Antalya’da “Zafere Götürmeyen İman” Konusu İşlendi

Antalya’da “Zafere Götürmeyen İman” Konusu İşlendi

Özgür-Der Antalya Temsilciliği’nde bu hafta “Zafere Götürmeyen İman” konulu seminer Isparta İlkeli Gençlik ve Çocuk Derneği’nden Yasin Akkaya tarafından sunuldu.

Yasin Akkaya İnsanoğlunun iman etmiş olmakla elde ettiği kazanımlarını zihninde somutlaştıramadığını, bu olayı zihin dünyasında yaşanan soyut bir devrim gibi algıladığını, dolayısıyla iman etmiş olmanın lezzetini ve gücünü yaşamaktan uzak kaldığını söyledi.

Sunumun devamında, iman etmiş olmanın farkındalığını kavrayamayan kişinin imanın sahibi olan Allah'ı, O'nun kudretini, O'nun inayetini de kavrama konusunda sıkıntılar yaşadığını böyle bir sıkıntının zaferin önündeki en büyük engel olduğu dile getirildi.

İnsanlığın gerek dünyaya gerekse de ahirete yönelik bir zafer kazanabilmesi için dünyayı ve dünyada var oluş amacını çok iyi bilmesi ve tanıması gerektiği, zaferin ister bedeni ister manevi olsun bir güç gösterisi olduğu ve güçlü olanın mücadeleden kazançla çıkacağı, ancak bedeni gücün manevi güç olmadan hiçbir zaman başarıya dair bir ölçüt olmadığını Bedir ve Huneyn savaşları ile Filistin mücadelesi özelinde verilen örneklerle ortaya kondu.

Bu ve benzeri mücadelelerin bedenin iman karşısında nasıl mağlup olabileceğinin ya da sağlam bir iman olmadan bedeni varlığının hiçbir anlam ifade etmediğinin canlı göstergeleri olduğunu söyleyen Yasin Akkaya, sunumunun sonuna doğru çağımız Müslümanlarını yenilgiye götüren en önemli sebebin algı yönetimi olduğunu, kendi düşünselliğini yaşama fırsatı verilmeden Müslümanların  hazır bilgi yığınları ile itilip kakılan bir sınıfa doğru sürüklendiğini ancak vahiyden beslenen bir Müslümanın asla ikinci sınıf bir varlık olmadığını bilmesi gerektiğini ifade etti.

Sunum konuşmacının zaferin şifresi olarak tarif ettiği Al-i İmran suresinin 139. ayetinin kısa değerlendirmesi ile son buldu.

"Gevşemeyin, Üzülmeyin, Eğer (gerçekten) İman etmiş iseniz üstün olan sizlersiniz"

 

antalya-20151118-01.jpg

antalya-20151118-02.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler