Özgür-Der Antalya seminerleri sürüyor

Özgür-Der Antalya seminerleri sürüyor

Özgür-Der Antalya Temsilciliği bayanlara yönelik Pazar eğitim seminerleri devam ediyor. Bu hafta "Ordu ve Siyaset" ile "Batılılaşma" konuları ele alındı.

Birinci derste Sevim Yalınız tarafından "Türkiye'nin Batılılaşma Süreci" anlatıldı. Sunumuna Türkiye'nin Batılılaşma sürecini Osmanlı İmparatorluğu'nun son iki yüzyılından itibaren anlamak gerektiğini söyleyerek söze başlayan Yalınız, ilk reform hareketlerinin Sultan 3. Selim'in Nizam-ı Cedid'iyle başlayıp 2. Mahmut'la devam ettiğini söyledi. Bu süreçte orduda yapılan büyük reformların ardından merkezi yönetimde ve eğitimde yapılan reformlarla devam ettiğini söyleyerek aslında bugünün Türkiye Cumhuriyeti'nin  oluşumunda yapılan bu reformların etkilerinin büyük olduğunu belirtti. Bugünün siyasi gelişmelerini doğru yorumlayabilmek için Osmanlı tarihini iyi bilmek gerektiğini vurgulayan Yalınız'ın sunumu soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

 

İkinci derste Hale Avcı "Ordu ve Siyaset" başlıklı bir sunum yaptı. Ordu ve siyaset arasındaki ilişkiyi doğru tanımlayabilmek için demokrasiyi ve onunla ilişkili kavramları net olarak bilmemiz gerekir diyen Avcı, ordunun görevlerine değindi. Ordunun temel görevinin iç ve dış güvenliği sağlamak olduğunu ifade ederek iç ve dış tehlikeleri belirlemenin siyasi otoritenin görevi olduğunu ve ordudan yalnızca savunma yapmasının beklendiğini söyledi. Gelişmiş ülkelerde ordunun iç siyasette ve yönetimde etkisi azken az gelişmiş ülkelerde ise ordunun siyasete çeşitli bahaneler öne sürerek müdahale ettiğini söyleyerek gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerdeki ordu ve siyaset ilişkilerine değindi. Türkiye'de ordu ve siyaset başlığı altında Türkiye Cumhuriyeti'nde ordunun kuruluşu, genelkurmayın statüsü, MGK'nın kuruluşu ve darbelere değinen Avcı, 28 Şubat süreciyle beraber darbelerdeki değişimleri anlattı.

 

HAKSÖZ-HABER / Antalya

 

Önceki ve Sonraki Haberler