"Kur'an'da Resul ve İtaat" Semineri

"Kur'an'da Resul ve İtaat" Semineri

Özgür-Der Akhisar Temsilciliğince düzenlenen alternatif eğitim seminerlerinin bu haftaki konusu olan “Kur'an'da Rasulün hüküm vermesi ve Rasule itaat emri” başlıklı sunumu Ahmet Altuğ gerçekleştirdi.

Ahmet Altuğ ''Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet/kulluk etsinler diye yarattım.''(Zariyat/56) ayetinden öğrendiğimize göre dünyada imtihan için bulunuyoruz. İnsan sınırlı yaratılmıştır hayatın anlamını, hidayeti/doğruyolu ancak bize bu evreni ve herşeyi yaratan Rabbimiz öğretebilir. Bunu da içimizden seçtiği peygamberlere gönderdiği vahiylerle yapmıştır. Son vahiy Kur'an tüm sorunlarımızın çözümünü öğrenmek için elimizdedir diyerek başladığı sunumda özetle şunları anlattı:

''Resule İtaat Allah'a İtaattir

Yüce Allahın gönderdiği her elçi, Allahın emir ve yasaklarının tebliğini yapar, Allahın sözlerini iletir. Allah bu seçtiği elçilere tabi olmayı emreder. Yüce Allah ayetinde, kendi dinini tebliğ etmesi için gönderdiği peygamberlere itaatin, Kendisi'ne itaat etmek olduğunu şöyle bildirmektedir:

"Kim Resule itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, Biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik." (Nisa Suresi, 80)

Ayrıca Rabbimiz, müminlere, anlaşmazlığa düştükleri konularda kendilerine yol gösterici olarak, Kuran'ı ve Peygamberimizin sünnetini/örnekliğini almalarını emretmiştir. Yüce Allahın, Kuran-ı Kerimde bu konu ile ilgili olarak bildirdiği ayet şöyledir:

"Aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar." (Nisa Suresi, 65)

Gerçek sünnet, Kuran'ın hayata geçirilmesidir. Bu yüzden Kuranın hayata uygulanmış şekli olan Peygamberimizin sünneti konusunda, mümin erkek ve kadınlar için herhangi bir tevil getirme ve itaatsizlik etme hakkı yoktur. Allah başka bir ayette de şöyle buyurmaktadır:

"Allah ve Resulü, bir işe hükmettiği zaman, mümin bir kadın ve mümin bir erkek için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allaha ve Resulüne isyan ederse, artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapmıştır." (Ahzab Suresi, 36)

Resule İtaat Tüm Müminlere Farzdır

Allah Kuranın birçok ayetinde Resulullaha itaatin tüm müminler üzerinde bir zorunluluk olduğunu bildirir. Bu yüzden Peygamberimizin dini konulardaki uygulamaları Allah tarafından onaylanmış ya da yanlış olduğunda Kur'an'la düzeltilmiştir. 

"... Aranızda bir anlaşmazlığa düşerseniz bunu Allaha ve elçisine döndürün. Şayet Allaha ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir." (Nisa Suresi, 59)

Peygamber, vahiy yoluyla Allahtan aldığı Kuran ayetlerini sadece insanlığa ulaştırmakla kalmaz, aynı zamanda bir görev olan Kur'an'ın açıklanması görevini de yerine getirir.''

Rasule itaat ve Rasul'ün hüküm vermesi konusunda ayrıntılı açıklamalar yapan ve örnekler veren konuşmacı Sünnetin dindeki önemli fonksiyonuna işaret ederek konuşmasını tamamladı. Seminer yapılan katkılar ve sorulan sorulara konuşmacının cevaplarından sonra sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler