/37)

AYETLERDEN ÇIKARILAN SONUÇLAR:

Ayetler ışığında Yargıcı’nın konuşmasından öne çıkan vurgular şöyleydi:

Kur’an kendinden önceki kitapları doğrulayıcı evrensel ve hakkın ta kendisidir. Bizleri gerçek anlamda hakka ulaştıracak da ancak Kur’an-dır. Kur’an-ı okumama ve yaşamamadan dolayı Müslümanlar acınacak durumdadır. Kendisinde şüphe olmayan ve muttakiler için yol gösterici olan bu Kur’an-ı (2/2) başımıza taç yaparak, okuyarak, anlayarak ve yaşayarak yolumuzu nurlandırabiliriz. Hz. Aişe validemize peygamberin ahlakı sorulduğunda, Hz. Aişe validemiz hiç mi Kur’an okumuyorsunuz? Resulullahın ahlakı Kur’an-dır. Hakkın kendisi olan bu kitabı Rabbimiz kullarından seçtiği kimselere miras bırakmıştır. Biz Müslümanlar olarak kitaba mirasçıyız. Bu konuda Peygamber (s) veda haccında bize vasiyette bulunmuş kendisinden sonra geriye Kur’an ve Kur’an-ın sosyal hayatta dönük uygulaması olan sünnetini bıraktığını söylemiştir. Peygamber’in (s) mirasına sahip çıkıp vasiyetinin gereğini yerine getirmeliyiz. Çünkü vasiyet eden Hz. Peygamber vasiyetin gereğini yerine getirmesi gerekenler de bizleriz.

Mirasçılardan kimi kendisine yazık eder ve kaybedenlerden olur. Hakkı ve hidayeti Kur’an-da aramadığından ve Kur’an-a göre bir kul tipi olmadığından kaybeder. Kur’an-la direk bağlantı kurmayan, hakkı kendi cemaati, tarikatı veya bazı eserleri okuma olarak görenler mirasa sahip çıkmayanlardır. Ve kendilerini hidayette zan etseler bile karanlıklara gömülenlerdir.

Kimileride gerçekleri bilir ama iyiliklerde yarışmaktan acizdir. Günahları da sevapları da olan, zekatını verip infak için elini cebine koymayan (infak etmeyen), namazı kılan ama namazda okuduklarının anlamını bilmeyen ve huşuyla namaza durmayan, zulme karşı direnmeyi kendine sorumluluk bilmeyen, yanlışa meyilli olmayan ancak yanlışı düzeltmeyi de kendine şiar edinmeyenlerdir.

Kimi de Allah’ın izniyle hayırda öne geçenlerdir. Yetimi gözeten, infak eden, secde edenlerle beraber secde eden, zulme karşı direnen, hayırda yardımlaşan, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan, akrabayı gözeten vb. salih amellerde yarışanlardır. Lebbeyke (emret Allah’ım) deyip Allah’a şartsız itaat eden, vahyi sosyal hayatta taşıyanlardır. İşte bunlar, adn cennetlerine girenlerdir. “Ve öne geçenler, hep önden gidenler. Onlar Allah'a yakındırlar. İşte onlar, Allah’a yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlardır. Nimetlerle donatılmış cennetlerdedirler.” (Vakıa 9-10-11)

Rabbimizin hayırda yarışarak Allah’a yakın olup cennetini kazanan kullarından olunması dileği ile program sona erdirildi.  

Önceki ve Sonraki Haberler