“Arınmak İçin Kolaylaştırılmış bir Kitap”

“Arınmak İçin Kolaylaştırılmış bir Kitap”

Özgür-Der Akhisar Temsilciliğince düzenlenen alternatif eğitim seminerlerinin yedincisi "Arınmak İsteyenler İçin Kolaylaştırılmış bir Kitap" başlıklı seminerle gerçekleştirildi.

Semineri, Batman Özgür-Der şubesinden Şefik Sevim sundu.

"O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakiler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir."(Bakara/2)

"Biz Kur'ân'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar."(Duhan/58)

"Andolsun Biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?"(Kamer/32)

Ayetlerini okuyarak sunumuna başlayan Sevim, işleyeceği konuda genel perspektifi bu ayetlerin belirlediğini söyledi. İslam tarihindeki hilafetten saltanata geçişin önemli bir kırılma noktası olduğunu ve ilk dönemde yapılan fetihler nedeniyle İslama giren birçok topluluğun yeterince vahiyle uyarılamadığını belirtti. Yine ilk dönemden beri İslamı doğru anlama ve yaşama gayreti içinde olan topluluklar bulunduğunu sahih İslami anlayışın bu damar sayesinde günümüze kadar ulaştığını söyledi. Buna örnek olarak 'İbni Tümert/Muvahhidler Hareketi' ve Osmanlıda 'Kadızadeliler Hareketi'ni gösterdi.

Şefik Sevim sözlerine şöyle devam etti:

'Kur'an ortalama vasat insana inmiştir. Kur'an'a samimiyetle yaklaşırsak, Allah bize Kitabını açar, anlaşılır kılar. Bir çok İslam alimi Kur'an'ın anlayarak okunması gerektiğini yazmış, ifade etmiştir.

Bunla ilgili İslami Şahsiyetlerin görüşlerini anlatan Sevim Kur'an'ın kendini nasıl tanıttığını maddeler halinde şöyle özetledi:

1. Kur'an "Ruh"tur. Ölü toplumları ve insanları vahiyle diriltir/canlandırır.

2. "Mübin" Apaçık bir kitabtır.

3. "Beyyine "Açık bir belge ve beyandır.

4. "Arabiyyen "Anlaşılsın diye Arapça indirilmiştir.

5. "Mufassal "Detaylıca açıklanmıştır.

6. "Müfesser "Allah tarafından tefsir edilmiştir.

7. "Furkan "Hakkı batıldan ayıran ölçüdür.

8. "Zikir" Öğüt hatırlatmadır.

9. "Şifa "Gönüllerdeki hastalıkları iyileştiren bir Kitabtır.

Şefik Sevim konuşmasına Kur'an'a yaklaşımdaki engelleri anlatarak devam etti. Bu engelleri şu başlıklar halinde anlattı:

1. Atalar dinine uymak.

2. Kitaba parçacı yaklaşım.

3. Önyargılı yaklaşım.

4. Taklitçilik körü körüne bağlılık.

5. Abartılı yorumlar yapmak, cedelcilik hastalığı

6. Kur'an'a bilimsel/pozitivist yaklaşımlar(19'culuk gibi)

7. Tarihselcilik ve görelilik anlayışları

Daha sonra Sevim, Kur'anın iman ve amelde  temel belirleyici olması gerektiğini,Kur'ani kavramların doğru anlaşılıp hayata müdahil edilmesinin önemini ,aslolanın Kur'anın bizden ne istediğini fıkhetmek olduğunu,yorum farklılıklarımızın zenginlik kabul edilebileceğini belirtti. Kur'anı okumaya başlarken gözetmemiz gereken temel ilkeleri maddeler halinde şöyle anlattı:

1.Allah'ın adıyla başlamak

2.Tertil üzere okumak

3.Uygun zaman ve mekanda okumak

4.Huşu içersinde okumak

5.Tefekkür ederek düşünerek okumak

6.Kur'an bütünlüğünü gözeterek okumak

7.Cemaat halinde istişare ile okumak

8.Teori-pratik birlikteliğini gözetmek

9.Kesintisiz ve sürekli okumak

10.İniş ortamını dikkate almak

11.Kavramları anlamak için ilk dönem yazılan lügatlerden yararlanmak

12.Siyak/sibak ve sözün bağlamını dikkate almak

Sevim daha sonra Türkiye'deki Kur'an çalışmaları / kazanımlarımız hakkında tarihsel bilgiler verdi. Ercüment Özkan / İktibas dergisi, Yöneliş yayınları / Haksöz / Dünya ve İslam Dergisi, Fecr yayınları, Mustafa İslamoğlu / Akabe Vakfı, Kriter / Kelime dergileri, Kalem dergisi / Bilgi Vakfı gibi çevrelerin emeklerinin önemli olduğunu anlattı.

Son olarak Sevim, modern dayatmaların müslümanları çok etkilediğini, ulus devletin birçok anlayışımızı bulandırdığını ve bunlara karşı uyanık olmamız gerektiğini söyleyerek konuşmasını bitirdi.

Soru cevap bölümünden sonra seminer sona erdi.

Fotoğraflar: Fatih Mehmet Yılmaz

Önceki ve Sonraki Haberler