"Vahiy" Konulu Konferans Gerçekleştirildi

"Vahiy" Konulu Konferans Gerçekleştirildi

Özgür-Der Antalya Temsilciliğinin 5 Şubat 2011 tarihinde düzenlemiş olduğu konferansın konusu “Vahiy” idi. Konferans Fevzi Zülaloğlu tarafından sunuldu.

Filistin ve Mısır hakkında kısa iki film izlenmesinin ardından Kur'an'ı Kerim ve meali okundu. Daha sonra Fevzi Zülaoğlu tarafından verilen konferansa geçildi. Konferanstan alıntı notlar ve konu başlıkları aşağıda sunulmuştur:

"Bütün bir göğü kendi güç ve kudretimizle Biz inşa ettik ve onu sürekli genişleten de Biziz. Yeri de Biz yayıp döşedik. Biz ne muhteşem döşeyiciyiz. Her şeyi çift/zıt kutuplu olarak yarattık ki, öğüt ve ibret alabilesiniz. Şu halde, Allah'a doğru firar ediniz! Şüphe yok ki, ben O'nun katından size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir şeye ilahlık yakıştırmayınız. Elbette ben O'nun katından size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım." (Zâriyat, 51/47-50)

Bu ayetin konusunun tüm Kainat ve içindekilerin anlam ve amacını beyan ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca insan da dahil bütün bir varlık aleminin öğüt ve ibret konusu olmak bakımından Kur'an ile aynı amaca hizmet ettiğini yine ayeti kerimeden çıkarabiliriz. Yine bu ayete göre Rabbimizin türlü yaratma şekilleri vardır ve hiçbir zaman yaratması bitmemiştir; yaratıp kenara çekilmemiştir, yani Kainat genişlemektedir, dolayısıyla Allah'ın yaratması da devam etmektedir. (Bakara, 2/55; Secde, 32/5; Fatır, 35/38; Yasin, 36/82; Şura, 42/49; Rahman, 55/29; Alak, 96/14.) Bu genişleme de, Kainat'ta cereyan eden tüm olaylar da ilahi kontrol ve denetim altındadır. Yaşatmak, gözetmek ve denetim altında tutmak da bir tür yaratmaktır.

A- Vahyullah Ayetullah İlişkisi

Vahyullah'ın logosu Ayetullah'tır; Ayetulalh'ın işaret ettiği hakikat ise Tevhid'dir. Vahyullah gaybi boyutu olan bir hakikat, ayetullah şuhûdî boyutu ağır basan bir hakikattir. Farklı alanlarda olsalar da aynı amaca hizmet ederler. Bu ilişkiyi Kur'an'dan doğru kıraat ettiğimizde dinamik bir Tevhid ve Kader telakkisine sahip oluruz.

Vahiy; gizli haberleşme, ansızın iç aydınlanması, sevk, işaret, ilham, teshir/emrini dinletme yöntemi, fısıltı gibi anlamlara gelir.

Kur'an'da ayet, Yüce Allah'ın hem olağan hem de olağanüstü işaretleri için kullanılmıştır. Allah'ın ayetleri mubindir, her idrak seviyesi için işaretler taşır, bunun için uzman olmak gerekmez. Kainat'ta gerçekleşen olağan olaylar da mu'cizeler de Ayetullah'tır. (Bakara, 2/118; Taha, 20/23;  Kamer, 54/42.)

Kur'an'ın bir ayetini tüm Kur'an, tüm Kur'an'ı bir ayet gibi okumak mümkündür. İlahi vahyin tüm sözlü ayetleri Mushaf'ta bir birine kopmaz, sarsılmaz bir ilişkiyle bağlanmıştır. Mesela, vahyullah da ayetullah da ilahi hakikatin elçileridir.

1. Vahyullah'ın Şâhidi Âfâkî Ayetler

2. Vahyullah'ın Şâhidi Enfûsî Ayetler

3. Vahyullah'ın Şahidi Nebevî Ayetler

B- Yalancı Peygamberlik: Vahyullah Yoksa Ayetullah da Yoktur

"Allah hakkında yalan uyduran ya da kendisine hiçbir şey indirilmediği halde, 'bana da indirildi' diyen ve 'Allah'ın indirdiğine benzer şeyleri ben de indirebilirim' iddiasında bulunan kimseden daha zalim biri olabilir mi? Ölüm sancısıyla kıvranırken melekler ellerini uzatarak, 'ruhlarınızı teslim edin, Allah'a doğru olmayan şeyler atfettiğiniz ve O'nun mesajlarına karşı kibrinizden dolayı bu gün onur kırıcı bir cezaya çarptırılacaksınız' dediklerinde bir görmeliydin o zalimleri?" (En'am, 6/93. )

Vahyullah'ın şahidi Ayetullah'tır. Dolayısıyla Vahyullah yoksa Ayetullah da yoktur. Yalancı peygamberleri çelişkili açıklamalarından, kendi söyledikleriyle amel etmemelerinden tanıyabiliriz. Çünkü ilahi vahye öncelikle peygamberler ittiba ederler, bu onların hak üzere olduklarının ve sadakatlerinin de bir nişanesidir. (A'raf, 7/203; Yunus, 10/15,109; İsra, 17/73; Taha, 20/13; Ankebut, 29/45; Ahzab, 33/2; Zuhruf, 43/43.) Bu nedenle kendi söylediklerinin yapmayan, yahut çelişkili beyanlarda bulunan bir kimse peygamber olamaz. Peygamberlere gerçekten vahyedildiğinin şahidi Allah Teala'dır. Peygamberler sıdkı kadem sahibi olarak takdim edilmişlerdir; yani itibar ve dürüstlük yarışında öne geçenlerdir. (Yunus, 10/2.)

Yalancı peygamberlerinki vahiy değilse nedir? Gizli iletişim anlamında "vahiy" diye isimlendirsek bile, cin ve insan şeytanlarının bir birlerine telkini Ayetullah değildir. (En'am, 6/112, 121.) Çünkü kaynak Allah Teala değildir.

Önceki ve Sonraki Haberler