Akhisar'da "Kur'an'a Göre Kavramlar" Semineri

Akhisar'da "Kur'an'a Göre Kavramlar" Semineri

Özgür-Der Akhisar Temsilciliğince düzenlenen bayanlara yönelik "Kur'an'a göre kavramlar" üst başlıklı seminerler dizisinin altıncısı olan 'Adalet ve zulüm kavramları' konulu seminer, Özgür-Der Akhisar Temsilciliğinden Esra Füzün'ün sunumuyla gerçekleştirildi.

Esra Füzün, kavramların Kur'an'ın anlaşılmasındaki önemine değinerek, zamanla bu alanda anlam kayması yaşandığını ve bu durumun da insanların Kur'an'la bağlarının zayıflamasına yol açtığını, kavramların doğru bir şekilde öğrenilmesinin bu açıdan oldukça önemli olduğunu kaydederek sunumuna başladı. Füzün, sunumunda özetle şunları söyledi:

"Rabbimiz Nahl Suresi 90.Ayette şöyle buyuruyor:'Muhakkak ki Allah, adaletli olmayı ve ihsanı ve akrabalara vermeyi emreder. Ve fuhuştan, münkerden (Allah'ın yasakladığı şeylerden) ve azgınlıktan (hakka tecavüzden) sizi nehyeder. Böylece umulur ki siz, tezekkür edersiniz diye size öğüt veriyor.'Ayetten anlaşılacağı üzere, müslüman adaletli olmak zorundadır. Çünkü bu Allahın kesin bir emridir. Allahû Tealâ; Allah'ın emirlerine ve yasaklarına riayet eden, başka insanlara karşı hayırlı, iyi bir insan olmayı emretmektedir.

Adalet; kişi ile kişi, kişi ile grup ve grup ile toplumlar arasında doğru olan, Allahın emrettiği tarzdaki ilişki biçimidir. İnsanın her konuda verdiği hükümlerin hepsinde bulunması gereken temel özelliktir.

Adaleti somutlaştırmaya çalışırsak şu alanlara bakmak gerekir:

Siyasal alanda adalet: Toplumu en çok ilgilendiren alan olan siyaset, adaletin uygulanması gereken en önemli alandır. Siyasal alana baktığımızda, öncelikle yaşadığımız toplumun değişen değerlerini tespit etmek zorundayız. Yaşadığımız toplumda adalet, ancak zümrelerin kendi aralarında uygulanabilmektedir. Yani toplumsal sınıflar arasındaki uçurumun bu kadar büyük olduğu bir toplumda, Koç ailesinden biri ile asgari ücretle çalışan bir vatandaşın siyasal eşitliğinden bahsetmek mümkün görünmemektedir.

Siyasetin kendini ifade edeceği, adaleti sağlayacağı alan ise 'Hukuk'tur. Yaşadığımız toplumda uygulanan hukuk sistemi ise, dayatmacı, baskıcı, ayrımcı ve kısıtlayıcı bir hukuk sistemidir. Bu hukukun adaleti sağlayamadığı ise, yaşadığımız sürecin de apaçık gösterdiği gibi ortadadır.

Devlet kurumu adaleti sağlayamadığı, hatta bizzat kendisi hukuksuzluk ve adaletsizlik kaynağı olduğu için, insanlar da kendi çözümlerini üretmek durumunda kalmışlardır.

Sonuçta da malesef toplum kaosa sürüklenmiştir.

Eğitim alanındaki adalet: Eğitim de yine sınırlarını devletin belirlediği bir alan olduğu için, çeşitli adaletsizliklerin her gün biraz daha fazla yaşandığı bir alan olarak önümüzde duruyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Diyarbakır'lı Ecenur'un yaşadıkları buna canlı bir örnek olarak verilebilir. Yine meslek liselerine uygulanan katsayı ayrımcılığı da gündemde olan akıl almaz bir hukuksuzluk, adaletsizlik örneğidir. Ve biz müslümanların ,bu apaçık adaletsizlik örnekleri karşısında yapmamız gereken şey ise,Allah için hakkı ayakta tutan adil şahitler olabilmektir.

 Adaletin sağlanması gereken en önemli alanlardan biri de ekonomik alandır. Ülkemizde adaletsiz gelir dağılımı sonucunda kesimler arasındaki uçurum her geçen gün büyümektedir. Toplam gelirin %80'i,%5'lik kesimin hakimiyetindedir. Yine siyasetle bağlantılı olarak, her siyasi iktidarın da kendi zengin sınıfını yarattığını görebilmekteyiz.

Önceki ve Sonraki Haberler