Van SDİ, mültecilere işkence iddialarına yönelik İl Göç İdaresini ziyaret etti

Van SDİ, mültecilere işkence iddialarına yönelik İl Göç İdaresini ziyaret etti

Türkmen mültecilerin Van Geri Gönderme Merkezinde işkence gördüğüne ilişkin iddialar üzerine Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyeleri Van İl Göç İdaresine ziyarette bulunup konu hakkında bilgi aldı.

Türkmen Mülteciler ile ilgili basın da çıkan bazı iddialar ve haberler üzerine Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (VAN SDİ) adına Memur-Sen Başkanı ve SDİ Dönem Sözcüsü Mehmet Ali UCA, SDİ Birleşenlerinden Büro Memur-Sen Başkanı Mahmut GÜLAÇAR ve Özgür-Der Van Şubesi ve SDİ Hak ve Adalet Komisyon Başkanı Necip ERGİNYÜREK, Van İl Göç İdaresi Müdürü Fırat GÜREŞ ile görüştüler. 10 Nisan 2023’te Van Geri Gönderme Merkezinde tutulan 130 Türkmen mülteciye yönelik deport işlemi yapılmak istenmesine yönelik tartışma yaşanmış ve güvenlik görevlilerinin müdahalesine konu olmuştu. İddiaya konu olan Türkmen mülteciler ve diğer göçmenlere yönelikhak ihlallerinin olup olmadığına yönelik görüşme yapıldı.

VAN SDİ’den yapılan açıklamaya göre;

Yapılan görüşme neticesinde, olayın aslında 128 Türkmen mülteciye yönelik ayrı ayrı gruplara ayırmak suretiyle,Geri Gönderme Merkezinde farklı kat ve bölümlere verilmesi hadisesi ile başlamış ve müdahale bu tartışmaya yönelik olduğu bilgisi tarafımıza verilmiştir. Ayrıca yetkililerden aldığımız bilgilere göre birkaç kişinin işlemlerinin tamamlandığını ikamet aldıklarını, bazı mültecilerin avukatları aracılığı ile ikametgâha yönelik mahkemelerinin devam ettiği diğer geri kalan mültecilerin ise Türkmenistan Devleti ilgili kurumları ile yapılan görüşme ve yazışmaların neticesine göre karar verileceğine yönelik bilgiler alındı.

Ayrıca Van’ın Saray ilçesinde 2 Ocak’ta sınırda tutuklanan bir grup içerisinde yer alan kadına yönelik, sözleşmeli 2 er tarafından tecavüz edildiği iddiası soruldu.

Güreş, bu korkunç suiistimale yönelik hukuki sürecin hemen başlatıldığı, erlerin görevden alınıp tutuklandığı ve kadına yönelik psikolojik ve sağlık tedavisinin devam ettiğini belirti.  Bu tarz kötü muamelelere göz yumulmayacağını ve gereği ne ise yapılacağı hususunu dile getirdi.

Van SDİ olarak 14 Eylül 2005 tarihinde İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokolü (OPCAT) ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda (YUKK) yer alan hükümlerin uygulanması doğrultusunda, Türkiye’nin yakalamış olduğu “işkenceye sıfır tolerans ve iyi muamele” anlayışın hak, hukuk ve adalet kapsamında korunmasına yönelik hassasiyetimizi aktardık.

Çünkü Türkiye dünyada en fazla göç alan ülkelerin başında gelmektedir. Bu yönü ile dünyada güven oluşturmuştur. Fakat son dönemde gelişmekte olan milliyetçi/ırkçı/şoven atmosfernedeni ile yer yer mülteci, sığınmacı ve göçmenlere yönelik olumsuz bir havanın estiğini, bu insanların kötü muamelelere maruz kaldığını ve bu nedenlerden dolayı ülkenin göstermiş olduğu ev sahipliğine zarar gelmemesi gerektiğini aktardık.

Göç İdaresi Müdürünün şeffaf ve iş birliğine yönelik açık fikirliliği, konuya olan hassas yaklaşımı, alaka ve ilgisinden dolayı tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. “

Önceki ve Sonraki Haberler