Antalya’da "A’raf” Kavramı İşlendi

Antalya’da "A’raf” Kavramı İşlendi

Özgür-Der Antalya Temsilciliğinde 19 Şubat 2011 Cumartesi akşamı yazar ve şair Mehmet Çoban “A’RAF” konulu bir sunum yaptı.

Özgür-Der Antalya Temsilcilik binasında yapılan sunumda katılımın yoğun olduğu gözlendi. Kur'an-ı Kerim ve Meali'nin okunmasından sonra Yazar – Şair Mehmet Çoban, A'raf hakkında özetle şunları söyledi:

"A'raf Kur'an'ın dikkat çektiği önemli konulardan biridir. A'raf: Sur, tepe, ara, Cennet ile Cehennem arası, sembol anlamlarına gelir. A'raf suresinde "ara" olarak anlatılan A'raf şu anlamlara gelir; Öncesi – ARAF– Sonrası, Yalan – ARAF – Gerçek, İnkar – ARAF- İnanç, Yanlış – ARAF- Doğru. A'raf suresinde anlatılan gerçek öz insanın A'rafta oluşudur. İyi – kötü, Doğru- Yanlış, Yalan- Gerçek arası A'raftır. Dünya Allah'ın bizlere hatırlattığına göre İmtihan yeridir. Bu imtihan yeri A'raf'tır. Kur'an'a baktığımız zaman bütün ayetler hayatımıza bir "Özeleştiri" getirir. Ancak insan Kur'an'ın bu özeleştirilerini üzerine almak istemez. Kafirlerden sözeder "biz değiliz" diyerek bu konudaki özeleştirileri bir kenara koyarız, Yahudi, Hırıstıyan, Münafık, Putperest, Geçmiş ümmetler'den bahseden ayetleri bir bir kenara koyarak 6000 küsür ayetin içerisinde kala kala bizi öven çok az bir kısım ayet kalır. Oysa Müslüman olarak her fırsatta bütün ayetlerin bizi bağladığını, bize hitap ettiğini bildiğimiz inandığımız halde, pratiğe gelince bir kısmının hırıstiyanlara bir kısmının Yahudilere bir kısmının ise geçmiş ümmetlere hitap ettiğinin yanılgısını yaşarız.

İnsan A'raf'ta yarına hazırlanır. Yarın cezadır, mükafattır. Yaratılmışların arasında en üstün olan insan imtihan için yaratılmıştır. Bu imtihan yeri de yaşamın geçirildiği yer olan A'raf'tadır. İmtihan için yaratılan insan hesap veren insandır. Yaratılmışlar arasında en üstün olarak yaratılan insanın üstünlüğü şöyle açıklanabilir. Yaratılmışlar arasında kendisini geliştiren ve dönüştüren tek varlıktır. İnsanın dışında hiçbir varlık kendisini geliştiremiyor ve değiştiremiyor. Mesela; İnsanın dışında hiçbir varlık kendisine kıyafet geliştirememiş anadan doğma gezip dolaşırlar. İnsana eğer bir üstünlük verilmeseydi; kedi, köpek, öküz, kuş, aslan gibi anadan doğma gezip dolaşırdı. İnsanın dışında bütün varlıklar Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın verdiği şekliyle kullanıyor. Ancak insan yüzlerce binlerce çeşit yemek geliştiriyor. Bunu diğer varlıklarda görmek mümkün değildir. Üstünlüğün ilkeleri; adalet, eşitlik, özgürlük'tür. İnsanın dışında diğer varlıklar "adalet" kavramını uygulayamaz ve yaşatamazlar. Bir kedi veya köpekten adalet beklenemez. İnsan Allah'tan başka hiçbir varlığı yüceltmez ama melekler insanı yüceltir. Kendini bilen insan; şeytanlaşmamalı, sınırları aşmamalı, tanrılaşmamalıdır. Üstünlüğü bitirme nedenleri; bencilleşme, kibirleşme, üstünlük taslama, egemenlik kurma, tanrılaşma, akletmeme, iradeyi kullanmama, insanı egemen kılma, yaratılanı Rabbleştirme'dir.

Kur'an'ın ana teması A'raf'taki insana yol göstermesidir. İnancın ilkeleri; Hüküm Allah'ındır, Gerçek bilgi Allah'tan'dır, Onlar Allah'tan gelen ayetlere "İşittik itaat ettik" derler. Ayetler insana özgürlük alanı belirler. Yani Farzın terki hükmü haramdır, -İçki içmek haram içmemek farzdır-. Ayetler insanları eşitler, ayetler her insana sorumluluk yükler, her insanın hesabı kendine aittir, hiçkimse başkasının hesabına kefil olamaz, her söz her düşünce her hüküm birliğe çıkar, bilgi, fikir, hüküm, paylaşım esastır. Allah kalıplarla konuşmaz ama tarihten gelen Müslümanlığımız kalıplarla konuşur. İlkelerden sapmalar; tanrılaşma – tanrılaştırma, Allah'a ortak koşma ve egemenliği gerçek bilgiyi, hükmü, bağışlamayı, yardımı Allah'ın dışındaki varlıklara vermektir. Sapkın tavırlar; Ben, Biz duygularının ortaya çıkışı ve Ben yaptım Biz yaptık, ben olmasaydım – Biz olmasaydık, Onlara "Bize Gel" söylemleri sapkınlığın belli başlı ana ilkeleridir. Bu sapkın tavırlara karşılık ayetlerin tamamı insanlığı Allah'a ve Allahın ayetlerine, ilkelerine çağırırlar.

Kur'an'da Ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlardır. Ehli Kitabın özellikleri; Allah'ı kutsama, Alimleri Kutsama, İnsanları Rableştirme, Ayetleri tartışma, İnsanları dünyada cezalandırma – mükfatlandırma, Azizleştirme, Masumlaştırma, İnsanları sınıflandırma, İnsanları ayetlerden uzaklaştırma gibi net, açık ayetlerle ortaya koyar. Bu özellikleri taşıyanlar Ehli Kitab'ın sapkın davranışlar içinde olduğunu belirtir Kur'an. İşin ilginç tarafı bugün bu özellikleri Müslüman olduğunu iddia eden insanlar taşımaktadır. A'raf'ta – Ara, Dünya, Tepe, Doğru ile Yanlış, Cennet ile Cehennem, Ceza ile Mükafat, Dünya ile Ahiret – olan insanın hayatını noktalamadan İnsanı Kamil olma bilincini kazanması, Rabbi'nin mükafatına gidecek Sıratı Mustakim olan yola girmek için çaba sarfetmelidir." dedi.

Dinleyiciler tarafından sorulan sorulara cevap veren Mehmet Çoban son olarak; "RABBİM BİZİ HİDAYET'TEN AYIRMASIN" diyerek sunumunu tamamladı.

Haksöz Haber / Abidin Doğmuş

Önceki ve Sonraki Haberler