Akaidin Kaynağı Vahiy’dir

Akaidin Kaynağı Vahiy’dir

Antalya Özgür-Der temsilciğinin bu ay ki konuğu Hamza Türkmen idi.

Antalya Özgür-Der temsilciğinin bu ay ki konuğu Hamza Türkmen idi. Antalya Özgür-Der Temsilciliği tarafından her ay düzenlenen eğitim seminerlerinin ikincisi dün Ö. Öğrenci yurdu konferans salonunda yapıldı.

Düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Hamza Türkmen  "İSLAM AKAİDİNE SIZAN YANLIŞLAR" konulu sunum yaptı. Konuşmasının başında Ümmetin içinde bulunduğu zilletin ve yaşanılan zulümlerin kaynağının Kendisini İslam'a nispet edenlerin Kuran'ı terk etmeleri olduğuna değindi.

Eşari ve Maturidi itikadlarına göre Zalim ve fasık imama itaatin farz olduğunu bunun Vahye açıkça karşı olması Kuran'i değerlerle çelişmesine rağmen bir iman kaidesi ne dönüştürüldüğü bu gibi insan tarafından üretilen ve Kuran i Değerlerle açıkça çelişen anlayışların akideye dönüştürülmesinin Ümmeti çürüttüğünü anlattı. Müslümanların Zülüm ve haksızlığa karşı hakkın ve adaletin şahidi olması gerektiğini izah etti.

Müslümanların Ümmet bilincinden uzaklaşmalarının ana nedeninin Siyasi ve sosyal ihtilafların Şekillendirdiği üretilmiş akideleri olduğunu örnekleriyle açıkladı.

H. Türkmen, Emevi döneminde çok geniş bir coğrafyanın fetih edildiğini, fethedilen bu topraklar da yaşayan kavimlerin topluca İslam'a girdiğini ancak İslam'a giren bu kitlenin Kuran'i eğitimden Geçirilemediği bu nedenle İslam'a yeni giren kavimlerinin kendi gelenek ve pagan inançlarını Islama taşıdıklarını vurguladı. Yaşanan siyasi ihtilafların bu dönemde oluşan itikadı mezheplerin olumunda başak etki yaptığını birbirleri ile çeşitli ihtilafları olan grupların kendi düşüncelerini akideleştirerek diğerlerini İslam dışına itme çabasına koyulduklarını örnekleriyle anlattı. Kelamın Antik yunan Felsefesinin tercüme edilerek İslam'i kavramlarla ifade edilmesi olduğunu, Soyut Kelam'i Tartışmaların Müslümanları Kuran Uzaklaştırdığına vurguladı.

Kelamcıların Yunan felsefesinin yaratılış felsefesi olan sudur teorisi İslam'a taşıyarak Peygamberi İnsan üstü bir mahiyet kazandırdıklarını Peygamberimizin Beşeri yönünü inkara yöneldiklerini bununda Müslümanların Kuranı terk etmesine yol açtığını örnekleriyle anlattı.

H. Türkmen İslam akaidinin kaynağının vahiy olduğunu, sübutu ve Delaleti kesin olmayan gaybi konuların akideleştirilemez dedi.  Gaybin Beşer tarafından bilinemeyeceğini, Gaybi konularda yapılan değerlendirme ve yorumların Zan dan öteye bir değerinin olmadığı izah ederek  İslam İnancının Zan üzerine inşa edilemeyeceğini izah etti.

Kuran eğitiminin önemine vurgu yapan Hamza Türkmen " Bedeviler, dedi ki: "İman ettik." De ki: "Siz iman etmediniz; ancak "İslam (müslüman veya teslim) olduk deyin." Ayetini hatırlatarak. İslama girenlerin mutlaka Kuran'i bir eğitimden geçmeleri gerektiğini Hakikatin şahidi olan müslünaların üzerinde bunun bir görev olduğunu insan üretimi zan ni değerlerden uzaklaşmadan Salih bir itikad ve bir biriyle kaynaşmış Vasat bir ümmetin oluşamaz dedi.

Önceki ve Sonraki Haberler