Akhisar: "Baas Katliamı Dursun!"

Akhisar: "Baas Katliamı Dursun!"

Özgür-Der Akhisar temsilciliği Suriye İntifadasının 1. yılında Baas despotizmini protesto etti.

Akhisar Özgür-Der temsilciliğince Suriye direnişinin 1. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen protesto eylemi Yeni Cami önünde saat 13.00'da gerçekleştirildi.

Eylemde Akhisar Özgür-der'den Aziz Karaboğa ilk olarak söz aldı. Karaboğa Arap intifadasının etkili olduğu yerlerden biri olan Suriye'de Esad güçlerinin sistematik olarak müslümanları katlettiğini belirterek başladığı konuşmasında Suriye'deki müslümanların diktatörlük rejimine karşı İslami haklarını istediğini, camilerde örgütlenen müslümanların Tevhid, Adalet ve Özgürlük taleplerinin ve gösterdikleri direnişin bizlerce sahiplenilmesi gerektiğini belirtti. Karaboğa konuşmasında şunları anlattı:

''Vahşi saldırılara, bu kitlesel katliamlara, işkence ve baskılara karşı taleplerinden geri adım atmayan bu halk acınmayı değil, örnek alınmayı hak ediyor. “Allahu Ekber” feryadıyla katil Baasçı çetenin tanklarının, bombalarının, üzerine yürüyen bu halk özgürlüğü için savaşan bir halktır. Kendi kaderini eline almış ve tarihe büyük bir özgürlük destanı armağan etmiştir. Esaret zincirlerini büyük bedeller ödeyerek paramparça eden özgür Suriye halkına bir kere daha selam olsun!

Bir tarafta, on yıllardır gasp ettiği iktidarı halka karşı acımasız bir diktatörlük şeklinde sürdüren; emperyalist işgalcilerin dahi cesaret edemeyecekleri vahşet manzaralarını savunmasız halka karşı icra etmekten çekinmeyen bir azınlık diktası, katil Beşşar Esed rejimi! Diğer tarafta ise İslami inancını, kimliğini özgürce yaşamak istediği için on yıllardır türlü zulümlere, zorbalıklara maruz kaldığı halde inancından, kimliğinden taviz vermeyen ve işkenceyi, açlığı, ölümü göze alarak şerefli bir mücadeleyi sürdüren ve her türlü insanlık dışı muamelelere, katliamlara maruz kalan kardeşlerimiz!

Suriyeli kardeşlerimizin yanında yer almak, onların özgürlük ve adalet haykırışlarına ses olmak, bu vahşete tepki vermek Müslüman olmamızın, insan olmamızın gereğidir. Bizler tevhid, adalet ve özgürlük ehli Müslümanlar olarak Baasçı dikta rejimlerine, mezhepçi tutkulara, yerli zalimlere karşı olduğumuz gibi, emperyalist saldırı ve işgallere, uluslararası müdahalelere de karşıyız. Suriyeli kardeşlerimizin diktatörlere, zalimlere ve tağutlara isyan etme, başkaldırma hakları tartışılamaz.''

Karaboğa direnen müslümanların zafere ulaşması duasıyla konuşmasını bitirdi.

Basın açıklamasını Akhisar Özgür-Der adına Ahmet Düzgün okudu.

Basın açıklamasında şunlar vurgulandı:

''Bugün Suriye intifadasının birinci yıl dönümü. Bizler Amasyalı Müslümanlar olarak Baas çetesinin yapmış olduğu katliamlar karşısında Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Allah’a hamd ediyoruz ki bu büyük vahşet karşısında Suriyeli kardeşlerimiz direniyor ve direndikçe de özgürleşiyor.

Suriye de Baas çetesinin katliamları bir yıldır sürüyor. Resmi rakamlara göre yetmiş bin tutuklu, kırk bin yaralı, on bin şehidimiz var. Yüz binin üzerinde Suriyeli, Ürdün-Lübnan ve Türkiye’ye sığındı. Katliamın artması bu ülkelere kaçan sığınmacı sayısını her geçen dakika artırmakta. Sığınmacılar buralarda zor şartlar altında hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar.

Ne yazık ki bir yıldır halkına karşı topyekûn mücadeleye girişen Beşşar Esed, İran ve Lübnan Hizbullahı tarafından desteklenmeye devam ediyor. Bu destekleri devam ettikçe biz Müslümanlar tarafından itibarları gün geçtikçe azalıyor. Dileriz bu yanlışlarından biran evvel döner mazlumların yanında olurlar.

Her şey çok açık! Bir tarafta gözünü kan bürümüş zalim bir katliam çetesi, bunun karşısında ise zulme ve zorbalığa karşı ‘Allahu Ekber, Lebbeyk ya Allah’ haykırışlarıyla ayağa kalkan bir halk var. Tam bir yıldır bu cinayet şebekesinin vahşiliklerine ve uluslar arası kuruluşların ve güçlerin umursamazlığına karşı Suriye halkı izzetle direniyor. Baas rejiminin ve işbirlikçilerinin işlediği insanlık suçuna karşı tüm insanlığa özgürlük ve adalet için mücadelenin ve mümin vakarıyla direnişin somut bir örneğini sunuyor.''

“Suriye Halkı Yalnız Değildir” Suriye'ye Özgürlük Direnişle Gelecek, Suriye'de Katliamı Durdurun,Katil Baas Ordusuna Karsı Yaşasın Suriye Halkının Özgür Ordusu,Baas Despotizmine de Emperyalist Müdahaleye de Hayır!, Allah'ın Yardımıyla Zafer Yakındır, dövizleri taşıyan grup, eylemde “Uyan, Diren, Özgürleş!”, “Katil Esad, Suriye'den Defol!”, “Suriye Halkı Yalnız Değildir”, “Diktatörler yenilecek İslami Direniş Kazanacak” Katil Esad Hesap Verecek'',“Akhisar’dan Humus’a Direnişe Bin Selam!”, ''Suriye’ye Özgürlük Direnişle Gelecek” gibi sloganlar atarak tekbir getirdi.

Haksöz Haber

18032012_akhisar_suriye_eylemi.jpg

18032012_akhisar_suriye_eylemi-(2).jpg

18032012_akhisar_suriye_eylemi-(3).jpg

18032012_akhisar_suriye_eylemi-(4).jpg

18032012_akhisar_suriye_eylemi-(5).jpg

18032012_akhisar_suriye_eylemi-(7).jpg 

Önceki ve Sonraki Haberler