Antalya’da “Yaşayan Sünnet” semineri

Antalya’da “Yaşayan Sünnet” semineri

Antalya Özgür-Der Temsilciliği 30 Kasım’da Hakan Yalınız’ın sunumu ve “Yaşayan Sünnet” konulu seminerle çalışmalarını sürdürdü.

Sunumuna "Yüce Allah dünya hayatında izlenmesi gereken yolu göstermek için insanlara peygamberler gönderir, onları güzel ahlak ile donatarak örnek yapar ve hepsine uyulmasını ve itaat edilmesini ister." diyerek başlayan Hakan Yalınız, Kur'an-ı Kerim'den "Biz her peygamberi ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesi için gönderdik." (4/64) ayet mealini okudu. Daha sonra "Hz. Peygamberin sözleri ve uygulamaları ya bağlayıcıdır (dinsel) ya da mendup-müstehaptır ya da başka din ve inanç gruplarına muhalefet amaçlıdır veya dinle ilgisi olmayan yöresel ve töreseldir." dedi.

 

Gelenek kavramının batı tarafından üretilmiş bir kavram olduğunu ifade ederek "Gelenek 19. yy'da Batı'da öne sürülmüş bir kavramdır. Gelenek oluşturulmuş ulus-toplum içinde sanayi devrimi ve aydınlanma hareketi nedeniyle, tarım toplumu ve kiliseden kopuşa bir tepki olarak eski değerlerin savunusu tarzında üretilmiştir." dedi.

 

Fazlurrahman'ın hayatından kesitler vererek ve Kur'an ve sünnete bakış açısına değinen Yalınız, Fazlurrahman'ın bakış açısını şöyle aktardı: "Fazlurrahman sünneti dinamik bir süreç olarak algılar. Sünneti Hz. Peygamber tarafından belirlenmiş standart bir davranış kalıbı değil, İslam cemaatinin değişen çevre koşullarına ve hayatın meydan okumalarına 'cevap verirken' dayandıkları ve aynı zamanda bu cevapların geliştirdiği bir gelenek olarak açıklama eğilimindedir." dedikten sonra Fazlurrahman'dan şu alıntıyı yaptı: "Sünnet yalnızca vahyin buyruklarının ilk pratiği olmayıp, aynı zamanda vahyin misyonunun İslam cemaati tarafından sürdürülmesinin adıdır." Buna da Fazlurrahman'ın yaşayan sünnet dediğini söyleyen Yalınız bu sünnet anlayışını eleştirerek, her çağa ve zamana göre sünnetin yeniden yorumlanmasının sakıncalarını aktardı. Bunun, vahyin mutlaklığını ortadan kaldırmak anlamına geldiğini söyledi.

 

Geleneksel sünnet anlayışını eleştirirken Müslümanların modernist sapmalardan da sakınması gerektiğini söyledi. Sunum sonunda dinleyiciler de konuyla ilgili görüşlerini belirttiler.

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler