“Günümüz İslamcılık Tartışmaları”

“Günümüz İslamcılık Tartışmaları”

İzmir Özgür-Der Başkanı Nurcan Büyük, Akhisar Özgür-Der’de gerçekleştirilen “Günümüz İslâmcılık Tartışmaları” başlıklı konferansta İslâmcılığın tarihî serüvenini kısaca özetledi.

Akhisar Özgür-Der'de İzmir Özgür-Der Başkanı Nurcan Büyük "Günümüz İslâmcılık Tartışmaları" başlıklı bir sunum yaptı.

"Yaklaşık 4veya 5 senelik bir dönem aralığında belirli zamanlarda yükselen bir İslâmcılık tartışması gazete köşelerini, dergileri süslüyor. Birçoğu akademisyen ve deneyimli köşe yazarlarından oluşan tartışmacılar meseleyi ele alıyor, fikirlerini aktarıyor.Bu iyi niyetli başlamamış olan ama yinede bereketli ve hayırlı olan tartışmada sol entellektüel kesimler kendi dünya görüşlerine göre AK Parti'ye iktidar ve zenginleşme üzerinden eleştiriler getiriyorlar.Bu konularda kötü örnekler olsa da müslümanların bu toplumun aslî unsuru olduğu unutulmadan hakka ,vahye tanıklığa davet etmeye devam etmeli yanlışları savunmadan ıslah etmeye çalışmalı bu dünyada imtihanda olduğumuzu unutmamalıyız." diyerek konuşmasına başlayan Büyük, tartışmaları başlatan Ali Bulaç'ın İslâmcılık tanımını aktardı:

"İslâmcılık, İslâm'ın ana referans kaynaklarından hareketle 'yeni' bir insan, toplum, siyaset/devlet ve dünya tasavvurunu, buna bağlı olarak yeni bir sosyal örgütlenme modelini ve evrensel anlamda İslâm birliğini hedefleyen entelektüel, ahlakî, toplumsal, ekonomik, politik ve devletlerarası harekettir. Başka bir deyişle İslâm'ın hayat bulması, hükümlerin uygulanması, dünyanın her tarihsel ve toplumsal durumunda İslâm'a göre yeniden kurulması ideali ve çabasıdır.".

Son dönem tartışmalarda Mümtazer Türköne, Ruşen Çakır, Mücahit Bilici, Cihan Tuğal gibi isimlerin sıkça dile getirdikleri, İslâmcılığın kıyamete değin bittiği, Müslümanların AK Parti'yle kurdukları 'gönüllü rıza' ilişkisiyle birlikte muhalif ve devrimci düşüncelerinden vazgeçip sisteme entegre oldukları iddiasının gerçeği yansıtmaktan öte bir hayali ifade ettiğini belirten Büyük, İslâmî cemaatlere yöneltilen eleştirileri, dünün tarihinden, bugünün siyasal ve sosyal zemininden kopartarak gerçekleştirmenin her şeyden önce eleştiriyi yapanları gerçekten uzaklaştırdığını, aynı zamanda bu eleştirileri iştahla yapan kesimlerin durdukları yerin, amaçlarını anlamak açısından da önemli olduğunu söyledi.

Her beşerî faaliyetin bünyesinde iniş ve çıkışları barındırması münasebetiyle İslâmcılığın da iniş ve çıkışlar yaşamasının doğal ve tabii olduğunu söyleyen Nurcan Büyük, çıktığımız yolun tehlikelerinden haberdar olunmasının önemli olduğunu ancak bunun bizi mücadeleden alıkoymaması gerektiğini, müslümanlar ve İslâmcılık hakkında yapılan tüm karalamalara, üretilen karamsarlığa karşı İslâmcılığın bugün sadece Türkiye'de değil dünya ölçeğinde de ABD'ye, İsrail'e, AB'ye, BM'ye kısaca küresel emperyalizme karşı en yüksek itirazı yükselten yegâne duruş olduğunu ifade etti.

Konuşmacı son olarak siyasetimizin temel düsturların biri olan "Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir." ayeti gereğince mücadeleyi gerçekleştirmek için cemaat olmanın önemine dikkat çekerek konuşmasını bitirdi.

 

p_20160402_212738.jpg

p_20160402_213528.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler