Akhisar’da “Hz. Zeynep” Semineri

Akhisar’da “Hz. Zeynep” Semineri

Özgür-Der Akhisar Temsilciliğince düzenlenen "Öncü Hanım Şahsiyetlerimiz" konulu seminerler dizisinin bu ayki konusu olan "Hz. Zeyneb" konulu seminer, İzmir Özgür-Der'den Feyza Ceylan'ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Feyza Ceylan sözlerine Hz. Zeyneb hakkında birtakım ön bilgiler vererek başladı. Daha sonra sunumunu Hz. Zeyneb'in doğumundan başlayarak şöyle sürdürdü:

"Hz. Zeyneb, Hz. Fatıma'nın üçüncü çocuğu olarak Hicretin altıncı yılı Cemaziyulevvel ayının beşinci günü dünyaya gelmiştir. İsmini Hz. Peygamber koymuştur. O, nübüvvet evinde, nebevi terbiyeyle gelişip büyümüştür. Hz. Zeyneb beş yaşındayken dedesini, beşbuçuk yaşındayken de annesini kaybeder. Zeyneb, küçük yaşta kardeşlerinin sorumluluğunu üstlenmiştir, onlara annelik yapmıştır. Bütün bu zor şartlar, onun sabırlı ve mücadeleci kimliğinin oluşmasında aktif rol oynamıştır. Zeyneb, bir yandan kendini yetiştirirken, diğer yandan müslümanların sorunlarıyla, dertleriyle meşgul olmuştur.

Amcasının oğlu Abdullah bin Cafer'le evlenmiş ve bu evlilikten beş çocuğu olmuştur.

Hicretin kırkıncı yılında Hz. Ali, hariciler tarafından şehid edilir. Bunun müteakiben, müslümanlar Hz. Hasan'a biat ederler ama o da şehid edilir. Daha sonra, Kufe halkının daveti üzerine Hz. Zeyneb ve Hz. Hüseyin yetmiş iki kişilik bir kafileyle Kufe'ye doğru yola çıkarlar. Bu yolculuğun amacı, saltanata karşılık hak ve adaletin tesis edilmesidir. Hak ve batılın ortaya çıkarılmasıdır. Fakat Kerbela denen yerde Kufe valisinin otuzbin kişilik ordusuyla karşılanırlar ve Hz. Hüseyin ve Zeyneb'in iki oğlu da burada şehid olurlar. En yakınlarının peşpeşe şehadetine şahit olur Zeyneb. Kendisi de savaş esiri olarak perişan bir vaziyette Kufe sokaklarında dolaştırılır. Ama o, bütün bu yaşadıklarına rağmen, zulme karşı onurlu ve dik duruşundan bir şey kaybetmez... Valinin karşısına çıkarıldığında da hiç korkmadan yüzüne hakkı haykırır. Daha sonra zalim halife Yezid'in karşısına çıkarıldığında da hiç korkmadan zulmünü onun yüzüne vurur. Onun Kufe ve Şam'da halka yaptığı etkileyici konuşmalar, Yezid hükümetinin sonunu hazırlamış ve bir kıyam hareketinin başlangıcı olmuştur.

Daha sonra, Hz. Zeyneb Mısır'a sürgün edilmiştir. Hicri 61 yılında Şaban ayında Mısır'a varmıştır. Bundan sonra, hayatının sonuna kadar İslam davetini ve mücadelesini anlatmıştır. Zeyneb'in sürgündeki hayatı fazla sürmez; Mısır'a geldikten bir buçuk yıl sonra, Hicri 63. yılda henüz 58 yaşındayken vefat eder.

O;hitabeti güçlü, doğruları eğip bükmeden söyleyen, zalimin yüzüne zulmünü korkusuzca haykırabilen, hitabıyla insanları etkileyen, cesur ve mert bir mü'min kadındı. Onun mücadeleyle dolu yaşamı, bizler için bir örneklik olmalıdır."diyerek sunumunu tamamladı.

Program, soru-cevap ve sohbet bölümünün ardından sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler