Batman'da eğitim çalışmaları sürüyor

Batman'da eğitim çalışmaları sürüyor

Batman'da Özgür-Der Şubesi'nin her hafta erkeklere ve bayanlara yönelik düzenlediği eğitim seminerleri devam ediyor.

Özgür-Der Batman Şubesi alternatif eğitim seminerleri kapsamında bu hafta gündüz bayanlara yönelik Ayten KAR tarafından "Lokman Süresi" işlendi. Hz. Lokman'ın oğluna yaptığı tavsiyeleri bugünkü Müslümanların pratiği açısından ifade ettiği anlam üzerinde durdu. İbadi, ahlaki ve zihinsel bir inşanın hayatiyetini vurguladı. Müminlerin sosyal yaşamlarında olmazsa olmazları olan bazı dinamiklerin altını çizdi. Mütevazılığin, doğal olmanın, tebliğde sürekliliğin, musibetlere karşı sabırlı bir duruşun toplumsal şahitlik bağlamında önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Arınmanın, Hz. Lokmanın oğluna yaptığı tavsiyelerde de önemli bir vurgu olduğu, şükrün, katıksız duygularla Allah yolunda olanlarla beraber olmanın en temel ilke olarak kabul etmemiz gerektiğini vurgulayarak sunumunu bitirdi.

 

Akşam erkeklere yönelik olarak Mehmet AYRILMAK tarafından  "Nuh (as) Kıssasından Çıkarmamız Gerekenler" başlığıyla sunum yapıldı. Hz. Nuh'un kıssasıyla ilgili Saffat, Ahzab, Hud, Nuh sürelerinden ayetlerle konuya giriş yapan Ayrılmak, Hz. Nuh'a karşı çıkan, toplumun genel karakteristik yapısını işlemeye çalıştı. Bütün peygamberlerin ve Salih insanların mesajlarına karşı çıkan ifsad edici güçlerin ( mele, mütref ve sermayedarların) entrikalarını, tesiselerini, şartlanmışlıklarını, hastalıklarını örneklerle açıkladı. Hz. Nuh'un çok uzun bir ömre rağmen sınırlı insanların mesajını kabul etmesinin Hz. Nuh ve onun mesajının içerik ve yönteminden kaynaklanan bir kusurun olmadığı; bugünkü şartlar açısından da Müslümanların Tevhidi anlayışları çerçevesindeki disiplinleri açısından, düşünsel kirliliğe sahip çevrelerin potansiyel gücüne oranla az olmalarının, onları bir ümmet olma vasfını kaybettirmediğini ifade etti.

 

En temelde Hz. Nuh'un kıssasından anlamamız gereken hususların başında; davetin sürekliliği, davette akrabalık ilişkilerindeki duygusallığın, kimliğin önüne geçirilmemesi gerektiği, hidayet ve zaferin Allah'ın dilemesine bağlı olduğu, mücadelede sürekli direnişin önemini vurgulayarak günümüzdeki Müslümanların pratikleri ile paralellik arz eden elçilerin yaşamlarından kesitler sunarak sunumunu bitirdi.

 

 

 

 

 

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler