"Kur’an-ı Kerim’de Aile Modelleri"

"Kur’an-ı Kerim’de Aile Modelleri"

Özgür-Der Amasya Temsilciliğinde Kur’an-ı Kerim’de Aile Modelleri Konusu İşlendi.

19 Nisan 2014 Cumartesi gecesi dernek salonunda bayanlara yönelik olarak gerçekleştirilen seminerde, Özgür-Der Sivas Temsilciliğinden İlahiyatçı Öğretim Görevlisi Zeynep CERAN, konu ile ilgili olarak özetle şunları söyledi.

KUR’ANDA ANLATILAN PEYGAMBER AİLELERİNİN BİZİM AÇIMIZDAN ÖNEMİ

Peygamberlerin tamamı insan olmaları hasebiyle evlat, anne, baba, kardeş, eş… vs. statülere sahiptir ve asli görevleri olan tebliği öncelikle kendi ailelerinde gerçekleştirmişlerdir.

Kendi aileleriyle olan münasebetleri, iletişimleri, benimsedikleri veya uzak durdukları tutum ve davranışlar yalnız kendileri için değil tüm insanlık için bağlayıcı niteliktedir.

Dolayısıyla onların aileleriyle olan ilişkilerine bir ‘aile içi mesele’ olarak bakmamız mümkün değildir.

KUR’AN-I KERİM’DE AİLE MODELLERİ

Kur’an-ı Kerim aile konusuna pek çok surenin farklı ayetlerinde yer vermiştir. Aile birliğinin oluşturulmasından başlayarak, bireylerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını, evlenme, boşanma, miras, çocuk…vs. konularını ayrıntılarıyla açıklamıştır.

Bazı peygamberlerin aileleri veya ailelerinin bazı bireyleri onların peygamberlik yükünü hafifletmeye çalışırken, bazılarının aileleri onlar için tam bir imtihan olmuştur.

Gerek olumlu gerekse olumsuz aile modellerinde Allah Teâlâ’nın insanlığa vermek istediği bir mesaj, bir hikmet mutlaka vardır. Dolayısıyla bu ayetlere ibret nazarıyla bakmak gerekir.

Aşağıda olumlu ve olumsuz aile modelleri olarak peygamber aileleri sıralanmış ve karşılarına ilgili Kur’an ayetlerinden en önemlileri yazılmıştır.

I - OLUMLU AİLE MODELLERİ

A. İMRAN AİLESİ (Ali İmran 35, 36, 37)

 B. HZ. MERYEM VE HZ. İSA (Tahrim,12 -  Al-i İmran,42, 43 - Meryem,30, 31, 32)

C. HZ. ZEKERİYA VE AİLESİ (Meryem,2, 3, 4, 5, 6  -  Meryem,12, 13, 14, 15)

D. HZ. İBRAHİM VE HZ. İSMAİL (Saffat, 100, 101,102 - Bakara, 127, 128, 131, 132 -  Meryem, 54, 55 -  İbrahim, 35 - İbrahim,  40, 41)

E. HZ. MUSA VE HZ. HARUN (Kasas,34,35 - Araf,142, 150,151)

F.  HZ. YUSUF VE KARDEŞLERİ (Yusuf,88, 89, 90, 91, 92)

G. HZ.MUHAMMED AİLESİ (EHL-İ BEYT) (Ahzab, 28,29,32, 33,34

H. LOKMAN (A.S) VE OĞLU  (Lokman, 13, 16, 17, 18, 19)

I.  HZ. ÂDEM VE EŞİ  (Bakara,35, 36, 37)

J.  HZ. EYYUB VE KARISI (Sad, 43, 44)

K. MUSA (A.S) VE KAYINPEDERİ ŞUAYB (A.S) (Kasas, 23, 24, 25, 27, 28)

II. OLUMSUZ AİLE MODELLERİ

A. EBU LEHEB VE KARISI (Leheb,1, 2, 3, 4, 5)

B. HZ. LUT ’UN KARISI VE HZ. NUH’UN KARISI (Tahrim, 10 - Hud, 40, 41, 42, 43 -

Hud, 45, 46)

C. HZ. İBRAHİM VE BABASI (Meryem, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 - Tahrim, 11)

D. HZ. YAKUP VE OĞULLARI (Yusuf, 7, 8, 9, 10)

E. HZ. ÂDEM’ İN OĞULLARI (Maide, 27, 28, 29, 30, 31)

F. ZÜLEYHA VE EŞİ (Yusuf 23,24,25,26,35)

KUR’ANDAKİ OLUMLU AİLE MODELİNİN DAVRANIŞ KALIPLARI:

1.       Aile bireylerinin imanlı olması ve bu imanı ibadet ve diğer hayırlı amellerle muhafaza etmeleri, Allah korkusunu sürekli içlerinde taşımaları

2.       Aile kuracak bireylerin, bunun için gerekli ruhsal olgunluğa ulaşmaya çabalamaları

3.       Aile bireylerinin birbirleri için, hem dünyevi hem de uhrevi anlamlarda hayır dua etmeleri

4.       Anne babanın evladına saygı duyması ve hayırlı tavsiyelerde bulunmaları

5.       Evladın anne babayı koruması ve onlara saygı göstermesi

6.       Doğacak çocuğun uhrevi hedeflerle islenmesi

7.       Aile reisinin evlatlarına hayrı vasiyet etmeleri

8.       Aile içi problemlerin uygun yollarla/ yöntemlerle çözülmesi, gerektiğinde alttan alabilme, sabır gösterme

9.       Hayırlı işlerde ortak hareket etmek

10.    Aile bireylerinin birbirlerinin üstün yönlerini takdir edebilmeleri

11.    Aile bireylerinin vakarlı, dengeli davranmaları

12.    Kalp yumuşaklığı, merhametli olma

13.    Zulme zulümle karşılık vermemek

14.    Aile bireylerinin iffetlerini korumaları

15.    Günahlardan birlikte tövbe etme, kötülükten birlikte uzak durma

16.    Aile bireylerinin birbirlerini affetmeleri

17.    Ailede (eşlik, kardeşlik vs.) hukukunun inançla pekişmesi

KUR’ANDAKİ OLUMSUZ AİLE MODELİNİN DAVRANIŞ KALIPLARI:

1.     Aile bireylerinin küfür, imansızlık ve günahta ısrar etmeleri

2.     Allah korkusundan ve takvadan uzaklaşma

3.     Aile bireylerinde iffetsizlik ve ihanet

4.     Aile bireylerinin birbirlerini kıskanmaları

5.     Aile bireylerinin birbirlerinin arkasından planlar, tuzaklar hazırlamaları

6.     Aile bireylerinin her türlü zulümde ve şerde birlikte hareket etmeleri, birbirlerini günaha teşvik etmeleri

7.     Kötü söz, zorbalık ve şiddet yanlısı ol

 

zeynep_ceran-20140421-01.jpg

zeynep_ceran-20140421-02.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler