Batman’da “Hz. Peygamberi Sevmek” Konulu Seminer

Batman’da “Hz. Peygamberi Sevmek” Konulu Seminer

Özgür-Der Batman şubesinin bu haftaki alternatif eğitim seminerinde '' Hz. Peygamberi Sevmek'' konulu seminer Abdullah Gündüz'ün sunumuyla gerçekleşti.

Abdullah Gündüz sunumuna başlarken; Allah'ın beşere kendi içinden birisini seçerek peygamber tayin etmesinin insanlar için büyük bir lütuf olduğunu söyledi. Ona inanmanın, onu sevmenin yalnızca onu tasdik etmekten ibret olmadığını, bu tasdiğin aynı zamanda davranışlarımız boyutunda da onun, Allah vasıtasıyla bize ulaştırdığı değer ve prensiplerini hayatımıza taşımakla mümkün olacağını ifade etti.

''Kur'an'da Hz. Peygamber''

Kur'an'ın peygamberi nasıl tanıttığına değinen Gündüz ayetler ışığında sunumunu gerçekleştirerek şu tespitlerde bulundu:

''Peygamber doğru yola götürür; 

"... Şüphesiz ki Sen (sana inananları) mutlaka doğru yola, göklerde ve yerde bulunan herşeyin sâhibi Allah'ın yoluna götürürsün" (Şûrâ, 52-53).
 Ahlakı muhteşemdir;

'Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin" Kalem:5

İnsanlara rahmet olarak gönderilmiştir; 

"Seni İnsanlara rahmet olarak gönderdik".Enbiya: 107

Peygambere itaat edilmesi gerekir; 

"Biz hiçbir peygamberi, Allah'ın izniyle itâat edilmekten başka bir amaçla göndermedik..." (Nisâ, 64).42. "Kim, Peygamber' e itâat ederse Allah'a itâat etmiş olur..." (Nisâ, 80).

Peygamber (s.a.s)'e itaat Allah'a itaattir; 

"Deki: 'Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın Allah çok merhametli ve bağışlayıcıdır.' De ki: 'Allah'a ve Peygamber'e itaat edin!' Eğer dönerlerse muhakkak ki Allah, kâfirleri sevmez" (Âl-i İmrân, 31-32).

Peygamberin canı müminlerin canlarından önceliklidir; "Peygamber müminler için kendi canlarından ileridir. O'nun eşleri de onların anneleridir..." (Ahzâb, 6).45

Onun hüküm verdiği bir konuda mümine seçenek kalmamıştır;

"Allah ve Resûlü, bir işte hüküm verdiği zaman, artık inanmış bir kadın ve erkeğe, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resûlü'ne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur" (Ahzâb, 36).

Peygamber'e uymak cennete götürür;

"Kim Allah'a ve Rasûle itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimetlerverdiği peygamberler, sıddiklar, şehidler ve salihlerle birliktedirler…"
(en-Nisa, 4/69)

Müminler Peygamber (s.a.s)'e salat getirirler/yardım ederler/destekler; 

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e salât etmekte (yani, O'nun şerefini gözetmekte ve şanını yüceltmekte) dirler; o halde siz de îman edenler O'na salât edin (yani, O'nun şanını yüceltmeye özen gösterin); O'na içtenlikle selâm edin (esenlik dileyin) (Ahzâb, 56).

Müminler Peygamber (s.a.s)'in önüne geçmez, es geçmez, ciddiye almamazlık etmez; 

"Ey îman edenler! Allah ve Resûlü'nün önüne geçmeyin, Allah'dan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Ey iman edenler, seslerinizi, Peygamber'in sesinden fazla yükseltmeyin, birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi O'nunla da öyle yüksek sesle konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan amelleriniz boşa gider" (Hucurât, 1-2)'' dedi.

''Hz. Peygamber (s.a.s) sevgisi / Onu nasıl sevmeliyiz''

"Deki: 'Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın Allah çok merhametli ve bağışlayıcıdır.' De ki: 'Allah'a ve Pey-gamber'e itâat edin!' Eğer dönerlerse muhakkak ki Allah, kâfirleri sevmez" (Âl-i İmrân, 31-32).

Sevginin kuşkusuz kuru bir söz, ifade ve söylem olmadığını, bunu iddia eden kişiden bir şeyler istediğini, ona sevgi besleyenin her şeyden önce onun gibi olmayı, onu izlemeyi, onu takip etmesi gerektirdiğini, onun bu dini yaşarken, onun izlediği yolu izlemeyi zorunlu kıldığını ifade etti. ''Rasulullah (s.a.v)'e uymak , O'nun (s.a.v.) sünnetini işlemek, söz ve fiillerine tabi olmak, emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak, O 'nun (s.a.v.) edepleriyle edeplenmektir.'' dedi.

Peygambere yakın olmanın ona uymakla mümkün olacağını ifade eden Abdullah Gündüz, "Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy-sopları olsalar bile, Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir." (Mücadele Suresi 22. Ayet), Elbette Peygamberimizi sevme hususunda sahabeye ulaşmanın mümkün olmayacağını, fakat Peygamber Efendimiz (s.a.v.), daha sonra gelen ümmetleri içinde kendisini ailesinden, malından ve canından daha fazla sevecek insanların geleceğini müjdelediğini ifade etti.

''Hz. Peygamber (sav)'i Gerçekten Seven Bir Müminde Bulunması Gereken Bazı Vasıflar''

1. Hz. Peygamber (sav)'in sünnet-i seniyyesine uymak; O'nun hayat tarzına hayatımızı uydurmak.

2. Hz. Peygamber (sav)'in sözünü kabul edip, hükmüne razı olmak.

3. İnsanlar arasında O'nun dini olan İslam'ı yaymak, tevhid bayrağını yükseltmek ve Yüce Allah'ın kesinlikle izin vermediği putperestliği ortadan kaldırmak. 
4. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, Allah için, kitabı için, Peygamberi için ve bütün Müslümanlar için nasihatte bulunmak.

5. Hz. Peygamber (sav)'in güzel ahlâkıyla ahlaklanmak ve bütün kötü ahlâk ve davranışlardan sakınmak.

6. Hz. Peygamber (sav)'e saygı ve hürmet göstermek.

7. Hz. Peygamber (sav)'e daima salat ve selamda bulunmak. Şeklinde sıralayarak sunumunu tamamladı.

Seminer katılımcıların soru ve katkılarıyla sona erdi.

2f973578-eede-4753-9794-e5a8d6a85dc4.jpg

Ömer Faruk Çelik/HaksözHaber

Önceki ve Sonraki Haberler