Kur'an'da örnek genç modeli

Kur'an'da örnek genç modeli

Özgür-Der Muş temsilciliğinde "Kur'an'da Örnek Genç Modeli" konulu seminer çalışması yapıldı.

Eğitim-Bir Sen konferans salonunda gerçekleşen konferansı Doç.Dr. Cahit Karaalp sundu.

Karaalp seminerinde kısaca birçok Resul'ün genç yaşta mesajla muhatap olduğunu, sorumluluğu yüklendiğini ve mesajı salih amele dönüştürdüğünü ifade etti. Günümüzde gençliğe eğilmenin gerekliliği ve doğru bir dil yoğun bir mesai ile cahiliyeden kurtarmak için resullerin ayak izlerini takip etmek ve emek harcamanın önemine vurgu yaptı.

Ayrıca; "Kur’an-ı Kerim’de gençler tasvir edilirken onların toplumsal olaylarla ilgilenen ve insanlara yardım eden yönlerine dikkat çekilmektedir. Dolayısı ile İslam, iman boyutuna indirgenip kalplere ve mabetlere hapsedilecek bir din değildir. İslam’ın ilk mü’min ve mübelliğleri olan peygamberlere baktığımızda Hz. Nuh’un, toplumsal sapmalarla; Hz. Hud’un, zorbalarla; Hz. Salih’in, kapitalist çetelerle; Hz. İbrahim’in, inanç sapmalarıyla; Hz. Lut’un, cinsel sapıklarla; Hz. Yusuf’un, kötülük ve iffetsizlikle; Hz. Şuayb’ın, ticaret hilebazlarıyla; Hz. Musa’nın, dikta rejimlerle; Hz. İsa’nın, dini istismar eden ve dini kazanç kapısı gören din adamlarıyla; Hz.Muhammed’in, cahiliye ve cehaletle savaştıklarını görürüz. İslamı insanlığa taşıyan her bir peygamberin insani hayat mücadelesinde aktif olması ve döneminin sapma ve zulümleri ile mücadele etmiş olması bizlere İslam’ın sadece mabed dini olmadığını, insanı yaşatmayı amaçladığını ve insani yaşamı bozan her engeli ortadan kaldırmayı hedeflediğini göstermektedir.

mus3-001.jpg

Gençlerimizi yeniden kazanmak ve inşa etmek için sadece peygamberleri örnek vermek yetmez, aynı zamanda onlar gibi hayatın içinde örneklik teşkil etmemiz ve gençlerimize rol model olmamız gerekir. Tüm peygamberlerin ortak mesleği insan yetiştirmek idi, bizlerinde bu mesleğe ağırlık vermemiz gerekir. Aksi takdirde sadece neslimiz değil geleceğimizde elimizden gider" şeklinde ifade etti.

Karaalp sözlerine Muhammed İkbal’in şu dizesi ile son verdi. “Arsız bir genç gördüm mü yıkılırım, gündüzüm gider karanlıkta kalırım".

Seminer soru-cevap faslıyla son buldu.

Önceki ve Sonraki Haberler