Akhisar’da “Hz. Ömer Dönemi” Semineri

Akhisar’da “Hz. Ömer Dönemi” Semineri

Akhisar Özgür-Der temsilciliğinde yapılan alternatif seminer programlarının üçüncüsünü Gülsüm Alpay sundu.

Hz Ömer Dönemi ve Kazanımların Kurumlaşması başlıklı konu hakkında Alpay özetle şunları anlatı:

Hz. Ebu Bekir vefat ederken yerine Hz. Ömer'in geçmesi için vasiyette bulundu. Müslümanların 2. imamı Hz. Ömer oldu. Müslüman olana kadar Mekke'deki en önemli ve güçlü yöneticilerden olan Hz. Ömer müslüman olduktan sonrada Rasul'e en çok destek olanlardan olmuş, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ve daha birçok savaşta bulunmuş sahabelerin öncülerindendir. Sert mizaçlı bir yapısı vardır. Haksızlıklara karşı son derece duyarlı, adil bir insandı. Yöneticiliği boyunca adaleti ile tanınmıştır.

 İmamlığı döneminde Suriye, Kudüs, Mısır ve İran fethedilmiştir. Bu hızlı fetihler sonucu o bölgelere camiler yapılıp dini öğretim için öğretmenler göndermiştir. İslam coğrafyasının bu kadar büyümesi sonucu birçok konuda Hz. Ömer yeni kurumlar oluşturmuştur. Döneminde yapılan en önemli işler şunlardır:

 · İlk kez Düzenli ordu kuruldu. Askerlere maaş bağlandı.

 · Suriye ve Filistin' de ordugahlar oluşturuldu.

 · Orduya ait kayıtların tutulması amacıyla ilk kez ordu divanı oluşturuldu.

 · Devletin önemli sorunlarının görüşüldüğü meclis oluşturuldu. 

 · İlk kez " Beytü'l-Mal ( Devlet Hazinesi) oluşturuldu.

 · Ülke yönetim birimlerine ayrıldı.

 · Valiler ve Halife'ye bağlı olarak Kadılar atandı.

 · İlk kez adalet işlerinde kadıların görevlendirilmesiyle, yönetim ve adalet işleri birbirinden ayrıldı.

 · Hicret başlangıç alınarak, Hicri takvim uygulamaya konuldu.

 · İlk nufüs sayımı onun döneminde yapılmıştır.

Hz. Ömer yaralanıp vefat edene kadar yeni imamın tayini için altı kişi   görevlendirmiş, bunlarda Hz. Osman'ı imamete getirmişlerdir.

Hz. Ömer dönemini şöyle değerlendirebiliriz:

 · Yaşamı süresince sade bir yaşam sürmüş, adalet ve doğruluktan ayrılmamıştır.

 · Arabistan dışında büyük fetih hareketleri yapılarak, Irak, İran, Horasan, Suriye, Filistin, Mısır ele geçirilmiştir.

 · Devletin yönetim, askeri, adalet, siyasi alanlarında örgütlenmesini gerçekleştirmiştir.

Alpay konuşmasının sonunda Hz. Ömer'in örnekliğinden bugün için çıkarmamız  gereken dersleri örnekledi. Sorulan sorulara cevap verilmesinden sonra seminer sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler