Antalya'da "Müslümanlar Arası İlişkiler" Semineri Yapıldı

Antalya'da "Müslümanlar Arası İlişkiler" Semineri Yapıldı

Özgür-Der Antalya Temsilciliğinin her hafta Çarşamba günü düzenlenen derslerinde bu hafta Şenel Kara “Müslümanlar Arası İlişkiler” konulu bir seminer verdi.

Özgür-Der Antalya Temsilciliğinin her hafta Çarşamba günü düzenlenen derslerinde bu hafta Şenel Kara “Müslümanlar Arası İlişkiler” konulu sunumu gerçekleştirdi.

Kara, Kur’an’ın insan eksenli olduğunu insani ilişkiden söz etmeden İslami ilişkiden söz edilemeyeceğini söyledi. İslam’ın insan merkezli bir din olduğunu söyleyerek aslında Müslümanların arasında ki problemlerin başında insani ilişkilerimizde sıkıntı yaşamamızdan kaynaklandığını ve insani ilişkileri yürütemediğimizde Müslüman kardeşimizle olan ilişkilerimizde de problemler yaşandığını vurguladı.

İnsani ilişkilerimizin dinin sabiteleri ile dinin değişkenliklerine dikkat edilerek kurulması gerektiğini vurgulayan Kara, daha sonra dinin değişkenlerinin zamanla değişebilecek kavramlar ve konular olduğu için bunların öznel olduğunu söyleyerek, bunların dinin sabiteleri olmadığını yani Kurani emir ve yasaklar olmadığını bunların sürekli yenilenerek günümüz fıkhına uygun olarak içtihat edilmesi gerektiğini söyledi. Bu hususa dikkat ettiğimiz zaman ilişkilerimizin daha rahatlayacağını ve birbirimize karşı daha merhametli olma imkânı yakalayabileceğimizi söyledi.

Kara, sunumunun devamında İhtilaf ile ayrılık kavramlarına değinerek bu iki kavramın farklı olduğunu belirtti. Kuran’a göre İhtilaf kavramının farklılık zenginlik anlamında kullanıldığını söyledi. Bizlerin ise ihtilafı ayrılık bölünme parçalanma gibi algılama ya da kabullenme sonucu kutuplaşmalara ve parçalanmaya sürüklendiğimizi belirtti.

Akletmenin ibadet olduğu bir dinin mensubunun bilgiyi tüketemeyeceğini, bilgiyi üretmesi gerektiğini söyledi. Kara, daha sonra şöyle devam etti: ‘’Hz Peygamber karar alma mekanizmasının başındadır, o peygamberdir, insandır, Risâlet misyonu vardır hem de devlet başkanıdır. Hem vahiyden hem de bilgi, tecrübe ve birikiminden besleniyor. Tecrübe ve birikiminden yola çıkarak vardığı sonuçlarda bazen isabet ediyor bazen edemiyor. Edemediği durumları görünce bunu tereddütsüz kabul ediyor.”

İmanla birlikte eksikliğin kardeşliğe engel olmadığını, hiçbir hata ve eksikliğin imandan büyük olamayacağını söyledi. Kara, insanlar ile eğer ilişkilerimizi kesersek onlara tebliğ edemeyeceğimizi, onları dışlamamak gerektiğini çünkü her insanın ilerde Müslüman olma potansiyelinin olduğunu belirtti. Daha sonra Kara, kötü insanın olmadığını kötü amel ve fiilin olduğunu söyledi ve eğer kötü fiil ve amelden vazgeçersek iyi insan olacağımızı söyledi.

Kara, son olarak; kardeşlik sorununun ahlak sorunu olduğunu, ahlaktan uzak olanın Allah’a, Allah’a uzak olanın ise insana yakın olamayacağından bahsetti ve devamında Allah’ın hepimizi zaaflarımız ile var etmiş olduğunu, birbirimizin zaaflarını araştırmamamız gerektiğini söyleyerek birbirimizi Allah’a ve onun kitabı Kuran’a çağırmamız gerektiğini söyleyerek sunumunu bitirdi.

Önceki ve Sonraki Haberler