Sisi Cuntasının 9 Genci İdam Etmesi Van’da Protesto Edildi

Sisi Cuntasının 9 Genci İdam Etmesi Van’da Protesto Edildi

Mısır’da 9 gencin Sisi cuntası tarafından idam edilmesi ve 28 Şubat darbesinin oluşturduğu mağduriyetler Van’da gerçekleştirilen eylemle protesto edildi.

Mısır'da Sisi cuntası tarafından gerçekleştirilen idamların kınanması ve olası idamların durdurulması  ile 28 Şubat darbesinin oluşturmuş olduğu mağduriyetlerin tekrar gündeme taşınması amacıyla Van'da faaliyet sürdüren İslami yapılar Beşyol Dabbağoğlu Parkı'nda basın açıklaması gerçekleştirdiler.

İdam edilen şehitlerin ismi tek tek yad edilmesinden sonra basın metni VAN SDİ icra kurulu tarafından okuması ile devam etti. Çeşitli sloganlar eşliğinde grup dağıldı.

van-20190228-01.jpg

van-20190228-02.jpg

van-20190228-04.jpg

van-20190228-05.jpg

van-20190228-06.jpg

Basın Açıklamasının Tam Metni:

MISIR'daki İdam ve İnfazlara Karşı Ayağa Kalkmalıdır İNSANLIK

Mısır'da 16-17 Haziran 2012 yılında %51,73 oyla Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi hükümetine darbe yapan Sisi cuntası, meşru hükümeti savunmak için Rabia meydanında oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katletmişti.

Emperyalist dünyanın ve işbirlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi, zulmün gücünü dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak gittikçe arttırmaktadır.

Darbeci Sisi hükümeti bugüne kadar göstermelik yargılamalarla idama mahkûm ettiği 165 masum kardeşimizi idam etti. Mısır zindanlarında her an için idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi.

Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan desteği ve insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. BM'nin idamları durdurma çağrıları boşlukta yankılanıp sönüyor. İdam edilenlerin "ah"ları arş-ı alaya ulaşırken, ailelerinin gözyaşları insanlığımızdan ve Müslümanlığımızdan utandırıyor.

Bugün bütün İslam dünyası benzer bir saldırı altında.

Bangladeş hükümeti Müslüman âlimleri ve önderleri idam ediyor; dünya sessiz.

Çin'de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz idam ediliyor, bir milyon Doğu Türkistanlı kamplarda işkence görüyor; dünya sessiz.

Filistin'de her gün siviller, masumlar katlediliyor; dünya sessiz.

Arakan'da idamlar, katliamlar, sürgünlerle soykırım uygulanıyor; dünya sessiz.

Yemen'de masumlar katledilip, halk açlığın soğuk ellerine terk ediliyor; dünya sessiz.

Suriye'de her gün varil bombaları, kimyasallar, işkence ve tecavüzlerle insanlık yok ediliyor; dünya sessiz.

İslam dünyasının neresine bakarsanız kan, savaş, katliam, idam…

Mısır'da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki dünyada saflar nettir. Bir tarafta emperyalizm ve onların işbirlikçi kuklaları; diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitlelerle onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar.

Mazlum toplumların ve Müslümanların haklarını savunanlar ise dünyada yalnızlaştırılmaya, itibarsızlaştırılmaya, yok edilmeye çalışılıyor.Seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla "diktatör" diyenler, cuntacı Sisi'yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıp, onu demokrasi kahramanı ilan edebiliyorlar. Bu ikiyüzlülüğü saklama ihtiyacı bile duymuyorlar.

Kendisine "hakkı ve adaleti ayakta tutma" vazifesi yüklenmiş ümmetin bu sessizliği, bu kayıtsızlığı İslam dünyasına dişlerini geçirmek için bekleyenleri maalesef ki cesaretlendiriyor.

O nedenle biz onurun direnişte, izzetin hakkı haykırmakta, dirilişin zulme karşı mazlumu savunmakta ve kurtuluşun adaleti ayakta tutmakta olduğuna inanan VAN SİVİL DAYANIŞMA İNSİYATİFİ olarak, bugüne kadar susmadık, susmayacağız.

Dayanışma ruhuyla hareket etmekten ve dayanışma çağrılarımızı bıkmadan usanmadan sürdürmekten vazgeçmeyeceğiz. "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" sözünü şiar edinen bizler şu ilahi buyruğa iman etmişiz:

"Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz." (Hud, 113)

Bu vesileyle VAN SDİ olarak, Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yapıyoruz.

Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz.

Mısır'da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine başsağlığı diliyor, Mısır zindanlarındaki masum ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma irademizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Bugün 28 şubat. Bizde VAN SDİ olarak daha önce kamuoyuna yapmış olduğumuz bir çağrıyı buradan tekrar yinelemek gereği duyuyoruz.

Üzerinden tam 22 yıl geçmesine rağmen, Cezaevlerinde tutulan Müslüman kardeşlerimize yönelik yapılan haksız cezalandırmalar bütün ağırlığıyla devam etmektedir.  Beraat etmesi gerekirken aynı torba dosyaya dahil edildikleri için müebbet hapis cezası verilen; en ağır yorumla bile adli nitelikli süreli hapis cezası alması gerekirken, siyasi nitelikli müebbet hapis cezası verilen, delil niteliği tartışmalı olup, ABD'de deşifre edilmiş dijital kayıtlarla cezalandırılan, avukatsız, işkenceli ve her türlü aşağılık yöntemle onur kırmaya dönük sorgulamalarda imzalatılan sahte ifade tutanaklarına dayanılarak, gençlikleri ellerinden alınan, toplumsal zemin oluşturmak adına ev ya da işyerlerine yerleştirilen sahte delillere dayanarak, aşağılık iftiralarla suçluymuş gibi medyanın önüne atılan, 28 Şubat mahpusları darbenin gerçek mağdurları olarak halen cezaevlerinde tutuluyorlar.

28 Şubat'ın ordu içerisinde kümelenen ulusalcı Batı Çalışma Grubu, beşli sendikal çete, kirli medya ve brifingli yargısının kararlarıyla hapsedilen mazlumların tahliyesi, 28 Şubat'ın tahkim ettiği zemine basarak büyüyen paralel yargının kararlarıyla hapsedilen hemen her çevreden mazlumların serbest bırakılması, brifingli ve paralel yargı zemininde oluşan önyargılarla oluşturulan içtihatlarla halen devam eden yargı zulümlerinin son bulması öncelikli meselemizdir. VAN SDİ olarak; 28 Şubat Siyasi Yargı Kararlarının iptali, bu kararlardan dolayı mağdur edilenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi, iadeyi itibarlarının verilmesi, 28 Şubat Mahpuslarının Derhal Serbest Bırakılması ya da adil bir şekilde tekrar yargılanması karar vericilerin ve siz değerli halkımızın vicdanına sunuyoruz.

Van Sivil Dayanışma İnsiyatifi

Önceki ve Sonraki Haberler