"Modernite'nin Temel Paradigmaları"

"Modernite'nin Temel Paradigmaları"

Akhisar Özgür-Der temsilciliğinde düzenlenen seminer programlarında Modernite'nin Temel Paradigmaları başlıklı konu Ahmet Düzgün tarafından anlatıldı.

Ahmet Düzgün konuşmasının giriş bölümünde kısaca Modernite'yi oluşturan tarihi, sosyal ve fikri arka plana değindi. Düzgün konu hakkında özetle şunları anlattı:

Moderniteyi bir zihniyet olarak değerlendirirsek en temel bilinç ilkeleri şunlardır:

1.Rasyonel /Akılcı

2.İçkin bir zihniyettir. (Aşkınlığa / Kutsala karşı)

3.Seküler dünyevi bir zihniyettir.

4.Bilgici(kalbi olana karşı zihni) bir bakıştır.

5.Görünürlükçü (Şovcu, teşhirci) bir zihniyettir.

6.Bireyci bir zihniyettir.

7.Evrimci bir zihniyettir.

8.Merkeziyetçi bir zihniyettir.

9.Yayılmacı bir zihniyettir.

10.Determinist bir zihniyettir.

Paradigma herhangi bir konuda öncül bir ilke olarak benimsenen doğru olduğundan şüphe edilmeyen ve tartışma dışı tutulan öngörülerdir. Modernite bir seri paradigmaya tutunmaktadır ki bunlar .

1. Evrim

2.İlerleme

3.Yenileşme

4.Bilimcilik

5.Bireysellik

6.Sekülerleşme

Modernite'nin paradigmaları  evrim, ilericilik gibi bir çok alanda yanlışlanmasına rağmen modern zihin bu ilkelerden vazgeçmemektedir. Bu ilkelere göre tarih sahnesinden çekilmesi gereken dinlerin yükselişe geçmesi ve insanlığın anlam, amaç arayışına cevap üretebilmesi karşısında modernite'nin güçlü temsilcisi ABD gibi ülkeler yeri geldiğinde askeri müdahaleler, bu olmazsa hayata, ekonomiye, siyasete müdahil olmayan bir din anlayışının yaygınlaşmasını kültürel olarak destekleyerek İslam'la çatışmaktadır. İslam gibi tüm temel değerlere sahip bir dinin müntesipleri olan bizler dinimizin İslami şahsiyet / cemaat üzerinden hayata müdahil olması gerektiğini biliyoruz. bu anlamda İslam hiçbir şeye cevap değil kendisi büyük iddiaları olan bir tezdir. Dolayısıyla kimseye düşmanda değildir. İnsanlık tecrübesi anlamında modernitenin ürettiği her şeye İslam kendi değerlerine göre bakar, bunlarla çatışmayanları alabilir, çatışanları ise kabullenmez. İslam dünyasında Laiklik gibi uygulamaların modern ulus devletler eliyle zorla benimsetilmeye çalışılması, aslında modern değerlerin kurgusal olarak üretilip insanlığa zorla benimsetilmeye çalışıldığının en somut örneklerinden birisidir.

Seminer programı sorulan soruların cevaplanması ve yapılan katkılarla son buldu.

 

 

akhisar-20131201-02.jpg

akhisar-20131201-03.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler