Yunus Kıssası Allah’ın Birliğini Tasdik İçin İndirilmiştir

Yunus Kıssası Allah’ın Birliğini Tasdik İçin İndirilmiştir

Antalya Özgür-Der’de bu hafta Ahmet Omput tarafından ‘Hz. Yunus Kıssası’ işlendi.

Kur'an'ı Kerim'de bir sureye isminin verilmiş olduğunu söyleyen Omput, aynı zamanda Allah (cc) tarafından Hz. Yunus için Zünnun ve Sahib-i Hut (balık sahibi) olarak isimlendirilmiş olduğunu söyledi.

Omput; Yunus (as) kıssası hakkında Kur'an'ı Kerim'de dört surede bahsinin geçtiğini, bunların da Yunus, Enbiya, Saffat ve Kalem Surelerinde ve kıssa hakkında detaylı olmayan fakat kıssanın amacını en beliğ biçimde ifade eden ayetler olduğunu belirtti.

Omput sunumuna şöyle devam etti:

'Şurası muhakkak ki Yunus kıssası hakkında Kur'an'ın iniş dönemi esasında yaşayan müşrikler, atalarından gelen lafzi olan bir tevatür olarak ve Ehli Kitab sahiplerinden edindikleri bir takım tahrif edilmiş, kıssanın indiriliş amacından uzaklaşmış tarihi bilgilere sahiptirler. Bu yüzden Cenab'ı Hak, Yunus kıssasını, vermek istediği mesaj ve mesajlara tahvil edecek özellikte tekrar inşa ederek, tüm insanların konumlarına göre bu kıssadan ders alıp, Allah'ın birliğini tasdik etmelerini sağlayacak biçimde Kur'an'ı Kerim'de muhataplara sunmuştur. 

Hz. Yunus'un putperest bir toplum içinde yaşadığını, Allah tarafından elçi olarak seçildiğini Allah'tan aldığı vahyi insanlara iletmesi ve onları İslam'a davet etmesi için görevlendirildiğini belirtti.

Daha sonra Hz. Yunus'un nasıl bir durumda olduğu ile ilgili ayetler aktarıldı:

4:163 -

Muhakkak biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyûb'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.

6:86 -

İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'u da (hidayete erdirdik). Hepsini âlemlere üstün kıldık.

6:87 -

Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını da (üstün kıldık). Onları seçtik ve doğru yola ilettik.

10:98 -

Fakat o vakit iman edip de imanları kendilerine fayda vermiş bir kasaba olsaydı? Ancak Yunus'un kavmi iman ettikleri vakit, dünya hayatında o rezillik azabını üzerlerinden kaldırmış ve bir süre onları rahata kavuşturmuştuk.

21:87 -

Zünnun'u (balık sahibi Yunus'u) da hatırla. Hani o, öfkelenerek gitmişti de, bizim kendisini hiçbir zaman sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Fakat sonunda karanlıklar içinde: "Senden başka ilâh yoktur, sen münezzehsin, Şüphesiz ben haksızlık edenlerden oldum" diye seslenmişti.

21:88 -

Biz de duasını kabul ile icabet ettik, kendisini üzüntüden kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız.

37:139 -

Şüphesiz Yunus da gönderilen peygamberlerdendir.

37:140 -

Hani o bir zaman dolu bir gemiye kaçmıştı.

37:141 -

(Oradakilerle) kur'a çekmiş de kaydırılanlardan (yenilenlerden) olmuştu.

37:142 -

Derken (denize atılmış ve) kendisini balık yutmuştu. (Kendi nefsini) kınıyordu.

37:143 -

Eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.

37:144 -

Eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.

37:145 -

Biz onu hasta bir halde bir alana çıkardık.

37:146 -

Üzerine kabak cinsinden bir ağaç bitirdik.

37:147 -

Biz onu (Yunus'u) yüz bin veya daha çok insana peygamber olarak gönderdik.

37:148 -

O zaman ona iman ettiler de biz onları bir zamana kadar yaşattık.

68:48 -

Rabbinin hükmüne sabret, balık sahibi gibi olma. Hani o öfkeye boğulmuş da nida etmişti.

68:49 -

Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı, elbette kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı.

68:50 -

Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.

Omput sunumunun devamında ayetler ışığında teker teker inceleyerek Hz YUNUS kıssasını işledi ve daha sonra soru cevap kısmına geçilerek sunumunu sonlandırdı.

unnamed-(2)-003.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler