Toplumsal İlişkilerde İslami Ölçüler

Toplumsal İlişkilerde İslami Ölçüler

Muş Özgür-Der seminer dizisinde bu hafta "Toplumsal İlişkilerde İslami Ölçüler" konusu işlendi.

Seminer Muş Eğitim-Bir-Sen seminer salonunda Erdal EKER tarafından sunuldu.

Erdal Eker'in verdiği seminerde kısaca İslami ilişkilerin takvaya dayalı ilişkiler olduğu vurgulanarak toplumsal ilişkilerin gelişebilmesi ve müslümanların sözlerinin ve amellerinin etkili olması ancak bu ilkeyle söz konusu olabileceği belirtildi.

Toplumsal ilişkilerin istişari bir karaktere bürünmesi gerekliliği ve günümüz dünyasını da fıkhedecek bir kuşatıcılığa sahip olunması gerekliliği üzerinde duruldu. Sosyal medya ve internet gibi araçların ancak doğru bir fıkıh belirlenerek kullanılması ve müslümanların ilk günden günümüze kadar varolagelen ahlaki temeli ciddi tutmasının önemi vurgulandı. Bu arka planla beraber günümüz güncel ilişkileri için aşağıdaki konular vurgulandı.

- Allah'a, resule ve ahirete iman gibi temel ilkeler koruyarak zamanı anlama ve çağına uygun fıkhetme esnekliğine sahip bir zihni yapıda olmak gerekliliği.

- Müslümanların genel maslahatını üstün gören ve istişari ortamların ürettiği ortak akılla ilişkiler kurmak ve geliştirmek.

- Milliyetçi asabiyeden uzaklaşarak göçmenlere muhacir mantığıyla yaklaşım ve gelecek kuşaklara Müslüman kardeşliğini taşımak.

- Mahrem alanları ifşa eden ve evin, ailenin ve çevremizin mahremiyet ve asaletini koruyarak sanal aleme yaklaşım (yemek, gezi, doğum günü ve öfkeden neşet eden paylaşımlardan uzaklaşmak) 

 Seminer soru- cevap faslının ardından son buldu.

20200307-mus-02.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler