Özgür-Der Antalya’da “Niçin Akletmeliyiz?” Konusu İşlendi

Özgür-Der Antalya’da “Niçin Akletmeliyiz?” Konusu İşlendi

Özgür-Der Antalya’da çarşamba derslerinde bu hafta “Niçin Akletmeliyiz?” konusu Ercan Yeni tarafından dernek binasında sunuldu.

Ercan Yeni sunumunun başında "aklın" görevinin Kur'an'ın anlatımıyla insana verilen anlama, ölçüp tartma, mukayese ve muhakeme yapma yeteneği olduğunu, İslam alimlerinin "aklı", iyiyi kötüden ayırt edip, iyi olanı yapma ve kötü olandan kaçınma gücü anlamında kullandıklarını söyleyerek, canlıların çoğunda beyin olduğunu ama insandaki beynin akıl cevheriyle donatıldığını, buna rağmen insanların bu cevheri yeterince kullanmadıklarını, kullananların da gereğince kullanmadıklarını ifade etti.

Daha sonra aşağıdaki ayetleri okuyarak, konu bağlamında akletmenin Kur'an'da birçok ayette geçtiğini, bunun da biz insanların kulak vermesi gereken önemli bir uyarı olduğunu söyledi.

Ey ehl-i kitap! İbrahim hakkında niçin çekişirsiniz? Halbuki Tevrat ve İncil, kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmez misiniz? (3/65)

Yeryüzünde, hepsi de aynı su ile sulanan, birbirine komşu toprak parçaları, tek ve çok köklü üzüm bağları, ekinler, hurma ağaçları vardır. Fakat onları şekil ve lezzetçe birbirinden farklı kılmışızdır. Düşünen kimseler için bunda ibretler vardır. (13/4)

Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. (12/2)

Ercan Yeni dinleyicilere "insanların gerçekten gereğince düşünüp düşünmediklerini" sordu ve "eğer düşünmüyorlarsa" neden düşünmedikleri hakkında konuşmak isteyenlere söz verdi ve ardından "Acaba Allah (cc) bizden neyi düşünmemizi istiyor?" konusuyla ilgili ayetleri de okuyarak konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Daha sonra ise aklını kullanmayanlara Allah'ın (cc) ne gözle baktığını anlatan ayetleri okuyarak, bununla ilgili dinleyicilerin fikirlerini aldı.

Yoksa sen, onların çoğunun gerçekten (söz) dinleyeceğini yahut düşüneceğini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir, hatta onlar yolca daha da sapıktırlar. (25/44)

Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü, düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. (8/22)

Onlar bu sözü (Kur'an'ı) hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? (23/68)

Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi? (47/24)

Ercan Yeni "İnsanlar olarak yeterince, gerçek manada düşünmediğimizi, birilerinin bizlerin adına düşünüp karar vermelerini beklediğimizi" belirterek, "vahiy merkezli düşünmek ve yaşamak zorunda olduğumuzu" hatırlattı.

Daha sonra gereğince düşünmenin önündeki en büyük engelin ise "atalar dinine" tabi olmak olduğunu söyleyerek, bununla ilgili ayetleri okudu ve vahyi merkeze almazsak sonumuzun hüsran olacağını ifade etti.

Onlara, «Allah'ın indirdiğine ve Resûl'e gelin» denildiği vakit, «Babalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol) bize yeter» derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler de mi? (5/104)

Ne zaman onlara: "Allah'ın indirdiklerine uyun" denilse, onlar: "Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyarız" derler. (Peki) Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler? (2/170)

Onlar, 'çirkin bir hayasızlık' işlediklerinde: "biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah bunu bize emretti" derler. De ki: "Şüphesiz Allah, 'çirkin hayasızlıkları' emretmez. Bilmediğiniz bir şeyi Allah'a karşı mı söylüyorsunuz?" (7/28)

Sunumun sonunda ise İslam dünyasında yaşanan sorunların birçoğunun sebebinin ise gereğince düşünmemek olduğu ifade edilerek, dinleyiciler konuyla ilgili fikirlerini söylediler ve sunum sona erdi.

ercanyeni2.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler