Özgür-Der 12. İstişare Toplantısı Yapıldı

Özgür-Der 12. İstişare Toplantısı Yapıldı

Özgür–Der şube ve temciliklerinin katıldığı 12. Genel İstişare ve Koordinasyon Toplantısı Van Özgür-Der Şubesi’nde yapıldı.

Özgür-Der Van Şubesi'nin ev sahipliği ve koordinasyonunda 19-20 Mayıs 2012 tarihlerinde düzenlenen toplantılara farklı şehirlerden işbirliği içinde olunan kuruluşların temsilcileri de katıldı.

İki gün süren toplantılarda Genel Merkez ve şubelerin faaliyet ve programlarının değerlendirilmesi, merkez ve şubeler arası ilişkiler, yeni şube ve temsilcilikler ile ilgili konular; faaliyetlerin ortaklaştırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik konular müzakere edildi. Oturumlarda siyasal ekonomik politik, kültürel yönleriyle mevcut iktidarın politikaları ve Kemalist düzenin konumu, Türkiye’nin genel gidişatı, Kürt sorununda gelinen nokta, militarizmin gerileyişi ve 28 Şubat ve 12 Eylül davaları da değerlendirildi. Ortadoğu’daki hareketlilik ve intifada süreçleri, Suriye intifası ve gelinen süreç, başörtüsü yasağı, ant dayatması, eğitim müfredatının muhtevası, yeni kesintili eğitim, din dersleri gibi konular ekseninde eğitim alanındaki dayatma, sorun ve gelişmelerin değerlendirildi ve belirlenecek tutumlar üzerinde durularak gelecek döneme dair yapılacak planlama ve koordinasyonlar tartışıldı.

Yerel, bölgesel ve küresel ölçekte yaşadığımız coğrafyadaki temel çelişkilere İslami bir kimlikle muhalefetin imkânlarını çoğaltma yönünde verimli tartışmaların, değerlendirmelerin gerçekleştirildiği toplantı önümüzdeki süreçte yapılması planlanan eylem ve etkinlik takviminin belirlenmesi ile sona erdi.

Haksöz Haber

van_istisare_ozgur-der.jpg

van_istisare_ozgur-der-(2).jpg

van_istisare_ozgur-der-(3).jpg

van_istisare_ozgur-der-(4).jpg

van_istisare_ozgur-der-(5).jpg 

Önceki ve Sonraki Haberler