Antalya’da “Adaleti Ayakta Tutmak” Semineri

Antalya’da “Adaleti Ayakta Tutmak” Semineri

Özgür-Der Antalya Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu aylık konferansların bu ay ki konusu “Sosyal ve Siyasi İlişkilerde Adaleti Ayakta Tutmak” idi. Konferansı Kenan LEVENT sundu.

Kenan Levent konuşmasına adaletin sözlük ve terim manalarını açıklayarak başladı. Daha sonra adalet kavramının konuları bakımından da gruplandırıldığını ifade ederek şu konu başlıkları hakkında bilgi verdi:

a)    Kelami (İlahiyat, Teolojik) düzeyde adalet

b)    Felsefi adalet

c)    Siyasi adalet

d)    Yasal (hukuki) adalet

e)    İktisadi adalet

f)      Ahlaki adalet

g)    Sosyal adalet

Seyyid Kutup'un "sosyal adalet" kavramı ekseninde adalet kavramını irdeleyip Kutup'un şu sonuca vardığını belirtti: "İslam düşüncesinin uluhiyet, kainat, hayat ve insan hakkındaki bakış açısını genel olarak kavramaksızın, İslam'a göre sosyal adaletin yapısını gereğince idrak etmemiz mümkün değildir." Kenan Levent, Seyyid Kutup'a göre İslam'ın üzerinde sosyal adaleti ikame etmiş olduğu temel esasları şu gruplara ayırarak açıkladı: Mutlak vicdan özgürlüğü, mükemmel insani eşitlik, sağlam ve güvenilir sosyal dayanışma.

Levent, Kur'an'da "kavvamine bil kısti" ile ifade edilen Nisa suresi 135. ayetini okudu ve "Kıst" kavramını açıkladı.

 "Ey iman edenler! Kendi nefisleriniz, anne babalarınız ve yakınlarınız aleyhine de olsa Allah için şahitlikte bulunarak adaleti gereği gibi uygulayan kimseler olun. (Muhatabınız) zengin de olsa fakir de olsa, (bilin ki) Allah onlara daha yakındır. Şu halde adaleti yerine getirme konusunda kendi tutkularınıza uymayın. Eğer dilinizi büker veya yüz çevirirseniz muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır."

Levent, adaleti ayakta tutan sütunlar bulunduğunu belirterek aşağıdaki konu başlıklarına değinip açıklamalarda bulundu:

1-    İtikatta Adalet

2-    Sözde/Konuşmada/Söylemde Adalet

3-    Hükümde Adalet

4-    Şahitlikte Adalet (Sosyal İlişkilerde)

5-    İktisadi İlişkilerde Adalet

Kenan Levent daha sonra adaleti sürdürmeye mani olan faktörler konu başlığında aşağıdaki maddelere değindi:

1-    Kin ve öfke

2-    Hevaya uyma

3-    İnanç fikir ve yaşama hakkını gasba dayanan otoriterlik

Son olarak adaletin amacından bahsedilerek şu cümlelere yer verildi:

Adaletin amacı:1- Kişisel manada; insanların hayatını adalet üzere inşa edip, inanç, fikir ve muamelelerde olgunluğa ulaştırma.

2- Cemiyet hayatının adalet ilkesi üzerine sağlam, güvenilir bir sosyal dayanışma sağlama. İnsanın ve cemiyetin mutluluğunu sağlama. Cemiyet hayatını güvene alma.

Netice itibariyle adaleti ayakta tutmak, insan hayatının tüm yönlerini ve temel esaslarını içine alan geniş kapsamlı (duygu, düşünce, itikat, hayat tarzı, vicdan, iktisat, karar verme, ticaret hususlarını kapsayan) bir adalet kavramsallaştırması ile mümkün olacağını söyleyerek konuşmasına son verdi.

Sorulan soruların ve yapılan çeşitli eklemelerin ardından konferans sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler