Teröre Teslim Olmamalıyız

Teröre Teslim Olmamalıyız

Özgür-Der Amasya Temsilciliği, 15 Temmuz sonrası hız kazanan ve Gaziantep saldırısı ile zirve yapan terör eylemlerine dair bir basın açıklaması yaptı.

Özgür-Der Amasya Temsilcisi Mustafa Siel tarafından yapılan basın açıklamasında, 15 Temmuz'da ABD taşeronu FETÖ'cü darbe girişimine teslim olmayan halkımızın, yine ABD tarafından doğrudan sahaya sürülen PKK ile dolaylı yollardan sahaya sürülen IŞİD terörüne de teslim olmayarak, Türkiye ve ümmetin geleceği üzerinde oynanmaya çalışan oyunları bozması gerektiği belirtildi.

Basın açıklamasının tam metni;

TERÖRE TESLİM OLMAMALIYIZ!

23 Ağustos 2016

Terör kitleleri yıldırarak, ulaşmak istediği amaca boyun eğdirmeyi hedefler. Bu nedenle teröre karşı koymanın tek yolu, ona boyun eğmemektir. 15 Temmuz darbe girişimin amacı, ABD'nin taşeronu FETÖ aracılığıyla Türkiye halkına ve devlete boyun eğdirmek olduğu gibi, arkasından aynı dış odakça doğrudan sahaya sürülen PKK ile dolaylı yollardan sahaya sürülen IŞİD gibi terör örgütlerinin gerçekleştirdiği acımasız terör saldırıların da tek amacı Türkiye halkına ve dolayısıyla devlete boyun eğdirmektir.

Nasıl ki 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbe girişimine karşı kurşunların üstüne gidilmek ve şehitler verilmek suretiyle dik durularak darbe girişimi önlenmek suretiyle oyun boşa çıkarıldı ise, şu andaki terör saldırıları karşısında da dik durmak ve paniklememek suretiyle oyunu boşa çıkarmak gerekmektedir.

Panik ve yılgınlık, ümitsizlik ve karamsarlık başladığı anda, terörün planlayıcıları başarıya ulaşma ümidine kapılarak daha korkunç eylemlere yol verecekler, bu tür olumsuz duygular topluma hakim olup toplum pes edince de mecburen devlet boyun eğecek, terörün planlayıcıları başarıya ulaşmış, Türkiye'ye boyun eğdirmiş olacaklardır.

Terör eylemleri karşısında dik durup paniklenilmemesi, ümitsizlik ve karamsarlığa kapılınılmaması, tam aksine mücadele bilinç ve azminin keskinleşmesi halinde ise; terörün planlayıcıları ümitsizliğe kapılacak, kendileri açısından fayda yerine olumsuz imaja sebep olunması ve maskelerinin iyice düşmesi şeklinde zarar vermeye başlaması nedeniyle mecburen terör eylemlerinden vaz geçeceklerdir.

Her Darbe Bizleri Daha da Güçlendiriyor

Sivil darbe girişimi olan Gezi Kalkışması Süreci, FETÖ'cü 17/25 Aralık Yargı Darbe Süreci, PKK ve PYD'nin Kobani bahaneli saldırıları ve FETÖ'cü 15 Temmuz darbe girişimi halkımızın dik duruşu, paniklememesi ve ümitsizliğe kapılmaması nedeniyle nasıl atlatıldı ve her defasında daha güçlenilerek çıkıldı ise, şu andaki terör saldırılar da öyle atlatılacak ve daha güçlenilerek çıkılacaktır Allah'ın izni ve yardımı ile.

15 Temmuz darbe girişimi ile, yüce Allah'ın Bakara Suresi 216. ayetteki vaadi nasıl gerçekleşti, hoşumuza gitmeyen şeylerde nasıl hayırlar olduğunu gördü isek, yine hoşumuza gitmeyen bu terör saldırılardan da hiç ummadığımız hayırların ortaya çıkışına şahit olacağız inşaallah.

Diğerleri gibi bu terör saldırı süreci de geçecek ama, PKK ve IŞİD taşeronlarını da silip süpürerek, bu taşeronların ağababalarına ve üst akıllarına darbe üstüne darbe indirerek geçecek Allah'ın izni ve yardımıyla, tıpkı 15 Temmuzda olduğu gibi.

Yeter ki toplum olarak paniklemeyelim, yılmayalım, ürkmeyelim, geri adım atmayalım, teröre teslim olmayalım. Böyle sıkıntılı süreçlerde Yüce Allah'ın 3.Ali İmran Suresi 139. ayetteki vaadini hatırlamalı, üzülmemeli, gevşememeli, inanıyorsak haklı olduğumuz sürece Allah'ın bizimle olduğunu ve üstün geleceğimizi bilmeliyiz.

Sıkıntılı süreçlerde 2.Bakara Suresi 153. ayette emredildiği üzere, sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyerek sabretmeli; saldırıların acısına katlanmak için elimizi dişlemeli, bu operasyonun acısının, saldırılar amacına ulaşırsa çekeceğimiz acıların yanında hiç kalacağını idrak etmeliyiz.

Artık Geriye Dönüş Yok

15 Temmuzda Türkiye'de batının işbirlikçisi Kemalist frejim tarafından 100 yıldır uyutulan fay hattı harekete geçmiş, Anadolu coğrafyasında Ümmetin yeniden diriliş kıyamı başlamış olup, tekrar durması mümkün değildir. 15 Temmuz hareketin başı idi, sonrasında asıl artçılar gelecek ve daha şiddetli olacaktır.

Artık gelinen noktada yediden yetmişe her birimiz Ya istiklal ya ölüm demeliyiz. Başka tercih seçeneğimiz yoktur. Ya 15 Temmuz gecesi kurtulmak için kıyam ettiğimiz 100 yıllık batının kemalist rejim eliyle dolaylı olarak kurduğu hegemonyasına tekrar boyun eğip 78 milyonluk Türkiye halkı ve 1,5 milyonluk İslam Ümmeti olarak batının kölesi olarak zillet içinde yaşamaya devam edeceğiz, yada içimizden şehitler vererek kölelik zincirlerini kırıp, hür ve izzetli olarak yaşayacağız toplum ve ümmetçe. Böylece hem dünyada hür ve izzetli, hem ahirette daimi cennette olacağız inşaallah.

Bedelsiz özgürlük, izzet ve cennet olmaz. Sadece Allah'a kulluk etme özgürlüğü ve izzeti, daimi cennet nimeti mutlaka bedel gerektirir. Üstelik izzet ve cennetin bedeli de sadece içimizden bazılarının şehitliği olup, şehitlik gibi yüce bir makama erişmenin Allah katındaki değeri bir yana, vereceğimiz bu şehitlerde 78 milyon içinde binlerle ifade edilecek kadar az olacaktır. Ama bu bedeli göze alamayıp tekrar batıya boyun eğersek, tüm toplum ve ümmet çok daha büyük ve telafisi mümkün olmayan bedeller ödeyecek, dünyada batıya köle olarak zillet içinde kalmaya devam etmekle kalmayıp, ahiretimiz de riske atmış ve Allah muhafaza kaybetmiş olacağız.

Gerek 15 Temmuz darbe girişimine ve gerekse son terör saldırılarına ve de bu saldırılarda hayatlarını kaybedenlere bu bilinçle bakmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatarak, terör saldırılarında ölen masum sivillere ve güvenlik güçlerine Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, geride kalanlarına sabrı cemil, halkımıza ve ümmetimize yakın ve açık zaferler ve cennet nimeti nasip etmesini niyaz ediyoruz.

Mustafa Siel

Özgür-Der Amasya Temsilcisi

Önceki ve Sonraki Haberler