"Bir İhtiyacın Hastalığa, Bir Tutkuya Dönüşmesi"

"Bir İhtiyacın Hastalığa, Bir Tutkuya Dönüşmesi"

Antalya Özgür-Der’de bu hafta Orhan SİNCAR tarafından ‘Tekasür Suresi ve Tefsiri’ konusu işlendi.

Sincar konuya başlamadan önce Tekasür suresinin nüzul dönemi ve dönemin özelliklerine kısaca değindikten sonra konuyu 8 ayeti okuduktan sonra teker teker ayetler üzerinde konuştu.

Surede müşriklerin iman edenlere karşı çocuklarının fazlalığından dolayı bir üstünlük ve böbürlenmenin işlendiğini, bu çoğunluğun genelde mal ve evlat bakımından bir çoğunluk üstünden görüldüğünü fakat bunu her türlü çoğunluk 'nimet' kapsamından da düşünülebileceğini söyleyerek daha geniş bir çerçeveden bakılması gerektiğini vurguladı.

Tekasür'de normal olan bir şeyin, bir ihtiyacın hastalığa, bir tutkuya dönüşmesi sonucu bir çıkmazdan bahsedildiğini söyledi. Sunumunun devamında sahip olma güdüsünün fıtri ve insani bir haslet olduğunu, insanın bundan dolayı suçlanamayacağını fakat asıl sorun ve sıkıntı yaratan durumun; çoğalma tutkusu, yığma tutkusu, biriktirme tutkusu daha çok arzu etme tutkusu olduğunu söyledi.

Bu durum insanlara o kadar musallat olmuştur ki, insanlar daha önemli şeylerden gafil olmuştur diyerek birkaç örnek vererek konuyu biraz daha açtı. Mesela insanlar hayat seviyeleri yükselsin diye kendilerini o kadar kaptırmışlardır ki insani seviyelerinin düşmesini bile göze almışlardır. Çok fazla servet elde etmek isterken bunun hangi yolla olacağına aldırılmadığını söyledi. Onlar cismani lezzetler ve çok fazla imkanlar elde etmek isterler ancak sonunun nereye varacağını unutmuş olduğunu öyle ki nitelikli azınlıkları niteliksiz çoğunluklara kurban etme yarışına feda ettiklerinden bahsedildi.

Kısaca Tekasürün insanları ve milletleri içine çeken sayısız çokluk yarışının genel bir ifadesi olduğunu; artık insanların ondan faydalanmaktan ve dünyevi çıkarlardan başka bir şey düşünmemeye başladığını söyleyerek soru cevap kısmına geçilerek sunumunu sonlandırdı.

antalya-20150128-02.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler