"Toplum Değerlendirmesi Neden Önemlidir?"

"Toplum Değerlendirmesi Neden Önemlidir?"

Özgür-Der Amasya Temsilciliğinde bu hafta “Toplum ve Toplum Değerlendirmesinde Ölçü” konusu işlendi.

HAKSÖZ-HABER

Özgür-Der Amasya Temsilciliğinin seminerlerinin bu haftaki konusu “Toplum ve Toplum Değerlendirmesinde Ölçü” idi. Dernek binasında 1 Nisan 2012 Pazar günü saat 14.00’da başlayan semineri Özgür-Der Sivas Temsilciliğinden Sinan CERAN verdi.

“Toplum değerlendirmesi neden önemlidir?” diye soran Sinan Ceran, İslam’ı yaşamak, yaşatmak ve yaymak sorumluluğunun bir gereği olarak toplum değerlendirmesi yapmanın değerine dikkat çekti. Yapılacak tebliğin doğru araç ve yöntemlerinin tespiti bakımından toplum değerlendirmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Hidayete karşı sapıklığı tercih eden toplumların ortak özelliğinin tevhidden sapma olduğunu belirten Ceran, “Her topluma has sapma özellikleri tevhidden sonra davetin yönünü belirlemiştir.” dedi.

“Tarih ve toplum belirleyici olabilir mi?”

Tarih ve toplum değerlendirmesi önemli ve gerekliyken bunların kutsanmasının yanlış olacağını ifade eden Ceran, Kur’an’ın ciddi bir tarih ve toplum değerlendirmesi yaparken bu değerlendirmede eksene ders ve ibret almayı koyduğu, yok saymak ve kutsamak gibi bir değerlendirme yapmadığını söyledi.

Toplumların homojen olmadıklarını, tevhid-şirk ekseninde de olsa bu başlıklar altında farklı kategorilerin var olduğunu belirten Ceran, bu durumun toplumu tanımlamada güçlük çıkarsa da topluma hakim olan değer ve normların, sistemin toplumu değerlendirme ve tanımlamada önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Ceran, Toplumsal yapı ya da topluma hâkim olan sisteme kolektif toplumsal iradenin müstahak olduğu ve bu sebeple Allah’ın bu iradeyle birlikte takdir ettiği sonuçtan ibaret olduğunu vurguladı. Toplumların doğru ya da yanlıştan yana değişim geçirdiklerini, Allah’ın bu tercihe uygun yeni bir durum takdir ettiğini belirtti.

Mekke müşrik sisteminin insanlarının kendilerini doğru yolda olduklarını sanmaları ve Hz. Peygamber ve yanındakileri sapıklıkla suçlamalarına dikkat çeken Ceran, cahiliyenin, insanların, toplumların yaşam biçimlerini vahiy dışı zan ve heva üzerine bina etmeleri anlamına geldiğini ve vahyi hakikate dayanmayan tüm hayat sistemlerinin de cahiliye olduğunu belirtti.

Ceran, Kur’an’da belirtilen kader, ölçü konusunu değerlendirdi.

Toplum değerlendirmesinde karşılaşılan iki yanlışa işaret eden Ceran, toplumun tümünün Müslüman olduğu ya da toplumun tümünün kafir olduğuna ilişkin değerlendirmelerin toptancı, aceleci ve adil olmayan bir yaklaşımı ifade ettiğini söyledi.

Toplumsal değişim ve dönüşümün zor, sancılı ve uzun bir uğraş olduğunu anlatan Ceran, sisteme karşı tevhid ve adalet mücadelesini, şirki, ifsadı ıslah çabasını ortaya koyanların; diğer taraftan İslam adına şirk sistemiyle uzlaşanların da aynı şekilde ıslah edilmeye çalışılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Son olarak toplumda yaygınlaşan münkere karşı uyarma, ıslah mücadelesini yerine getirmeyenlerin onlarla birlikte azaba duçar olacağının altını çizen Ceran, sunumunu katılımcıların sorularına cevap vererek bitirdi.

amasya-temsilciligi.jpg 

Önceki ve Sonraki Haberler