Batman’da “Arınma” Konuşuldu

Batman’da “Arınma” Konuşuldu

Özgür-Der Batman Şubesi haftalık seminerlerinde bu hafta Mehmet Ceylan “Arınma ile ilgili temel kavramlar” konusunda bir sunum yaptı.

Arınmayı; Aklın arınması, Kalbin arınması, Bedenin arınması ve Ruhun arınması şeklinde tasnif ederek her bir bölüm ile ilgili kısaca açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, Hz. Ali'nin "Nefs ifriti söndürülmeyen bir ateştir" sözünü ifade ederek nefs kavramını açıkladıktan sonra, nefsin dizginlerini elimize almamız gerektiğini, Şeytan'la "iç savaş"ın ölünceye kadar devam ettiğini ve şeytanla hiçbir zaman ateşkes ilan etmememiz gerektiğini, şeytanın apaçık düşmanımız olduğu ayetini okuyarak "şeytanın vesvese ve desiselerine karşı dikkatli olmamız gerektiğini, şeytanın sağdan, soldan, önden ve arkadan yaklaşım tarzlarını izah etti"

Yaptığımız hataları savunmamamız gerektiğini, şeytanı şeytan yapan, yaptığı hata değil,hatasını savunması olduğunu hatırlattı ve Hz. Adem'in "Ey Rabbim ben nefsime zulmettim" ayeti üzerinde durdu.

Arınmada temel kavramlardan biri olan "Zikir" üzerinde durdu. (33/41-43) (3/191) Ayetlerini ifade ederek, tüm çeşitleri ile zikrin kalplerin şifası, ruhların gıdası, kulun Rabbine karşı şükran ve vefası olduğunu söyledi.  Zikrin;  zerreden-küreye, canlıdan-cansıza, tüm yaratıkların ortak dili olduğunu Kuran'daki ayetlerle izah etti.

Zikir kavramını geniş anlamıyla ele alarak, her işte Allah'ın bizi gördüğünü, hayatımızın her deminde bizimle olduğunu, şah damarından bize daha yakın olduğunu unutmamak gerektiğini ifade etti. "Allah'ın zikri ile dilin ıslak kalsın." Hadisi üzerinde durdu.

Arınmada temel kavramlardan olan ihlas üzerinde durdu. İnsanın hayatı boyunca yaptığı şeylerin üç şey için yaptığını, 1.Nefis, 2.Menfaat, 3.Allah için yaptığını ifade ederek Müslümanların yaptıklarını Allah için yapmaları gerektiğini ve ayeti pratize etmemiz gerektiğini ifade etti.

Arınmada temel kavramlardan olan kalp üzerinde durdu. Hz. Peygamberin ışığında kalpte oluşan siyah nokta ve beyaz nokta üzerinde durarak, kalplerin siyah kalpler ve beyaz kalpler şeklinde ikiye ayırarak bu kalplerin özellikleri üzerinde durdu.

Arınmada temel kavramlardan olan Tövbe-İstiğfar üzerinde durdu. Kuran'ın son suresi olan "Nasr suresi " nin nüzül ortamına değinde. Tövbe ve istiğfarın hayatın her merhalesinde mütevazi bir şekilde sarılacağımız bir cankurtaran olduğunu belirtti.

İnsanı ve malını arındıran infak kavramına konu çerçevesinde değindi. İnfakın ertelenemeyecek bir ibadet olduğunu, Mal sınavını veremeyenlerin, can sınavına girmeye hak kazanamayacaklarını ve buna mukabil Habil ve Kabil kıssası üzerinde düşünmemiz gerekir dedi.

Konuyla ilgili son olarak "hassasiyet" üzerinde durdu. Bu anlamda adabı-muaşeret ve edep üzerinde geniş bir açıklama yaparak, bize ait olan kültür kodları nedir? Sünnetin ruhu ne demektir? Sorularına cevap vermeye çalıştı.

Arınanlardan olmamız temennisiyle sunumunu bitirdi…

Önceki ve Sonraki Haberler