Müslüman Ailenin Çıkmazı ve Çocuk Eğitimi

Müslüman Ailenin Çıkmazı ve Çocuk Eğitimi

Antalya Özgür-Der'de her Pazar düzenlenen alternatif eğitim seminerlerinin bu haftaki sunumu gerçekleştirildi. "Müslüman Ailenin Çıkmazı ve Çocuk Eğitimi" konulu semineri Bekir Ağlamaz sundu. Saat 10:00'da dernek binasında başlayan seminere bay ve bayanla

Konuşmasına yaradılış kıssasını anlatarak başlayan Ağlamaz, her insanın hatalarının olabileceğini, bununla beraber insanın çeşitli sebeplerle kan dökmeye başladığını, 1. ve 2. Dünya Savaşlarında bir çok insanın öldürüldüğünü, günümüzde de dünyanın bir çok yerinde insanların acımadan öldürüldüğünü belirtti.

Daha sonra Rum Suresinin 21. ayetini okuyarak aile ile ilgili Hz. Peygamber'in aile hayatından yola çıkarak çeşitli açıklamalarda bulundu:

"Kaynaşmanız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O'nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır."

İyi bir ailede bulunması gereken özellikleri 3'e ayırdı:.

1- Sükunet: Sakinlik ve iç huzur mutlaka bir ailede bulunması gereken özelliklerdendir.

2- Meveddet: Sevgi ve muhabbet olmadan bir sağlıklı bir aile modeli oluşturulamaz.

3- Rahmet ve Şefkat: Merhamet ailede bir parola olmalıdır.

Daha sonra Ağlamaz, aile içinde Allah'ın ilkelerinin hakim olması gerektiğini, aksi takdirde problemlerin yaşanabileceğini, iyi bir çocuk yetiştirmenin temelinin de örnek bir aile oluşturmaktan geçtiğini hatırlatarak: "Çocuk daha dünyaya gelmeden eğitimi başlar. Daha annesinin karnında bir bebek her şeyi hissedebilir, doğmadan önce anne karnında yaşadıklarının, ileriki yaşamında olumlu ve olumsuz etkilerinin görüldüğünü bugün yapılan çeşitli araştırmalardan görebiliyoruz. Bugün üzerimize düşen temiz bir nesil oluşturmaya çalışmaktır. Çocuklarımızın karınlarını doyurmak yeterli değildir. Çocuklarımıza dinimiz İslam'ı öğretmemiz, putçuluktan ve şirkten uzak tutmamız gerekmektedir. Çocuğumuza doğruyu söylemeli, doğruyu öğretmeli, doğruyu yaşadığımızı göstermeliyiz." dedi.

Ayrıca ders sonunda aşağıda yazılanlara dikkat edilmesi gerektiği hakkında konuşuldu:

- Batı insanlara tüketim kültürünü dayatıyor, tüketime teşvik ediyor, her zaman daha fazla alışveriş yapmamız gerektiğini empoze ediyor. Müslüman ailelerde bunlardan etkileniyorlar.

- Müslüman aileler yaşamlarını sadece dört duvar arasında geçiremezler ve bunlardan etkilenirler fakat bilinç kazanmamız ve bu tip tesirlerden uzak kalmamız gerekiyor. Bunlara dikkat etmeli kapitalizmin esiri olmalıyız.

- Ayrıca sevgi, saygı, şefkat ve güvenin mutlaka bir ailede olması, bunun yanında neşenin de ev ortamında eksik olmaması gerekiyor.

- Temiz, şuurlu bir nesil yetiştirmek bizlerin temel görevidir.

- Eşler birbirlerinin arkadaşlarıdır. Eşimize karşı nezaketli olmamız gerekiyor. Bazen dışarıda diğer insanlara karşı son derece kibar davranan bireylerin evde zorbaya dönüştüklerine şahit olabiliyoruz.

- Günümüzde İslami aile modeli oluşturma konusunda sıkıntılarımız var. İyi bir Müslüman aile modeli olmayı başarmak için çalışmalı ve gayret etmeliyiz.

Sorulan soruların ardından seminer sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler