Katil Mısır Ordusu Ankara'da Protesto Edildi

Katil Mısır Ordusu Ankara'da Protesto Edildi

Ankara'da Adeviyye'de katliam yapan Mısır Ordusu protesto edildi.

Özgür-Der Ankara Şubesi Özgür-Der Van ve Diyarbakır Şubelerine yapılan saldırıları ve Mısır'da yapılan katliamları protesto etmek amacıyla Mısır Büyük elçiliği önünde Ankara'daki İslami kuruluşların katılarak destek verdikleri bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması Âdem Özköse'nin açılış konuşmasıyla başladı. Özköse; Özgür-Der'in, kurulduğu günden bu yana gerek Türkiye'de, gerekse dünyanın diğer coğrafyalarında yalnızca Müslümanlara yönelik değil mazlum bütün insanlara karşı yapılan baskı zulüm ve dışlamalara, yok saymalara hep karşı çıkmıştır. Karşı çıkışları sadece basın bildirileriyle değil, alanlarda ve toplumun duyarlı katmanlarının da katılımını sağlayan programlarla, eylemlerle protesto eden bir kuruluş olduğuna şahitlik edenlerdeniz diyerek başladığı konuşmasını; "Özgür-Der, Suriye baas Rejiminin yıllardır Müslümanlara yönelik baskı zulüm işkence ve katliamlarına karşı durmuş, Suriye'deki İslami direnişe destek vermiş, eylemleri ve gıda ilaç yardımlarıyla Suriye halkının yanında olmuştur. "sözleriyle devam ettirdi. Özköse konuşmasını; "Özgür-Der Baas Rejiminin yanında yer alan bir takım çevrelerin Rojava'da Müslümanlar Kürtleri katlediyor yalanı üzerinden birtakım fotoğrafları özellikle sosyal medya üzerinden servis yapanların kamuoyu oluşturma çabalarına duyarsız kalmamış, söz konusu haberlerin ve fotoğrafların yalan olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunun üzerine PYD-ve PKK yanlıları bu gerçeği hazmedememişler ve Özgür-Der'e bu çirkin saldırıları gerçekleştirmişlerdir. Bu olayların aslında bağımsız kendi içinde gelişen olaylar olmadığını bunun dış güçler tarafından beslendiğinin bilincindeyiz. Ama şunu içtenlikle söylüyoruz ki Özgür-Der yalnız değildir. Biz hepimiz Özgür-Derliyiz.' ifadeleriyle sonlandırdı.

Daha sonra söz alan Hacı AYDEMİR ise; Özgür-Der, şimdiye kadar İslami duruşuyla hiç kimseyi ayırt etmeden zulme karşı mücadele etmiş bir kuruluştur. Biz onları hep meydanlarda zulme karşı mücadelede gördük. Suriye konusunda da yaklaşık 3 yıldır Esed zulmüne karşı Kürdüylü, Türmeniyle ve Arabıyla zulme maruz kalan insanların yanındaydılar. bu saldırılar yalnızca Özgür-Der'e değil aynı zamanda sözünü ettiğimiz bu masum Suriye halkına ve orada Esed katiline karşı direnene insanlara yapılmıştır.' ifadelerini kullandı.

Son olarak söz alan Özgür-Der Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Çeliker; 'Öncelikle Özgür-Der'e yapılan saldırılar karşısında bizlere destek olan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu destek Allah'ın "Onlar zulme uğradıklarında birlik olup karşı dururlar" ayetini ete kemiğe büründürmektir. Öncelikle, Suriye'de kendi halkına silah doğrultan ve yüz binlercesini katleden, milyonlarcasını da mülteci konumuna düşüren katil Esed yönetimine baş kaldıran ve mücadele eden kardeşlerimize verdiğimiz destek derneğimize yapılan çirkin saldırılarla nihayete ermeyecektir. Bizler birilerinin icazetiyle değil Rabbimizin emirlerine teslim olarak hayatımıza nizam verenlerdeniz." diyerek başladığı konuşmasını; "Daha düne kadar haklı olarak sistemin katliamlarına, kendilerini yok saymalarına karşı mücadele edenler bu gün aynı uygulamaları Suriye'de hem de hiçbir kavmi ayırmadan yapan Esed rejimine destek vererek kendilerini yalanlamaktadırlar. Bunu sadece Suriye'de değil Gezi Parkında da darbecilerin yanında yer alarak gösterdiler. Temsil ettiğini iddia ettiği Kürt halkından, masum insanları ve çocukları katleden bir örgütün bizi çetecilikle suçlaması ne kadar tutarsızsa İnsan haklarını savunduğunu iddia eden bir kuruluşun bizlere "Mavi Marmara'da katliam olurken İHH ve Özgür-Der neredeydi?" sorusunu sorması da o kadar tutarsızdır. Zira İHH ve Özgür-Der o sırada Mavi Marmara'nın içerisinde katlediliyorlardı. Mavi Marmara'nın adıdır İHH ve Özgür-Der. Şu an da Mısır'da kardeşlerimiz darbecilere karşı tankların önünde can veriyor. Bizler onların yanındayız. Ama sizler "Taksim'den Tahrir'e" sloganları atarak darbecilerin yanında olduğunuzu beyan ettiniz. Rabbimiz inşallah Mısır'da ve Suriye'de kardeşlerimizin verdiği mücadeleyi zaferle sonuçlandırsın. Unutmayın ey zalimler karşınızda "Sana geldik ey Allah'ım" diyerek kefenlerini giymiş bir halk var. Unutmayın ki Firavunların karşısında bir Musa hep olacaktır." sözleriyle sona erdirdi.

ankara_misir_eylem.jpg

ankara_misir_eylem-(2).jpg

ankara_misir_eylem-(3).jpg

ankara_misir_eylem-(4).jpg

ankara_misir_eylem-(5).jpg

ankara_misir_eylem-(6).jpg

ankara_misir_eylem-(7).jpg

Basın açıklamasının tam metni:

BASIN AÇIKLAMASI

Bugün, hem Suriye'de direnişe destek verdiği ve "Rojava'da Katliam" haberleriyle ilgili yalanları ifşa eden ÖZGÜR-DER'in Van ve Diyarbakır şubelerine yapılan silahlı ve molotoflu saldırıları hem de Mısır'ın Müslüman yiğitlerinin aylardır sürdürdüğü onurlu direnişine karşı katil Sisi ve tetikçilerinin Adeviye ve Nahda meydanlarına saldırarak 400'den fazla kardeşimizi şehid etmesini protesto etmek için toplandık.

ÖZGÜR-DER'e saldıranlar aslında İslami kimliğe, Suriye direnişine, Rabiatul Adeviye direnişine saldıranlardır. Zira bizim temsil ettiğimiz çizgi Adeviye'nin ve Suriye direnişinin kimliği olan İslami çizgidir. On yıllardır devletin baskısından, muhalif düşüncelere tahammülsüzlüğünden, tektipleştiremediği unsurlara karşı inkar ve imha siyaseti izlediğinden, faili meçhullerden şikayet edenler tutum ve eylemleriyle eleştirdikleri devletin ahlakını ve tarzını birebir benimsediklerini, içselleştirdiklerini ortaya koymaktadırlar. Farklı olana tahammülsüzlük saldırganlaşmayı, Kürdistan coğrafyasında hegemonya siyaseti şiddeti beraberinde getirmektedir.

Ve her defasında bu otoriter-tahakkümcü anlayış kendisini bir takım yalanların ardına sığınarak meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Şiddeti, baskıcı-faşizan tutumlarının aracı kılanlar bu kez de saldırılarına gerekçe olarak Özgür-Der’in “Kürtleri katleden çetelere destek” verdiği yalanına sığınmaktadırlar. Bir kere daha bu çirkin iftirayı şiddetle reddediyoruz!

Öncelikle gerçekleştirdikleri saldırılarla “çete” sıfatını kimin hak ettiği ortadadır. Hiç şüphesiz sivil kuruluşları molotoflu, silahlı saldırılarla yıldırmaya, susturmaya çalışanlar, kamuoyunda dehşet ortamı meydana getirerek aykırı sesleri bastırmaya çalışanlar çete sıfatını bizatihi hak etmektedirler.

Bizim iki buçuk yıllık süreçte Suriye halkının özgürlük mücadelesine desteğimiz ortadadır. Ya bize çirkin iftiralar yöneltenler! Yüz bin kişinin katledilmesi, kentlerin, kasabaların, köylerin tanklarla, uçaklarla, Scud füzeleriyle vahşice vurulması karşısında bugüne dek ne yaptığınızı söyleyebilir misiniz? Adeviye'de tek silahları Allah'a sığınmak olan Mısır'ın Müslüman evlatlarının katledilmesiyle ilgili olarak neler yaptınız. İnsanlık, vicdan ve erdem adına ortaya koyabileceğiniz tek bir çabanız oldu mu?

Hayır, olmadı! Tersine sistematik biçimde direnişi karaladınız, Baas rejiminin propagandif söylemlerini tekrarladınız. Katliamlara göz yumdunuz. Gezi Parkından "Taksim'den Tahrir'e" şeklinde bağırarak Mısır Cuntasına destek verdiniz. Ve şimdi bizlere insanlık dersi vermeye kalkışıyorsunuz. Bu kabul edilemez!

İHD gibi güya insan haklarından bahseden bir kurum bizlere "Mavi Marmara'da insanlar katledilirken neredeydiniz' diye soruyor. Onlara şunu söylüyoruz. Mavi Marmara'da katledilen bizlerdik. Mavi Marmara'nın adı İHH' dır, Özgür-Der'dir. Ancak 3 yıldır yüz bin insan katledilirken milyonlarcası mülteci konumuna düşürülürken, Mısır'da sadece bugün 400 kardeşimiz katledilirken sizler neredeydiniz. Gezi'de darbecilerle kol kolaydınız, Suriye'de katil Esed'in yanındaydınız, bu günde katil Sisi'nin yanındasınız.

Bir kere daha hatırlatıyoruz. Saldırılarınızla bizi susturamaz, gerçekleri örtemezsiniz. Bu tür tavırlar sadece acziyetinizi ve iddialarınızın altının boş olup tartışılmasından korktuğunuzun göstergesidir.

Son olarak; Mısır'da ve Suriye'de "Lebbeyk Ya Allah" diyerek direnen kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu ilan ediyor katilleri lanetliyoruz.

GENÇ BİRİKİM DERGİSİ - AKABE VAKFI – SANCAKTAR DERGİSİ – ARAŞTIRMA KÜLTÜR VAKFI – ŞEHİR VE MEDENİYET DERNEĞİ – İHH – İNSAN-DER – KÖKLÜ DEĞİŞİM DERGİSİ – VAHDET VAKFI – ÖZGÜR-DER

 

Önceki ve Sonraki Haberler