Batman Hürriyet Temsilciliğinde “Haset” Konusu Ele Alındı

Batman Hürriyet Temsilciliğinde “Haset” Konusu Ele Alındı

Özgür-Der Hürriyet temsilciliğinde bu hafta Cumartesi saat 19:00’da yapılan kitap merkezli seminer sunumuyla haftalık alternatif eğitim seminerlerine devam edildi.

Ramazan Yazçiçek'in kaleme aldığı  "Haset" adlı eser çerçevesinde yapılan seminerin sunumu Veysi Başaran tarafından gerçekleştirildi. Hürriyet temsilciliğinde gerçekleştirilen seminerde Veysi Başaran sunumuna haset kavramının tanımı, özellikleri ve kıskançlıkla arasındaki farklara değinerek başladı:

"Haset, hak edenin sahip olduğu nimetin elinden alınmasını arzu etmek, kıskanılan kişinin sahip olduğu değerin elinden çıkması için çaba sarf etme; bazen de haset edilenin sahip olduğu nimet ve şerefin zail olması ile haset edene geçmesini temeni etmedir. Bu, Allah'ın başkasına nimet vermesini hoş görmeme, başkasındaki nimetin yok olması için çaba sarf etmedir.

Arab dilinde 'el- hased' kelimesi 'el-kurad' (kene/kasırga) anlamına gelen 'el-hısd' lafzından alınmıştır. Kene, nasıl deriyi delerek yapışır, kanı emer ve taşıdığı zehri vücuda zerk ederse, haset duygusu da kalbi öyle kuşatıp kemirir şüphe ve vehimle zehirler.

Haset, adeta kişinin iç dünyasında vuku bulan bir savaş halidir. Hasedin, hem hasetçiye hem haset edilene ve hem de çevreye dönük yıkıcı sonuçları vardır. Haset, mutluluk halini, ateşin odunu yediği gibi yer. Haset duygusunu etkisiz bırakarak doğruya sevk edecek hissiyat, gıpta etme, hayranlık duyma ve imrenmedir. Hasedin ilacı, haset etmeyip hayranlık duymak iken hasedin kendisi hayranlığa, imrenmeye engeldir. Mutluluk da haset etmeyip hayranlık duymanın imkanıdır. Ve mutluluğa gelince ona ise ancak sahip olunanlarla yetinme yani tevekkül etme ile ulaşılır.

Karmaşık bir duygu hali olan haset, bireysel ve toplumsal zeminde tahribata yol açma potansiyeline sahiptir. Kıskançlık/çekememezlik olarak da ifade edilen haset, insanları ihtilafa düşüren bir olgudur. Psikolojik bir durum olarak insanların haktan sapmasına, dalalete sürüklenmesine sebep olabilmekte, vahim sosyal neticeler doğurabilmektedir.

Haset ve kıskançlık birbirine yakın kavramlar olmalarına rağmen aralarında ince mana farklılığı vardır. Kıskançlık kelimesi haset anlamında da kullanılmasına rağmen daha özel bir anlamının olduğunu ve her kullanıldığı yerde haset manasına gelmediğini bilmek gerekir."

Başaran, yazarın kavramı çok hayati/önemli bulduğuna değinerek vahdetin önündeki büyük engellerden biri olduğunun altını çizdiğini belirtti.

Sunumuna kişilik ve kimlik kavramlarına değinip, aralarındaki ilişkiyi anlatarak devam eden Başaran, konuya haset kavramının Kur'an'daki çerçevesini şekillendiren Bakara-34/109, Nisa-54, Zuhruf-36 vd. ayetler üzerinden çizmeye çalıştı. Özellikle Kur'an'da hasedin işlendiği iki önemli kıssa olan Habil-Kabil ile Yusuf ve kardeşlerinin kıssasına değinerek, konunun somutlaştığı bu olaylar üzerinden bu kötü hasletin inananlara anlatıldığını belirtti. 

Hasedin, haset edene dönen sonuçlarının ele alındığı son bölümde hasetten korunmanın yollarına anlatan konuşmacı hasetten Allah'a sığınmayı telkin eden Felak suresine değinerek sunumunu tamamladı.

 

veysi_basaran1.jpg

 

veysi_basaran2.jpg

veysi_basaran3.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler