Muş Özgür-Der’de “Nurettin Topçu” Semineri

Muş Özgür-Der’de “Nurettin Topçu” Semineri

Özgür-Der Muş Temsilciliğinin konuğu Dr. Öğretim Üyesi Turan Güler, Muş Eğitim-Bir Sendikası seminer salonunda “Nurettin Topçu” konulu bir seminer verdi.

Program, Ali Haydar Adlım'ın Kur'an tilavetiyle başladı.

Sunumda Nurettin Topçu'nun (1909-1975) hayatı ve eserleri hakkında kısa bir tanıtım yapıldıktan sonra yazarın Fransa'da 1934'de hazırlamış olduğu ve Türkçeye "İsyan Ahlakı" adıyla çevrilen doktora tezi üzerinden hareketle yazarın fikirleri dinleyicilere anlatıldı. Fikirlerinin merkezinde bulunan "Hareket, İrade ve İsyan" kavramları hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra yazarın isyan hakkındaki düşüncelerine yer verildi.

Güler, sunumunu şöyle sürdürdü: "Topçu bu kitabında Max Stirner gibi anarşistlerin, Rousseau ve Schopenhauer gibi düşünürlerin isyan düşüncelerine karşı İslam'ı savunmuştur. Bunların isyanlarını üçe ayırır: Biri beşeri kurumların, ikincisi sosyal kurumların, üçüncüsü de bizatihi varlığın inkârına giden isyanlardır. Bu üç isyanın birincisi kurtuluşu, benliğin bencilliğinde, yani iç güdülerin hiçbir sınırlamaya tabi tutulmaksızın tatmininde; ikincisi kalbin doğrudan doğruya tabiata iştirakinde ve üçüncüsü kötülüğün ve ıstırabın kaynağı olarak kabul edilen iradenin kendi kendini inkârında aramıştır. Topçu'ya göre Stirner, Rousseau ve Schopenhauer gerçek isyancılar değildirler. Sadece inkâr ettikleri nizamla kalmayıp kendi kendilerini de inkâr ettiler."

Güler'e göre Topçu, bu isyan modellerinden söz ettikten sonra kendi isyan modelini de açıklar. O şöyle der: "İsyanımızı Allahsız insana, Stirner'in anarşizmine, Rousseau'nun sakat ve mefluç ferdiyetçiliğine, Schopenhauer'ın neticesiz kötümserliğine karşı olacaktır. Böylece hem sosyal uysallığın hem anarşist ferdiyetçiliğin hem toplumun ve hem de Allahsız ferdin üstüne yükseleceğiz. Allahsız ferdiyetçilikten, tabiat aleminde Allah'ın hareketini gerçekleştirmeye yönelen bir şahsiyetçiliğe yükseleceğiz."

Sorular bölümünün ardından program sona erdi.

turanguler2.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler