“İslami değerlerin hayatımızdaki yeri ve önemi”

“İslami değerlerin hayatımızdaki yeri ve önemi”

Özgür-Der Batman Hürriyet Temsilciliği’nde, Mehmet Ayrılmak’ın sunumuyla ‘’İslami Değerlerin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi’’ konulu seminer gerçekleştirildi.

Mehmet Ayrılmak sözlerine, yeni dönemde dernek bünyesinde gerçekleştirilmesi arzulanan çalışmalara dair hayır duasında bulunup ve Mülk Suresi 2. Ayeti “O, hanginizin daha güzel amel yapacağınızı sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” okuyarak başladı.

Daha sonra hepimizin malumu olduğu üzere modern hayatın dayatmaları neticesinde zorlu bir imtihandan geçtiğimizi, modernitenin kabul edelim veya etmeyelim biz Müslümanları da etkileyerek hayatımızda bazı değişimler meydana getirdiğini ifade etti.

Modernleşme vakasının, Müslüman zihinlerde yarattığı tahribat neticesinde, dünyaya yeteri kadar Müslümanca bakamayan bir anlayışın geliştiğini ifade eden Ayrılmak, batılı insanın kendi insan tipini oluştururken ona sadece dünyaya ait idealler sunduğunu, bu dünya cennetini oluşturma hülyasının bir ucundan tutan bizlerin de bunu içselleştirerek İslami anlayış ve değerlerden uzaklaştığımızı belirtti.

Hz. Peygamber’in “Dünyaya ait uzun emeller beslemeyin. İmanınız zayıflar.” buyurarak bizleri uyardığını, Müslüman zihinlerin dünyadan çok ahirete yönelik bir pratik içinde olmasının önemini, dünyaya ait bazı işlerden dolayı İslami sorumlulukların terk edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.  

İslami değerlerden uzaklaşmamızın en temel nedenlerinden birinin de Kur’an’a olan bakışımızdan kaynaklandığını, ilk Kur’an nesli olan sahabenin vahyi yaşamak için okuduğunu fakat sonraki nesillerde bu yaklaşımın git gide değiştiğini söyledi.

Bu bağlamda Modernizmin aklı merkeze alan yaklaşımına ve kendisine duyduğu güvenden etkilenen bazı Müslümanların da bilgilerine güvenerek bazen Kur’an, bazen Peygamber, bazen de İslami hükümler üzerinde tartışarak Müslüman zihinlerde şüpheler ve tereddütler uyandırarak, İslami değerlere zarar verdiklerini ifade etti.

Son olarak; İslami değerlerin hayatımızdaki önemi hususunda önemli gördüğü bazı konu başlıklarına değinerek, (Allah ve Resulünün bir değer bağlamında hayatımızdaki yeri (Takva, İman ve Salih Amellerin Önemi, İslami eğitim, Birbirimize karşı güven duygumuz.) Kur’an ve Hadisten de örnekler verip, bunları açıklayarak sözlerini tamamladı.

Seminer Soru-Cevap bölümü ve katılımcıların katkılarının ardından sona erdi.

20230930-201822.jpg

20230930-201721.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler