Tebliğ Sonuç Odaklı Bir Eylemlilik Değil, Hayat Tarzıdır!

Tebliğ Sonuç Odaklı Bir Eylemlilik Değil, Hayat Tarzıdır!

Özgür-Der Amasya şubesindeki sunumunda Rıdvan Kaya dayatılmış şartlara göre tanzim edilmiş bir hayat değil, Kuran’ın belirlediği ölçüler doğrultusunda yaşamakla mükellef olduğumuzu vurguladı.

Özgür-Der Amasya şubesine misafir olan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya 'Kuran'ı Hayatımızın Merkezine Almak' başlıklı bir sunum yaptı ve programda cahili atmosferin kuşatıcılığı karşısında Müslümanların kimliksel bir kriz içine düşmemeleri için ilkeli ve sahih ölçülerden hareket etmelerinin gerekliliğini vurguladı.

Rıdvan Kaya konuşmasına şu sorularla başladı: "Hayatımızı ne yönlendirip, şekillendiriyor? Meşgul olduğumuz işler ve ilişkiler öncelikle mücadelesini vermekle mükellef olduğumuz işler midir? Ve tüm bu uğraşlarımız bizi Rabbimize yakınlaştırıp, daha izzetli ve muttaki bir hayat yaşamaya sevk ediyor mu?"

Konuşmasında "Müslümanlar adına zaaflı tutumların çokça sergilendiği bir dönemden geçiyoruz. Siyasi, ticari, akademik beklentiler, statü arayışları insanları savurabiliyor. Ve 'şartlar' mazereti adeta her türlü ölçüsüzlüğü, kirliliği örtüyor, hassasiyetleri aşındırıyor" diyen Rıdvan Kaya bu durumun büyük ölçüde muğlaklık ve inanılanı içselleştirememenin neticesi olduğunu belirtti. Araçların amaç haline gelmesinin büyük zaaf olduğunu vurgulayan Kaya dünyevi bir hedefe 'ne pahasına olursa olsun ulaşma' yaklaşımı tehlikenin kaynağıdır. Oysa ilkeler temelinde yaşanmalı ve dava bilinci hayata yön vermelidir" diye konuştu.

Konuşmasında Müslümanlar arasındaki ilişkilere de değinen Rıdvan Kaya iş icabı, akrabalık gereği ya da dünyevi bir beklenti karşılığında insanlarla ilişkilerimizde gayet yumuşak ve kuşatıcı olmaya çalışırken, kardeşlerimizle ilişki ve irtibatlarımızda sertlik, kırıcılık, esneklik ve merhametten uzak tavırlar takınılmasının büyük bir tutarsızlık olduğunu hatırlattı.

Kardeşlik hukukunun nefsimize yönelik rahatsızlıklarla ilgili olarak affetmeyi, gerektiğinde görmezden gelmeyi, hatta unutmayı gerektirdiğini, Allah için fedakarlık yapmanın insanı güçlü kılacağını vurguladı. Bu konuda ashabın örnek alınması gerektiğini belirten Kaya, Resulullah'ın (s) "Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun günahını örter" buyruğunun kardeşlerimizle aramızda yaşadığımız problemlerde ölçümüz olması gerektiğini söyledi.

Rıdvan Kaya konuşmasını "duygularımız, düşüncelerimiz, eylemlerimiz ve özlemlerimiz ancak Rabbimizin muttakiler için vaadi olan cennet hedefine yönelmeli ve bu hedefe götürecek bir tutarlılığı, samimiyet ve cehdi yansıtmalıdır. Dünyevi talep ve arzular bizi asli hedefimizden alıkoymamalıdır" diye bitirdi.

Önceki ve Sonraki Haberler