Batman Özgür-Der'de Gündem Değerlendirmesi

Batman Özgür-Der'de Gündem Değerlendirmesi

Bu haftaki seminer programında aylık gündem değerlendirmesi başlığıyla gerçekleştirilen sunum Faik Kaynak tarafından yapıldı.

Faik Kaynak sunumunda genel olarak gündem ile ilişkimizin nasıl olması gerektiğine dair genel bir çerçeve çizerken olaylara Kur'anî perspektiften bakmanın ve olayları irdelerken akletme, fıkhetme, fehmetme çabalarıyla değerlendirme yapmanın önemine değindi. Gündem değerlendirme konusunda müslümanlar bazı soruları cevaplayarak işe başlayabileceğimizi ifade etti. "Gündemin neresindeyiz?", "Gündeme müdahalemiz ne düzeydedir?", "Kirli bilgi, bulanık algı karşısında nasıl bir tutum geliştirmekteyiz?", "Gündem ile aleyhimize geliştirilen rüzgarı, lehimize çevirebilmedeki etkinliliğimiz ne durumda?" gibi sorular üzerinden gündem-müslüman ilişkisinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Ardından bu ayki gündem içinden dinleyicilerin dikkatine sunmak istediği başlıkları şöyle sıraladı:

1-Diyarbakır'daki LGBT paneli ve sonrasında yaşananlar

2-PKK'nin, bölgede son dönemde geliştirdiği stratejisi

3-Son dönem Türkiye-S.Arabistan ilişkileri ve Bu Bağlamda Ortadoğu Siyaseti

4-Panama Belgeleri ve Sonuçları

5-Karaman ilinde Ensar Vakfı üzerinden yaşanan gelişmeler

6-MHP'deki son durum ve "Paralel Yapılanma" ile ilgili son gelişmeler

7-Milletvekili dokunulmazlıkları ile ilgili gelişmeler

8-Mübarek üç ayların başlangıcı ve bununla ilgili hazırlıklarımız neler olmalıdır?

Diyarbakır'da düzenlenmek istenen ve İslami STK'ların yoğun eylemsellik ve baskılarıyla iptal ettirilebildikleri LGBT odaklı programla HDP'nin ne yapmaya çalıştığı konusunun iyice zorlaştığını belirten Kaynak, Diyarbakır'daki İslami STK'lardan müteşekkil platformun adına konuşma yapan Yunus Memiş'in bazı vurgularını aktardı.

PKK'nin son dönemde geliştirip halka benimsetemeyerek tutturamadığı "Hendek Siyaseti"nin tam bir bataklık halini alarak, ellerinde kaldığını ifade eden konuşmacı, halkın mağduriyetlerin odağında olmasının da etkisiyle halkın bu stratejiyi benimsemediğini dolayısıyla da örgütün kan kaybetmeye devam ettiğini aktardı. Bununla birlikte devletin terörle mücadele konseptinde köklü bir değişikliğe giderek, vekillerin de yardım-yataklıktan yargılamalarını sağlamayı hedeflediği böylece sahada fiili savaş içindeyken siyasette de PKK/HDP'yi köşeye sıkıştırmayı planladığı bu durum yakın zamanda büyük gelişmelere gebe olabilir.

 Ardından S.Arabistan-Türkiye arasında son dönem işbirlikleri ile pekiştirilen bir yakınlaşmanın ve bu tür dayanışmanın Ortadoğu siyasetine yansımalarını ele alan Faik Kaynak, tüm dünyada şok etkisi yaratan Panama belgelerinin olası etkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Karaman ilinde yaşanan skandalın ardından "suçun şahsiliği" ilkesi bile gözetilmeden, tüm bir camianın lekelenmeye çalışılmasının ard niyetli bir tezahürü olduğunu belirtti.

MHP'de de sular durulmuyor. MHP'nin, paralel yapının istilasında olduğu ve ele geçirilmeye çalışıldığı görüşü dillendirilmektedir. Dolayısıyla MHP cenahı sürprizlere gebe ve atama yapılabiliyor. Yakın zamanda partinin akibetinin belirleneceği kongreye önümüzdeki ay gidileceğini ifade etti.

Genel siyasi gündemlerin ardından mübarek üç aylara girildiği hatırlatılarak, bereketli bir iklime girerken ibadi ve içe dönük arındırıcı amellerin de bizi "aktif iyi" kılması için çaba sarf etmemiz gerekmektedir.

Ardından dinleyicilerden gelen soru-cevap kısmı ile sunum tamamlanmıştır.

Önceki ve Sonraki Haberler