Batman Özgür-Der Seminerleri

Batman Özgür-Der Seminerleri

Batman Özgür-Der şubesinin haftalık seminerlerine bu hafta da devam edildi. "Türkiye’de İslami uyanışın tarihi ve son otuz yıllık süreç" konulu semineri Şefik Sevim sundu.

Cumartesi günü gündüz saat 13:00'da bayanlara, Akşam saat 19:30'da baylara sunulan seminere ilgi yoğundu.

Şefik Sevim 1980 öncesi ve sonrası olarak iki bölüme ayırdığı süreci Cumhuriyetin kuruluş yıllarından alarak İmam Hatip okullarının 1951 yılında ikinci defa açılması, Necip Fazıl'ın Büyük Doğu, Sezai Karakoç'un Diriliş, Nurettin Topçu'nun Hareket dergilerinin bilinçlenmeye önayak olduğuna, Salih Özcan'a ait Hilal Yayınevinin yayınladığı bid'at ve hurafelerin dini hayattan silinmesi çabasını güden küçük broşürlere ve oradan Milli Mücadeleye gelerek bu akımın sürece katkılarını anlattı.

Kuveyt merkezli İFSO yayınları, Ortadoğu'ya İslami eğitim amaçlı yapılan gidişlerin, İran devrimi ve tercüme faaliyetlerinin hız kazandırdığını vurguladı. Hizbut Tahrir, Milli Türk Talebe Birliği ve Akıncıların Türkiye'de İslami uyanış sürecinin oluşmasında omurga görevi gördüğünün, yayın organı olarak Düşünce dergisinin fikri tartışmalara seviye kazandırdığının altını çizdi.

1980 sonrası dönemi 3 bölüme ayıran Sevim; 80-87 yıllarının oluşturduğu ilk bölümün okuma ve tartışma dönemi olarak isimlendirilebileceğini ve bu dönemin çok önemli bir kazanıma sebebiyet verdiğini vurguladı. 87-97 yıllarını kapsayan ikinci dönemin fikri olgunluğa erişemeden aceleci ve usul hatalarının ön plana çıkmasının doğurduğu hedeflerin yanlış seçilmesi sonucu ayrışmalar ve çatışmaların yaşandığı bir dönem olarak tarihe geçtiğini belirtti. Zaten ciddi sıkıntılar yaşayan müslümanların 28 Şubat süreci ile birlikte yaşanılan sıkıntıların yanlış yorumlanmasının da doğurduğu bir dönüşüm sürecine girdiğini vurguladı. Bugün mevcut gerçeklerimizle yüzleşmemiz gerektiğinin, hangi şart ve durumda olursak olalım geçmişin bu kazanımlarını heder etmeden geleceğe umutla bakabilmek gerektiği vurgusunu yaparak sunumunu bitirdi.

Önceki ve Sonraki Haberler