“Seküler Yaşam Tarzına Karşı Korunmak”

“Seküler Yaşam Tarzına Karşı Korunmak”

Özgür-Der Antalya’da bu Çarşamba “Seküler Yaşam Tarzına Karşı Korunmak” konusu Sinan Akcan tarafından dernek binasında sunuldu.

Sinan Akcan konuşmasına Furkan suresi 18. ayetini okuyarak başladı: "Derler ki: "Sen yücesin; senin dışında başka veliler edinmemiz bize yakışmaz, ancak onları ve atalarını sen meta verip yararlandırdın, öyle ki (senin) zikri(ni) unuttular ve böylece yıkıma uğrayan bir kavim oldular.""

Akcan konuşmasına dünyevileşmenin tanımını yaparak başladı ve şunları söyledi: "Dünyevileşme, son zamanlardaki yaygın kullanımıyla; dini düşünce, uygulama, inanç ve kuralların toplumsal anlam ve önemini yitirmesi durumudur. İlah, Rabb kavramlarına yada öteki dünya kavramına başvurmadığı, dini hiçbir şekilde işe karıştırmadığı için, dinden bağımsız olmak, kendi bildiğini okumak gibi bir hareketi ifade eder. Bu aynı zamanda sonsuz nimetler veren Allah'a karşı nankörlük yapmaktır."

Akcan konuşmasında; insanların dolayısıyla toplumların yaşantı olarak sekülerleştiğini, Müslümanım diyenlerin de maalesef bundan nasibini aldığını, sekülerleşmenin izlerini görmek içinde kendi yaşantımızı sorgulamamız gerektiğini, bundan kurtulmanın tek çaresinin yüzümüzü Allah'ın vahyine ve peygamberinin (sav) sünnetine dönmek olacağını söyledi. Daha sonra konuşmasında; batı medeniyetinin yaşam tarzını kopyaladığımızı, lükse ve şatafata önem vermeye başladığımızı, haşa Allah yokmuş gibi bir yaşantıya yöneldiğimizi, yaratılış gayemizi unutup, şeytanın sözlerine kulak verdiğimiz üzerinde örnekler vererek konuşmasını sürdürdü.

Dinleyicilere aşağıdaki soruları sorarak bu konular üzerinde fikirlerini söylemesini istedi?

- Nasıl bir nikah?

- Nasıl bir düğün?

- Nasıl bir evlilik ve ev ortamı?

- Dostlarımızla nasıl bir ilişki?

Dünyevileşmenin kendini gösterdiği başlıca konular ve alanlar:

1. Ebedilik arayışı: Bu anlayışta olanlar ebediliği dünyada arar ve ahireti ise yok sayar yada unutur. Bu anlayışta olanlar asla ölmek yada yaşlanmak istemezler, bu durumda olanların yardımlarına ise güzellik endüstrileri koşarlar, adeta tapınak vazifesi görürler.

2.Yeterlilik (müstağnilik) düşüncesi:

a) Bedeni Müstağnilik: Sağlık, gençlik ömür nimetine karşı gösterilen büyüklenmedir. "Beden benim kimse karışamaz" düşüncesine bağlıdırlar. Kendilerine emanet verilen bu bedenin hesabını vermek zorunda olduklarından bihaberdirler.

b) Fikri Müstağnilik: Bu insanların bilgi ve becerilerini azgınlaşmada kullanarak, Allah'ın vahyine karşı bir pozisyonda durarak gösterirler kendilerini. Bir ayette "Bu bana bilgim sayesinde verildi." (28/78) anlayışından bahsedilir, bu anlayışın Allah'ı unutarak azgınlaşmaya yol açtığı barizdir.

c) Ekonomik Müstağnilik: Mal, mülk, para, evlat sahibi olan insanların, onları veren Rahman'ı unutup dünya hayatına meylettikleri görülür. İnsanlar bunlara sahip olunca, Allah'ın vahyine kulaklarını tıkarlar. Ne de olsa dünyada her şeyleri vardır.

d) Siyasi/Otoriteci Müstağnilik: İktidarın, gücün yanlış kullanımı sonucunda oluşan müstağnilik çeşididir. Firavun'un zorbalığı, Hz.İsa'nın Romalılar tarafından öldürülmek istenmesi buna örnektir.

Dünyevileşmeye karşı nasıl önlemler almalıyız?

1.Cemaat olmak, birlik olmak, Allah'ın ipine sarılmak, kaynatılmış binalar gibi olmak. Bu durum hem birbirine karşı uyarıya açık olmayı, hem de dışarıdan gelebilecek saldırılara, tehditlere ve dünyevileşmeye karşı birlik olup mücadeleyi kolaylaştırır.

2.Mücadeleden kopmamak, diri ve dinamik olmak.

Kur'an ile irtibatı koparmamak, çevremize vahiyle hatırlatmalarda ve ikazlarda bulunmak.

3.Özellikle aile içerisinde eğitime, bilinçlenmeye önem vererek aile bireylerini her türlü dünyevileşmeden korumaya çalışmak. Burada annenin çocuklarla ilgilenmesi yeterli görülmemeli, babanın da rol model olduğu, ona göre davranması gerektiğini hatırlamak gerekir.

Sunum dinleyicilerden gelen soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler