Antalya’da Lut Kavmi Konusu İşlendi

Antalya’da Lut Kavmi Konusu İşlendi

Özgür-Der Antalya Temsilciliği’nde bu hafta Çarşamba derslerinde “Lut Kavmi” konusu işlendi. Lut kavmi konusu Orhan Akman tarafından anlatıldı.

Orhan Akman konusuna Lut kavmi ile ilgili bilgiler vererek şunları söyledi: "Lut kavmi İslam ve Yahudi kaynaklarında da adı geçen bir kavimdir. Kendilerine gönderilen peygamberin adıyla anılırlar. Lut (a.s) ın Hz. İbrahim'le aynı dönemde yaşadığı bilinir.  Bir çok kaynakta Hz. İbrahim'in kardeşinin oğlu  Kur'an'ı Kerim'de Ankebut 26. ayette de Hz. İbrahim'e inanlardan biri olarak anlatılır. Hz İbrahim ve  Lut 'un aynı kavimde yaşadığı ve Lut'un İbrahim'e iman ettiği anlaşılır.

Lut as'ın kavminin yaşadığı yerin Kızıl Denizin kuzeyinde Ürdün ve İsrail sınırındaki Lut gölü olduğu biliniyor, arkeolojik incelemelerle de  belirlenmiştir. Yaşadıkları şehirler Sodom ve Gomoradır. Lut kavmi diye bildiğimiz kavim Hz. Lut'un davetine muhatap olmuş bir şehir Lut Gölü'nün güney ucuna yerleşmişlerdir.

Lut kavmi deyince aklımıza ilk gelen şey ise kavmin azkın, sapkın liyata (homoseksüel) dediğimiz ahlaksızlığı toplum olarak işlemeleridir. Onun içindir ki Allah o kavme Hz. Lut'u göndermiştir. Kavim yemyeşil bir vadide yaşıyordu, kendilerini güzel bir uygarlık kurmuşlardı. Gelişmiş uygarlıklarına rağmen ahlak ve erdemden uzak Allahsız bir yaşam sürürüyorlardı. İçinde bulundukları refah-nimet bolluğu onları şımartmış, kaynağı kendilerinden sanıp azgınlıkta sınır tanımaz hale gelmişlerdir.

Şuara suresi 161 ve 162. ayette; Rabbimiz: "Hani bir zamanlar onlara kardeşleri Lut şöyle demişti: Hala Allah'a borçlu olduğunuzu sorumlu olmanız gerektiğini kavramayacak mısınız. Ben size gönderilmiş bir resülüm."

Eğer bir toplumun kural koyucusu kendi heva ve hevesi olursa o toplumda ahlaksızlığın hangi seviyede duracağını kestiremeyiz.

Allah'sız bir düzen elbette ki haksız bir düzeni doğurur, haksızlıklar üzerine kurulmuş saltanatın serveti de doğal olarak ahlaksızlık ve fuhuş sektörünü besleyecektir. Haram kazanç büyüdükçe  haramı besler. Haram gelir mutlaka çıkacak haram yer arar. Bugün bunu refah seviyesi yüksek ülkelerin halklarının yaşantılarında "Lut kavmine" benzer ahlaksızları görebiliyoruz: liyata, lezbiyenlik son derece normal kabul ediliyor. Bazı ülkelerde nikah kıymaları bile mümkün. Tv'de ve dizilerde bilinçli olarak bu sapkınlıkları, ahlaksızlıkları topluma özellikle de gençlere empoze etmeye çalışıyorlar, tüketimde sınır tanımayan bütün aşırılıkları zorlayan toplumlar inşa etmeye çalışıyorlar. Anı yaşa –hayatın tadını çıkar- bu hayat senin özgürce yaşa-hedefe ulaştıran her yol mübah  sloganlarıyla toplum yönlendiriliyor.

Kur'an geçmiş kavimleri bize neden anlatır? Vay ahlaksızlar ne kötü bir topluluk vs diyelim yada geçmiş toplumu yermek için mi anlatılır? Kur'an geçmiş kavimlerin yaşadıklarını bize anlatırken şöyle söylüyor;

 "Kuşkusuz bütün bunlarda iman sahiplerinin alacağı nice ibretler vardır." (Hicr 77)

Yani kıssayı okurken bizden uzak ötekileştirdiğimiz bir resme bakar gibi değil, o kavmin hata ya da ahlaksızlığı her ne ise bundan ders çıkaralım benzer durumlarla karşılaştığımızda nasıl tavır almamız gerektiğini bilelim diye anlatır.

Oysa bugün kendini Müslüman olarak tanımlayanların bile bu sapkınlığa karşı sessiz kaldığı bunun bir hastalık ve Allah'ın lanetlediği bir iş olduğunu söylemeye cesaret edemediklerini görüyoruz. Ortak eylem ve basın açıklamaları yapmakta hiç bir sakınca görmüyorlar.

Kuran bu olayı hayasızlık ve çirkinlik olarak gösterir ve sonuncunda cezalandırıldıklarından bahseder İşte o ayetlerden bazıları:

Hani Lutta kavmine şöyle demişti: "Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı çirkinliği mi yapıyorsunuz?" (Araf 80)

Lut onlara bunlar benim konuğumdur beni utandırmayın dillere düşürmeyin.

Elçiler dediler ki "Ey Lut biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana kesin olarak ulaşamazlar. Gecenin bir parçasında ailenle birlikte yürü (yola çık) Sakın hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın; fakat senin karın hariç çünkü onlara isabet edilecek olan ona da isabet edecektir. Onlara vaat olunan azap sabah vaktidir. Sabahta yakın değil midir?"(Hud 81)

Bu ayetlere baktığımızda Lut kavmi, çirkinlik ve hayasızlığın yaşandığı görünür ve bunu yapanlar içinde bozulmaya uğrayan kötü bir kavimdir.

Kur'an, cinsel sapkınlıklara yönelenleri uyarmak için verilen cezayı tekrar tekrar anlatmakla kalmıyor; bu cezanın izlerinin bir "ibret" olarak bugün bile görülebileceğini belirtiyor. Örneğin Zariyat suresi 37. ayette "acı bir azaptan korkanlar için orada bir alamet/nişan bıraktık" deniyor. Hicr 76. ayet ise azaba uğrayan şehrin yeri açıklanıyor: "Hem o şehir harabesi uğrak bir yol üzerindedir." Ankebut suresi 35. ayette ise akıllı kimselerin bu olaydan ders alması için bir işaret bırakıldığı vurgulanıyor: "Biz akılını kullanıp düşünen kimseler için, o memleketten aşikar bir ibret vesilesi (harabe) bırakmışızdır.

Bizlerin Müslümanlar olarak ekini ve nesli bozan her türlü ifsada karşı tavır almamız gerekmektedir.

Seminer dinleyicilerin çeşitli sorular sormalarının ardından sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler