Batman’da "AB ve Müslümanlar" sunumu yapıldı

Batman’da "AB ve Müslümanlar" sunumu yapıldı

Özgür-Der Batman şubesinde bu hafta alternatif eğitim seminerleri kapsamında Süleyman Gayretli tarafından "AB( Avrupa Birliği) ve Müslümanlar" başlığıyla bir sunum gerçekleştirildi.

Özgür-Der Batman şubesinde bu hafta alternatif eğitim seminerleri kapsamında Süleyman Gayretli tarafından " AB( Avrupa Birliği)  ve Müslümanlar" başlığıyla bir sunum gerçekleştirildi.

Gayretli, Sunumun başında öncelikle AB'nin kuruluş öyküsü hakkında bilgi verdikten sonra konuşmasına, AB'nin temel değerleri, ilkeleri, AB anayasası, AB müktesebatı, Kopenhag kriterleri ile Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi süreci, Türkiye'nin AB üyeliğine yönelik kaygıları, AB'nin ve Türkiye'nin kazanımları. Avrupa'nın korkuları ve sorunlarına değinerek devam etti.

 Konunun ikinci bölümünde Müslümanların, konuya gereken önemi göstermediklerini ve  AB sürecine, AB'nin niteliğine  yabancı kalındığını ifade ederek Müslümanların her konuda olduğu gibi Cihanşümul, evrensel sorumluluk anlayışımız  ile konuyu ilke ve değerlerimiz ölçüsünde incelememizin gerekliliğini ve önemini vurguladı. Gayretli AB'ye girme isteğinin altında yatan gerekçeleri sosyal ve politik açıdan inceleyerek AB' ye girme ve girmeme taraftarı çevre ve akımların kendilerinde bu isteklerinin oluşmasında rol oynayan nedenleri açıklayarak Müslümanların AB'ye bakışını Müslüman yazar ve düşünürlerden konu ile ilgili örnekler vererek belirtti. Öncelikle AB'nin oluşumunda dinin, Hıristiyanlığın etkisini belirterek Avrupa'nın İslam'a karşı bir önyargı taşıdığını, birçok hak ihlalleri karşısında gayet tarafsız davranan Avrupa'nın aynı tavrı Müslümanlara göstermediği, laiklik konusunda taraflı davranması, malum Leyla ŞAHİN'in başörtü davası, karikatür olayı, Papa'nın açıklamaları, Kıbrıs konusunda Rum yanlısı tavır göstermesi, Ermeni meselesinde yanlı davranması AB'ye bakış açımızda bize perspektif kazandırması açısından örnek gösterilerek belirtildi. Ayrıca olayı sadece güncel önem ve konumuyla değil de genel anlamda Batının tarihi süreç içerisinde hal ve hareketleri gözlenerek konuya öncelikle Batının, Avrupa rejiminin niteliği ve değişmeyen düşünceleri üzerinden bakılmasının ve bu hareketin bir Toplumsal Değişim Projesi amacını da taşıdığının bilinmesi gerekliliği üzerinde duruldu. Özellikle Avrupa'nın şimdiki Demokrasi nutuklarının tutarlı, adalet eksenli bir yanının olmadığı, nitekim hakim gücün kendisinde olduğu devirdeki kanlı sömürgecilik tarihinden örnekler verilerek açıklandı. Dolayısıyla başat gücün Avrupa merkezli olma ihtimalinde bakışındaki sömürgeciliğin, emperyalizmin tıpkı bugün ABD'de olduğu gibi değişmeyeceği belirtildi.

Gayretli , son olarak Hesaplarımızı AB'ye girme ihtimaline göre yapmamızı, ihtimalin gerçekleşmesi hususunda ilke ve değerlerimizle duruşumuzu koruma , görev ve sorumluluklarımızın gereklilikleri , mesajımızı iletme gibi İslami endişelerimizin geleceğini belirleyen süreçlere hazırlıklı olmamız gerektiğinin altını çizerek sunumunu tamamladı.

 

Haksozhaber: Abdullah SEVİM/ BATMAN

Önceki ve Sonraki Haberler