Özgür-Der Antalya'da "Tebliğ" Kavramı Semineri

Özgür-Der Antalya'da "Tebliğ" Kavramı Semineri

Özgür-Der Antalya Temsilciliği bu haftaki derslerinde Yıldırım AYDEMİR “Tebliğ” konulu sunumunu yaptı.

Yıldırım Aydemir sunumunda, insanlık tarihinde doğru veya yanlış hiçbir sistem ve hiçbir nizam yoktur ki büyük kitlelerce kendiliğinden kabul edilmiş olsun. Herhangi bir nizam ve ideolojinin kabul edilmesi için mutlaka o nizam ve ideolojinin davetçileri bulunması gerektiğini söyledi. Bu kaidenin din konusunda da geçerli olduğunu, Allah’ın insanların hidayeti için peygamberler göndermesi, bu peygamberlerin Allah’ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için çalışma içerisine girmesi bunun apaçık bir delili olduğunu vurguladı.

Sunumun devamında Aydemir; İslami iletişim ya da İslam’a davette başarılı olmanın yolu, Hz Peygamberin yaptığı gibi Kur’an’ın tavsiye ettiği metodik ilkelerin gereklerini yerine getirmekten geçtiğini söyledi.

Kur’an’ın tavsiye ettiği metodik ilkelerin bazılarını söyle sıraladı:

Allah yoluna hikmet ile davet etmek gerektiği.

Allah yoluna güzel öğütle davet etmek gerektiği.

En güzel şekilde mücadele ederek davet etmek gerektiği.

Şevkat ve merhamet ile davet etmek gerektiği.

Yumuşak söz ve tatlı dil ile davet etmek gerektiği.

Müjdeleyerek davet etmek gerektiği.

Korkutarak, sakındırarak ve uyararak davet etmek gerektiği şeklinde sıraladı.

Tebliğ ve irşad esnasında kullanılan kaba ve sert sözleri şeytanın vasıta olarak kullanıp insanların arasının açılmasına ve birtakım kötü durumların ortaya çıkmasına neden olacağına değindi. Tebliğ esnasında kullanılan bu tür üslup ile ayette de belirtilen “şeytan insanların arasını bozmak ister.” hususuna yol açılacağını bununda sağlıklı bir iletişimin önüne geçeceğini söyledi.

Tebliğ ederken ne aşırı bir şekilde kokutularak davet edilmeli nede tamamen müjdeleyici bir üslup kullanılarak tebliğ yapılmaması gerektiğini söyleyen Aydemir. Tebliğ yaparken bunun tam ortası bulunarak korku ve ümit arasında bir üslup kullanılarak insanların vicdanlarına seslenilmesi gerektiğini söyledi. Bu sayede insanların zinde kalarak kendilerini soğulamaya geçerek bir otokontrol görevini üsleneceğini söyleyerek sunumunu bitirdi.

Sunumun bitiminde soru cevap kısmına geçilerek dinleyicilerden gelen sorular cevaplandırılmasının ardından seminer son buldu.

Önceki ve Sonraki Haberler