"İslam'ın Sadece 5 Şartı mı Vardır?"

"İslam'ın Sadece 5 Şartı mı Vardır?"

Özgür-Der Amasya Temsilciliğinde bu hafta "İslam'ın Şartı Sadece 5 mi?" konusu işlendi.

Özgür-Der Amasya Temsilciliğinin bu haftaki seminer konusu “İslam'ın Şartı Sadece 5 Tane midir?” idi. Dernek Temsilciliğinde, Haksöz Dergisi yazarlarından Mustafa SİEL tarafından verilen seminerde özetle şu hususlar vurgulandı.

1- Kişinin islam dinine girdiğini “Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu – Ben şahitlik ederimki Allah’tan başka ilah (tanrı) yoktur ve ben şahitlik ederim ki Muhammed O’nun (Allah’ın) kulu ve elçisidir (peygamberidir).” kelimeyi şehadeti ile ilan etmekte olup, kelimeyi şahadet islamın 5 temel şartından ilkidir.

2- İslamın 5 temel şartından diğerleri ise, günde 5 vakit namaz kılmak, ramazan ayında oruç tutmak, imkanı olanlar zekat vermek ve hacca gitmektir.

3- İslamın 5 temel şartı, islamın ilk ve temel şartları olup, islamın şartları bunlardan ibaret değildir. Nasıl ki imanın Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahirete inanmak olarak saydığımız imanın 5 temel şartı imanın tüm şartları değilde, imana giriş şartları ise; islamın 5 şartıda, islamın tüm şartları değil, islama giriş şartlarıdır.

4- Kişi kelimeyi şahadet getirerek müslümanlığını ilan etmekle, islamın bu 5 şartından hemen sorumlu olur. Arkasından Kur’anı anlayarak okumak ve peygamberimizin gerçek sünnetini öğrenmek suretiyle islamın diğer şartlarını da öğrenmek ve öğrendiği her bir şartı gücü ve imkanları nisbetinde hayatına aktarmak, yani yaşamakla sorumlu olur.

5- Kur’anın bütününden ve peygamberimizin gerçek sünnetinden öğrendiğimiz kadarıyla, islamın diğer şartları ana hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir.

6- 5.Maide Suresi 35 ve pek çok ayette emredilen, Allah yolunda (fi sebilillah) cihad etmek islamın namaz ve zekattan sonra en önemli temel şartlarındandır. Nitekim, 9.Tevbe Suresi 19. ayette, cihadın hacılara su vermek ve Mescidi Haramı onarmaktan daha önemli bir kulluk görevi olduğu bildirilmiştir.

7- Cihad, halkı müslüman olmayan memleketler ile halkı müslüman iken, devletin laik oluşundan dolayı islamın devlet olarak hakim olmadığı yerlerde; gerçek islamı tüm yönleriyle halka ulaştırma (tebliğ) ve devlet yönetimini islamileştirme, üstün kılma, müslümanlar arasında emri bil maruf (doğru şeyler emretmek) ve nehyi anil münker (yanlış şeylerden vazgeçmeye çağırmak), hakkı ve sabrı tavsiye faaliyetleri şeklinde yapılır.

8- Cihad, islamın devlet yönetiminde hakim olduğu laik olmayan memleketlerde ise, meşru islam devletini koruma ve güçlendirme faaliyetleri ile bu devletin islama uygun haklı bir savaşa girmesi durumda, bu devletin ordusunda silahlı olarak savaşmak şeklinde olur.

9- 17.İsra Suresi 33 ile 2.Bakara Suresi 178 ve 179. ayetler gereğince; cihad ve benzeri haklı bir gerekçe olmadıkça kimseyi öldürmemek ve haksız yere adam öldürenleri kısasen öldürmekte, islamın şartlarındandır.

10- 17.İsra Suresi 31. ayet gereğince kürtaj yapmamak ve 32. ayet gereğince zinaya yaklaşmamak; 24.Nur Suresi 2. ayet gereğince zina eden erkek ve kadına toplumun huzurunda 100’er değnek vurmak; 3. ayet gereğince zina eden kadın yada erkekle evlenmemek; 4. ayet gereğince namuslu kadınlara zina iftirasında bulunmamak ve zina iddiasında bulunupta 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurmakta islamın şartlarındandır.

11- 33.Ahzab Suresi 59. ayet gereğince mü’min kız ve kadınların bütün vücutlarını örtecek pardesü benzeri bir örtü – giysi (cilbab) olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları; 60. ayet gereğince toplumda çıplaklık ve fuhuşu yaygınlaştırmak için uğraşanlarla mücadele edilmesi de islamın şartlarındandır.

12- 24.Nur Suresi 30. ayet gereğince mü’min erkek ve kadınların evlenmeleri haram olmayan kadınlara zaruri olmadıkça bakmamaları, 31. ayet gereğince mü’min kız ve kadınların evlerinden dışarı çıkarken başörtülerini, yüzlerinden başka yerlerini kapatacak şekilde bağlayıp, pardesülerinin yakaları üzerine salmaları ve yürürken cinselliklerini belirtecek hal, hareket ve tavırlardan kaçınmaları islamın şartlarındandır.

13- 4.Nisa Suresi 29’dan 40’a kadar olan ayetler gereğince; ticaret, ziraat, iş karşılığı ücret gibi meşru yollar hariç insanların mallarını haksız yollarla yememek; başkalarının meşru yollarla sahip olduğu mal ve mevkilere haset etmemek, Kur’anın belirlediği ölçülere göre miras sahiplerine haklarını vermek, kadının kocasının meşru emirlerine itaat etmesi, kişinin kendini beğenip büyüklenmemesi ve böbürlenmemesi, mallarını gösteriş için değil Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine ve Allah yolunda cihada harcamakta islamın şartlarındandır.

14- 16.Nahl Suresi 90’dan 93’e kadar olan ayetlerde Yüce Allah müslümanlara adaleti, insanlara güzel davranmayı, yakınlarına yardım etmeyi; sözleşme, ahid, yemin ve emanetlere eksiksiz riayet edip yerine getirmeyi emretmekte; düşünmek ve bakmak gibi küçük olsun, zina etmek gibi büyük olsun her türlü cinsel suçu (çirkinli - fuhuş) ve başkalarının hakkına tecavüz etmeyi (bağyi – kul hakkı yemeyi) yasaklamakta olup, tüm bu emir ve yasaklara riayet etmekte islamın şartlarındandır.

15- 5.Maide Suresi 90 ve 91. ayetlerde müslümanların, içki, kumar ve fal oklarından uzak durmaları emredilmekte olup, içki içenlerin taziren değnekle vurulmak suretiyle cezalandırılmaları, peygamberimizin uygulamalı sünnet olan şartlarındandır.

16- 2.Bakara Suresi 275’ten 283’e kadar olan ayetler gereğince, faiz almamak ve vermemek, borçlanmalarda ve peşin olmayan alışverişlerde şahit bulundurmak ve yazmakta islamın şartlarındandır.

17- 31.Lokman Suresi 12’den 19’a kadar olan ayetler gereğince; ana babaya öf bile demeyecek derecede iyi davranmak, lakin onların Allah’ın dinine aykırı emirlerini yerine getirmemek, ihtiyarlayıp muhtaç olunca bakımlarını üstlenmek; büyüklenmemek ve kimseyi küçümsememek, konuşmalarında, yürümesinde, hal ve hareketlerinde tevazulu olmakta islamın şartlarındandır.

18- 25.Furkan Suresi 63’ten 76’ya kadar olan ayetler gereğince; tevazulu olmak ve cahilce söz ve hareketlere karşılık vermeden uzaklaşmak, harcamalarında israf ve cimrilikten kaçınıp, dengeli olmakta islamın şartlarındandır.

19- 49.Hucurat Suresi 6’dan 13’e kadar olan ayetler gereğince; güvenilir olmayan insanların getirdikleri haberlere güvenmeyip araştırma yapmak, iki müslüman grup kavga eder yada savaşırsa adaletle aralarını düzeltmeye çalışmak, başka müslüman kişi yada grupları küçümsememek, haklarında kötü zanda bulunmamak, özel hayatlarını araştırmamak, arkalarından hoşlanmayacakları şeyler söylememek (ğıybet etmemek); insanları cinsiyeti, ırkı, memleketi gibi şeylerle küçümsememek yada büyük görmemekte islamın şartlarındandır.

20- 70.Mearic Suresi 19’dan 35’e ve 23.Mü’minun Suresi 1’den 11’e kadar olan ayetler gereğince; açık haram olmasa bile boş ve yararsız işlerden yüz çevirmek ve islamı güzel yaşayarak insanlara islamı yaşamayı özendirecek şahitlikte bulunmakta islamın şartlarındandır.

21- 42.Şura Suresi 36’dan 43’e kadar olan ayetler gereğince; büyük günahlardan ve her türlü cinsel suçtan kaçınmak, kızdıkları zaman kızgınlıklarını yutup insanlara kızgınlıkla sözlü yada fiili saldırıda bulunmamak, Allah yolunda yaptıkları tüm ortak faaliyetlerini aralarında karşılıklı danışarak alınan kararlara uyarak yapmak; kimseye haksızlık etmediği gibi, müslümanlara yapılan haksız saldırıları yardımlaşmak suretiyle engellemek ve gerekirse kısas yoluyla intikam almasına yardımcı olmak, haksızlığa uğrayanınsa kısasen hakkı kadar karşılık verip karşılıkta aşırı gitmemesi yada bağışlamasıda islamın şartlarındandır.

22- Buraya kadar yazdıklarımız Kur’an ve sünnetten çıkardığımız en önemli ve belli başlı emir ve yasaklar olup, tıpkı islamın 5 şartı gibi islamın vazgeçilmez şartlarıdır. Burada yazmadığımız pek çok emir ve yasak olup, Allah’ın tüm emir ve yasakları önemlidir ve her müslüman bunları doğru bir şekilde öğrenmek ve yaşamakla sorumludur. Zaten imtihan bu emir ve yasaklara uymak hususunda olup, bu emir ve yasaklara ciddiyetle uyarak ahiret azabından korunmaya çalışmak Kur’anda takva olarak isimlendirilmiştir. 

Önceki ve Sonraki Haberler