Batman'da "Alanlardaki İnsani Cari Açığımız" Semineri

Batman'da "Alanlardaki İnsani Cari Açığımız" Semineri

Özgür-Der Batman şubesinin alternatif eğitim kapsamında düzenlediği seminerler dizisinin bu haftaki konusu "Alanlardaki İnsani Cari Açığımız" başlığıyla Osman Sevim tarafından sunuldu.

Özgür-Der Batman şubesinin alternatif eğitim kapsamında düzenlediği seminerler dizisinin bu haftaki konusu "Alanlardaki İnsani Cari Açığımız" başlığıyla Osman Sevim tarafından sunuldu. Seminer külliyenin mescid bölümünde cumartesi akşamı saat 20:30'da gerçekleştirildi.

Sunumunun başında "İnsani Cari Açığımızdan" kastının ne olduğunu izah eden Sevim: "Cari açık, iktisadi bir terimdir. Bir ülkenin, ürettiğinden daha fazla harcaması; ithalatın ihracattan daha çok olması anlamına gelir. Gelirlerin giderleri karşılayamaz olmasıdır. Bu, sonu iflas olan bir olgudur.''İnsani cari açık'' derken, niyetlerimiz ile amellerimiz arsındaki büyük farkı; amellerimiz ile elde ettiklerimiz; geldiğimiz nokta ile gelmemiz gereken nokta arasındaki uçurum, dengesizlik ve tutarsızlığı kast diyorum." dedi.

Ardından konuyu bir kaç alt başlıkta sunacağını belirten Sevim seminer sunumunu şu alt başlıklar çerçevesinde sundu:

''Bizden istenen ile bizim isteklerimizin'' karşı karşıya gelmesi meselesi:

Ne pahasına olursa olsun benliğin/bencilliğin değil umumun, karşıdakinin 'hak menfaati' öncelikli ve önemlidir diyen Osman Sevim, İslam perspektifinde İsar gibi diğergamlığı ön plana çıkarıp emreden bir değerin varlığını hatırlatarak konuyu ele aldı.

Kuşkulu olanların, zan ve vehimlerin hakikat, kafa ve kalbimize galebe çalması ve bu nedenle hayatımızın yağmalanması meselesi: Allah ve Rasul'ü (sav), zihnen ve bedenen ''temiz kalmamız'' için 'zan, kuşku ve şüpheli şeylerden kaçınmamızı buyurduklarını bildiğimizi belirtti. Dolayısıyla da yolda iken hem içimizde hem de dışımızda karşımıza çıkan şüpheli kişi, yapı, eylem, bilgi ve işlerden kaçmamız/kaçınmamız gerektiğinin Kur'ani ve nebevi bir nasihat olarak anlaşılmasının lüzumuna dikkat çekti.

Birey-grup, grup-devlet ve devlet-devlet ilişkilerinin sonuçlarını göz ardı etmek meselesi: Buna, bireyin grup, grubun devlet, devletin de kendisinden daha büyük bir devlet içinde eriyip yok olması; 'göller yöresinde bir ada olamaması' sorunu da diyebileceğimizi belirten Osman Sevim, menfaat, maslahat ve stratejik kazanımlar için ufacık bir iletişim, etkileşim ve ilişki ile eklemlenmesi olduğunu ifade etti. ''Lotus etkisi'' gücü ve işlevi gören takvanın/sorumluluk bilincinin bu sıcak ortamda yıpranmasının ya da erimesinin neticesinin bu durumun temel etmeni olduğunun altını çizdi.

Legalite ve illegalite çerçevesinde vuku bulan meselelerimiz

Kafa ve kalbimizdeki kulluk, sorumluluk, kazanmak, kaybetmek, sefer ve zafer tasavvurlarının yerli yerine oturmaması meselesi: 'Yolda kaldıkça' karşılaşılan yenilginin dahi zafer sayıldığı bir bilincin, kültürün, davanın müntesipleri olduğumuzu ve İsmail Kılıçarslan'ın dediği gibi ''bizi bu dünyaya gönderen irade, bizden ''kazanmamızı'' değil ''iyi oynamamızı bekliyor, istiyor." tespitinin doğrultusundaki sorumluluk tanımımızı unuttuğumuzu ifade etti.

Katkı ve soru-cevap kısmından sonra seminer sona erdi.

 

batman-20150524-03.jpg

 

batman-20150524-01.jpg

batman-20150524-02.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler