Amasya'da “Kur’an Nasıl Bir Kitaptır?" Semineri

Amasya'da “Kur’an Nasıl Bir Kitaptır?" Semineri

Özgür-Der Amasya Temsilciliğinde Bu Hafta “Kur’an Nasıl Bir Kitaptır?” Konusu İşlendi.

Özgür-Der Amasya Temsilciliğinde bu hafta “Kur’an Nasıl Bir Kitaptır?" konusu işlendi. Dernek Temsilciliğinde müzakereli olarak işlenen konu, Haksöz yazarlarından Mustafa SİEL tarafından şu şekilde özetlendi.

1- Kitap kelimesi, Arapça ketebe (yazma) kökünden gelmekte olup; yazılan, emredilen şey ve günümüzdeki anlamıyla yazılarak oluşturulmuş kitap gibi anlamlara gelir.

2- Kur’an kelimesi, Arapça garae (bir araya getirmek, toplamak) kökünden gelmekte olup; anlamak için bir şeyi okumak, anlamak için okunan kitap gibi anlamlara gelir.

3- Namazların tüm rekatlarının kıyamlarında okuduğumuz 1.Fatiha Suresinin 6. ayetinde, “ihdina sırat el mustegım – Bizi ancak hakkı arayanların (mustegım) ulaşabileceği dosdoğru kurtuluş yoluna (sırat) ulaştır – eriştir (ihdina)” diye dua ediyoruz.

4- Fatiha Suresinin hemen arkasından gelen 2.Bakara Suresi 1’den 5’e kadar olan ayetlerde, bu kitap (zelikal kitab) olarak vasıflanan Kur’anın, Allah’ın azabından korunmak isteyen muttakiler (takva sahipleri) için bir doğru yol rehberi (hüden) olduğu açıklanıyor.

5- Yani, 1.Fatiha Suresi 6. ayette yaptığımız duaya hemen arkasından gelen 2.Bakara Suresi ile cevap veriliyor ve denmek isteniyor ki bize; eğer duanızda samimi iseniz ve gerçekten hidayet (sırata ulaşmak) istiyorsanız; önce bu kitabı (Kur’anı) okuyup anlayın.

6- Hidayet (hüda), samimi olarak hakkı (gerçeği) arayan (mustegım) insanları kurtuluşa götüren dosdoğru yolu (sırat) bulmak ve o yol üzerinde sapmadan yürüyerek kurtuluşa erişmek manasına gelmekte olup; bu yol (sırat) Kur’anda tarif edilmiştir.

7- 7.Araf Suresi 187 ve 188. ayetler ve muhtelif ayetlerden anlaşıldığına göre Kur’an, ğayb alemi (Allah, melekler ve iblis, ahiret) hakkındaki tek doğru bilgi (ilim) kaynağımızdır. Değil başka insanlar, peygamberimizin bile ğayb alemi hakkındaki tek bilgi kaynağı Kur’an olup, peygamberimiz ğayb alemi hakkında Kur’andan öğrendiklerinden başka hiç bilgi vermemiştir. Bu nedenle, peygamberimizin hadisi olduğu iddia edilen ğayb alemine dair rivayetler tümüyle uydurmadır.

8- 2.Bakara Suresi 285. ayetten anlaşıldığına göre Kur’an, temel iman ilkeleri olan Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete iman ve diğer iman ilkeleri hususundaki tek kaynak olup; Peygamberimiz Kur’anda bildirilenler hariç hiçbir iman ilkesi tesbit etmemiş ve tüm mü’minler gibi Kur’anda bildirilen iman esaslarına iman etmiştir.

9- 2.Bakara Suresi 97 ve 98, 42.Şura Suresi 51 ve muhtelif ayetlerden anlaşıldığına göre Kur’an, anlam ve söz olarak Cebrail isimli elçi melek aracılığıyla peygamberimizin kalbi üzerine, Arapça kelime ve cümlelerle indirilmiş olup, tamamen Allah’ın kelamıdır (sözüdür).

10- 3.Ali İmran Suresi 138. ayetten anlaşıldığına göre Kur’an, tüm insanlık için hakkın açıklaması (beyan); ahiret azabından korunmak isteyen muttakiler içinse, ahiret kurtuluşuna ileten hidayet rehberi (hüden) ve hikmetli öğütler (mev’ize) kitabıdır.

11- 5.Maide Suresi 48, 6.Enam Suresi 115 ve 15.Hicir Suresi 9 ve muhtelif ayetlere göre Kur’an; en ufak bir hata içermeyen ve kıyamete kadar Yüce Allah tarafından korunacak tek kitap olduğu gibi, günümüzdeki Tevrat ve İncildeki doğrularıda ortaya çıkaran tek kitaptır.

12- Arapça Kur’an mutlak doğruları içeren tek kitaptır. Diğer tüm islami kitaplarda (mezheb kitapları, ilmihaller, hadis kitapları, tefsirler, mealler ve diğerleri) yanlış ve doğrular karışık olarak bulunur. Bu nedenle (meal ve tefsirler dahil) tüm islami kitaplar mutlaka Arapça Kur’ana göre değerlendirilerek, yanlış ve doğruları anlaşılmaya çalışılmalıdır.

13- 4.Nisa Suresi 82 ile 86.Tarık Suresi 13 ve 14. ayetlerden anlaşıldığına göre Arapça Kur’an, kendi içinde en ufak bir çelişki olmayan tek kitaptır. Mealler ve tefsirlerle diğer dini kitapların kendi içlerinde ve birbirleriyle olan çelişkileri, Kur’anın eksik ve yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır.

14- 6.Enam Suresi 50, 106 ve 145. ayetlerden anlaşıldığına göre Arapça Kur’an; peygamberimiz dahil tüm müslümanların mutlaka ve koşulsuz uyması (tabi olup uygulaması) gereken tek kitaptır. Bu nedenle, Arapça Kur’an hariç diğer tüm islami kitaplardaki (mealler, tefsirler, ilmihaller, hadis kitapları ve diğerleri) bilgiler Arapça Kur’ana göre değerlendirildikten sonra, Kur’ana uygun olanlara uyulur (tabi olunur).

15- 10.Yunus Suresi 2, 25.Furkan Suresi 1 ve muhtelif ayetlerde açıklandığı üzere, Kur’an hakkı batıldan ayıran Furkan, tüm insanları ahiret hesabı ve ebedi cehennem konusunda uyaran Nezir, bu uyarıya kulak verip Kur’an ve gerçek sünnete göre iman ve salih amel ederek yaşayanları da ahirette ebedi cennetle müjdeleyen Beşir’dir.

16- 4.Nisa Suresi 174. ayete göre Kur’an, hakka dair kesin ve açık deliller içeren Burhan, insanları hak ışığıyla aydınlatıp yürümeleri gereken doğru yolu görmelerini ve o yoldan sapmadan yürümelerini sağlayan Nur’dur.

17- 10.Yunus Suresi 57. ayete göre Kur’an; insanların kibir, haset, bencillik gibi manevi hastalıkları için tedavi reçeteleri içeren bir şifa kaynağı; insanlara hikmetli öğütler veren bir öğüt kaynağı (mev’ıza), insanları hakka ileten ve hak üzere yürümelerine imkan sağlayan bir hidayet rehberi (hüden), insanların kurtuluşuna vesile olan bir rahmet kaynağıdır.

18- 2.Bakara Suresi 30’dan 39’a kadar olan ayetler ile muhtelif ayetlerden anlaşıldığına göre Kur’an; insanların niçin ve nasıl yaratıldığını, bu dünyada niye bulunduklarını ve ölümün ardından nereye gideceklerini çok açık ve kesin olarak bildiren Yaratılış kitabıdır.

19- 2.Bakara Suresi 177. ayet ve muhtelif ayetlerden anlaşıldığına göre Kur’an, insanların dünyada bulunuş gayelerini gerçekleştirip ölümden sonraki ahiret kurtuluşuna erebilmeleri için nasıl yaşamaları gerektiğini bildiren Hayat kitabıdır.

20- 49.Hucurat Suresi ile muhtelif ayetlerden anlaşıldığına göre Kur’an, sosyal hayatta uyulması gereken temel hüküm ve hikmetleri içeren bir Adabı Muaşeret kitabıdır.

21- 31.Lokman Suresi 12’den 19’a kadar olan ayetlerden anlaşıldığına göre Kur’an; insanların üstün bir ahlak, kişilik ve karaktere nasıl erişebileceklerini gösteren hikmetli öğütler içeren bir Hikmetli Öğütler (Mev’ize, vaaz) kitabıdır.

22- 2.Bakara Suresi 183’ten 203’e kadar olan ayetler ile muhtelif ayetlerden anlaşıldığına göre Kur’an; namaz, oruç, hac, kurban gibi, şekli (sembolik) ibadetlerin temel ilke, hikmet ve şekillerine dair hükümleri içeren bir İbadetler kitabıdır.

23- 2.Bakara Suresi 220’den 237’ye kadar olan ayetler, 65.Talak Suresinin tüm ayetleri ile muhtelif ayetlerden anlaşıldığına göre Kur’an; insanların evlenme, boşanma, aile hayatı ve miras gibi konularda uymaları gereken temel hüküm ve hikmetleri bir Aile Hukuku kitabıdır.

24- 2.Bakara Suresi 267’den 283’e kadar olan ayetlerden anlaşıldığına göre Kur’an; insanların ticaret ve diğer geçim alanlarında uymaları gereken ilke, esas ve hükümleri içeren bir Ticaret ve Diğer Geçim Vasıtaları Hukuku kitabıdır.

25- 4.Nisa Suresi 58’den 61’e kadar olan ayetler ile muhtelif ayetlerden anlaşıldığına göre Kur’an; bir islam devletinin kurulması ve idaresine dair temel hüküm ve hikmetleri içeren bir Anayasa kitabıdır.

26- 5.Maide Suresi 48’den 50’ye kadar olan ayetler ile muhtelif ayetlerden anlaşıldığına göre Kur’an; bir islam devletinde uygulanacak her türlü (borçlar, ceza, idare ve diğer) hukuk kurallarının temel hüküm ve hikmetlerini içeren bir Kanunlar kitabıdır.

27- 9.Tevbe Suresi 1’den 14’e kadar olan ayetler ile muhtelif ayetlerden anlaşıldığına göre Kur’an; bir islam devletinin diğer devletlerle olan savaş, barış ve diğer tüm ilişkilerini düzenleyen temel hüküm ve hikmetleri içeren bir Uluslararası Hukuk kitabıdır.

28- Özetle kişi, aile, toplum ve devletin nasıl olması ve nasıl yaşaması gerektiğine dair temel hüküm ve hikmetleri içeren TEK DOĞRU HAYAT KİTABIDIR KUR’AN.  

Önceki ve Sonraki Haberler